Направи ли пакетът за отпадъците на ЕС стъпка към кръговото общество?

Всички търговски субекти, които обработват ОЕЕО, следва да докладват по същия начин като производителите и стандартите за третиране на ОЕЕО следва да бъдат задължителни за всички. Read more

Усилията на APPLiA за кръгово общество

Нова икономика, нови модели за управление и нови бизнес процеси: как те биха могли да окажат въздействие върху икономическото и социалното развитие в района на Северното измерение?

Read more

Европейската индустрия стартира нова онлайн платформа за това как най-добре да рециклираме електронните отпадъци

1.5.2018 г

В опит да се отговори на търсенето на информация за рециклиране относно наличието на материали и компоненти в електронните отпадъци, които изискват отделно третиране, производителите и организациите за отговорност на производителя се обединиха, Read more