БСК отчете резултатите по проект „Готови за дигитална трансформация“
БСК отчете резултатите по проект „Готови за дигитална трансформация"
На специална пресконференция, състояла се на 27 юни 2023 г., Българска стопанска камара отчете резултатите по проект „Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията“, основните резултатите от който са насочени към създаване на модели и инструменти за повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности/поддейности по КИД 2008.
В пресконференцията участваха:
🔸 Добри Митрев – председател на УС на Bulgarian Industrial Association BIA
🔸Natalia Efremova– заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, МТСП
🔸Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в БСК
🔸Tsvetelina Peneva – финансов директор на Papas Olio JSC
🔸Gabriela Chiflichka – Генерален секретар на APPLiA Bulgaria – сдружение на производителите на домакински електроуреди в България
🔸Aglika Adamova – ръководител на Човешки ресурси в най-голямата верига ресторанти в България – Happy Bar & Grill.
🔸Модератор беше Svetlana Doncheva – ръководител на проекта и директор на Центъра за управление на проекти в БСК.
Габриела Чифличка, Генерален секретар на APPLiA България, сподели своя опит и впечатления от проекта:
„Предприятия от бранша на домакинските електроуреди участваха активно във всички дейности на проекта: от изследването на нивото на дигитализация и съществуващите дисбаланси между наличните и необходими дигитални умения на работна сила в предприятията до заключителния етап на преминаване на обученията за повишаване на дигиталната компетентност на служителите и тяхната оценка.
Безспорно дигитализацията наред със зелените политики е гореща тема, макар че въобще не е нова. Необходимостта от дигитализация на предприятията е факт, обусловен както от бързото развитие и разпространение на цифровите технологии, така и от възможностите, които те създават за увеличаване на конкурентните предимства на компаниите.
Особеност на сектора в България е, че освен малките и средни предприятия, той е в представен от големи предприятия с европейски и глобални операции. Това до известна степен предопределя резултатите от изследванията, демонстриращи високото ниво на дигитализация в сектора: 56% от участниците заявяват умерено високо ниво на дигитализация, а 18 %- високо ниво. Очевидно това са много добри резултати, още повече че компаниите продължават да инвестират в дигитализация на процесите си.
И все пак, когато обсъждахме пречките пред дигиталната трансформация, 60 % от респондентите споделиха като такава недостатъчната квалификация и умения на служителите. И именно това е сърцевината на проекта, “Готови за дигитална трансформация“- оценка на наличните и необходимите дигитални умения на работещите в предприятията и изработването на инструментариум за преодоляването на дисбалансите, който в крайна сметка резултира в набор от обучения, съобразени с нуждите от дигитални умения за ключовите длъжности в сектора, установени в началния етап на проекта.
Защото без добре подготвени кадри, притежаващи адекватно ниво на дигитални умения, дигиталната трансформация  в най-добрия случай ще буксува, да не казвам, че няма да е възможна. А също така, нивото на умения, в частност на дигиталните умения, трябва да се поддържа чрез учене през целия живот. Само чрез надграждане на компетентностите и приемственост между поколенията бизнесът ще гарантира устойчив ръст.“