Ако всяко българско семейство имаше хладилник с енергиен клас А+++…
Ако всяко българско семейство имаше хладилник с енергиен клас А+++…
Габриела Чифличка, Генерален секретар на APPLiA България, представи възможностите за спестявания на електрическа енергия от използването на домакински електроуреди с най-високия енергиен клас А+++  в българските семейства на семинар на „Енергомонитор“, посветен на начините за изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания от търговците на енергия при крайните потребители на енергия.
„Енергийно-ефективните домакинските електроуреди имат висок потенциал за спестяване на електрическа енергия. Те не само намаляват сметките за ток на домакинствата, но и предлагат решение за намаляване на зависимостта на държавата от внос на енергоизточници“, коментира Габриела Чифличка. „Делът на българските домакинства, притежаващи хладилник с най-високия клас на енергийна ефективност А+++, който предоставя най-голяма възможност за икономии на енергия и за намаляване на сметките за ток, е много малък, около 1%.  Това са около 30 000 домакинства в страната от общо 3 милиона. Ако всяко българско домакинство имаше  хладилник клас  А+++, спестяванията на електрическа енергия щяха да възлизат на 343 гигават часа годишно. Това е половината от националната цел на България за енергийни спестявания за 2018 г., която е 704 гигават часа. Общото годишно потребление на домакинствата, използващи хладилници с клас А+++, е около 5 гигават часа годишно, докато домакинствата, притежаващи хладилници клас А+, А, В и С, харчат приблизително 785 гигават часа за година, което над 150 пъти повече. Осъществяването на програма за подмяната на домакински електроуреди с класове А+, А и по-ниски с най-ефективни А+++ и  А++ са възможност за задължените лица по Закона за енергийна ефективност да изпълнят индивидуалните си цели за енергийни спестявания “, добави Чифличка.
Цялата презентация вижте тук
Семинарът “Практически методи, насоки и решения за използване на интелигентните системи за изпълнение на индивидуалните цели за енергийно спестяване по Националната схема за задължения по енергийна ефективност“ се организира от „Енергомонитор“.
Семинарът е насочен към търговците на електроенергия на свободния пазар (задължени лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност) и цели да повиши тяхната информираност по отношение на възможностите и начините за прилагане на съвременните интелигентни методи и средства за изпълнение на индивидуалните им цели за енергийни спестявания.
Специален гост на събитието беше г-н Арон Лазарчик, Мениджър бизнес развитие на Енергомонитор, Чешка република. Той представи пред аудиторията как с помощта на продуктите на Енергомонитор, търговците на енергия могат да изпълняват своите цели за енергийно спестяване, като предоставят като енергийна услуга на своите клиенти интелигентни системи за измерване и контрол, които дават визуална информация за   потреблението на енергия в реално време, сравнение с предишни периоди, моментния енергиен товар и друга необходима информация.
За повече информация: www.energomonitor.bg