Батерии: Безопасност на потребителите
Батерии: Безопасност на потребителите
От ръчни прахосмукачки до четки за зъби, батериите играят основна роля в ежедневната работа на много от нашите домакински уреди. Но не всички батерии в уредите могат лесно да се отстранят от крайните потребители.
Това важи особено за уреди, използвани в близост до вода, като електрически епилатори или четки за зъби. Ако неквалифицираните оператори неправилно заменят батериите в уредите, може да възникнат рискове, които компрометират безопасността на дома и хората, които живеят в него.
Подмяната на батерията често е част от ремонта на устройството и предотвратява изхвърлянето на продукт, преди да достигне края на полезния си живот. Докато батериите в някои уреди могат да бъдат лесно отстранявании от крайния потребител, не всички батерии в уредите задължително трябва да бъдат лесно отстраними и за това има причина. Домакинските уреди, които се използват в постоянна близост до вода, са предназначени да избегнат евентуалното ѝ проникване до батериите в съответствие със строгите изисквания, определени от законодателството на ЕС. Ако вземем за пример електрическа четка за зъби, батерията се съдържа в електрониката на дръжката и  устройството е запечатано, за да я поддържа водонепроницаема. Проникването на вода всъщност може да корозира или повреди вътрешните устройства за безопасност на батерията и да доведе до прегряване, запалване, разкъсване или изтичане, излагайки домакинствата на рискове за безопасността, включително пожар, инфекции от биоопасни остатъци и нарушаване на стандартите на ЕС за безопасност.
Проекто-регламентът за батериите предоставя ясна пътна карта за сектора на домакинските уреди за постигане на по-голяма устойчивост на батериите. Преразглеждането на действащото законодателство на ЕС за батериите трябва да гарантира хармонизация на общите правила във всички държави членки с цел запазване на единния пазар на ЕС. Безопасната заменяемост на батериите в домакинските уреди е от ключово значение за повишаване на трайността на продуктите и впоследствие на потенциала за правилно рециклиране на батериите.  Законодателството, насочено към правилния ремонт на уредите, ще има ключова роля за приоритизиране на безопасността на потребителите и гарантиране на устойчивостта на индустрията, която се движи напред.
http://www.applia-europe.eu/