Законът за чиповете на ЕС: оглавяване на глобална техническа надпревара, която е справедлива за всички отрасли на ЕС
Законът за чиповете на ЕС: оглавяване на глобална техническа надпревара, която е справедлива за всички отрасли на ЕС

Основополагащи за многобройните геостратегически интереси полупроводници са в основата на глобалната технологична надпревара, “такава, която Европа не може да пропусне”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA. Жизненоважени за широк спектър от цифрови трансформации, предстоящото в световен мащаб недостиг на чипове вече установи консолидирана тенденция, която рискува да има сериозни последици за европейската икономика, оказвайки въздействие върху предлагането на разнообразни стоки, включително домашни уреди.

Секторът на белите стоки в Европа всъщност е силно зависим от вноса на полупроводникови технологии , тактически компонент на отрасловата верига както на ЕС, така и на световно равнище. В тази връзка Фалчиони подчерта как Законът за европейските чипове, публикуван от Европейската комисия, “бележи стъпка в правилната посока”, Проправяйки пътя за засилено лидерство и капацитет на ЕС в областта на промишлеността. Тази цел е основен тласък Европа да набира скорост в глобалната полупроводниково проектиране и производствена екосистема, “осигуряването на наличност на чипове за всички употреби остава от изключително значение”, продължи той, подчертавайки необходимостта от създаване на стабилна производствена среда, която би могла да достави полупроводници на всички европейски компании. Накратко, Европа следва да благоприятства развитието на технологиите от следващо поколение, в обхвата на нанометъра, като същевременно гарантира дизайни на чипове, вариращи до 50 мм, по този начин “установяване на равнопоставеност за всички сектори, разчитащи на използването на чипове в Европа”.

Разчитайки само на 10 % от пазарния дял в световните полупроводници, европейските дружества вече са претърпели последиците от предстоящото недостиг, изправени пред изменения в производствените процеси, веригите на доставки и следпродажбените услуги. В резултат това допринесе и за забавянето на промишлеността при изпълнението на редица законодателни изисквания, за да се балансиране на ръба на загубата на конкурентни позиции. Поради това осигуряването на постоянна стойност за икономиката на ЕС призовава за приемането на предстоящи мерки за справяне с предизвикателството както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Тъй като световното производство ще се удвои до 2030 г., установяването на технологичен суверенитет е от критично значение за Европа, за да се осъществи амбициозният ѝ цифров и зелен преход. В този смисъл “Законът поставя основите на хармонизирана европейска стратегия, като действа като лост на националните усилия на равнището на държавите членки на ЕС и избягва надпреварата за национални субсидии за заводи за микрочипови, което би рискувало да предизвика разпокъсаността на единния пазар”, представи детайли генералния директор на APPLiA.

Редом с еквивалентни инициативи, приети на световно равнище, от САЩ и Китай например, Законът има за цел да създаде по-балансирани взаимозависимости и да проправи пътя Европа да расте по-силна в цялата верига за създаване на стойност. За да се случи това, “от ключово значение е Европа да осигури технологичния суверенитет и конкурентоспособността на ЕС, като се увери, че няма да изоне”.

http://www.applia-europe.eu/