Регламент относно батериите: поставяне на безопасността на потребителите в ЕС на първо място
Регламент относно батериите: поставяне на безопасността на потребителите в ЕС на първо място

Предложеното преразглеждане на Директивата на ЕС за Батериите към регламент представлява ключов крайъгърен камък в пътя към повишена устойчивост на батериите и определя сцената за актуализирана политическа рамка, с оглед на съществената роля на батериите за постигането на общество на ЕС с нулеви емисии до 2050 г. “Стимулирането на иновациите, с което се гарантира безопасността на потребителите, е ключов прерогатив за индустрията на домашните уреди”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, като хвърли светлина върху начините, по които обновеното законодателство на ЕС за батериите би могло да проправи пътя за по-добра хармонизация на общите правила в отделните държави членки, като в крайна сметка е от полза за единния пазар.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

Въвеждането на бъдещи разпоредби относно заменяемостта на батерията от независими оператори по време на живота на даден уред може да спомогне за подобряване на аспектите на ремонтируемостта. Наистина ремонтът играе неразделна част от усилията на индустрията за устойчивост. Същевременно “не може да има компромис с безопасността”, подчерта г-н Фалчиони. Много домашни уреди често се използват в постоянна близост с вода. Такъв е случаят с електрически четки за зъби, бръсначи или епилатори. За да се предпазят потребителите от рискове за безопасността, “уредите са проектирани по начин, по който да се избегне контакт между водата и батериите, в съответствие с изискванията, определени от законодателството на ЕС”, обясни Фалчиони. Поради тази причина е важно квалифицираните оператори да извършат адекватни изпитвания при смяната на батериите в определени уреди, да сведат до минимум рисковете и първо да приоритизират безопасността на потребителите. “Ако неквалифициран сервиз неправилно би заменил батериите в нашите уреди, биха могли да възникнат рискове за безопасността, включващи пожар, инфекции от биоопасни остатъци и нарушаване на стандартите на ЕС за безопасност”, обясни г-н Фалчиониi

Приоритизирането на безопасността на потребителите е приоритет номер едно за индустрията за домакински уреди, от фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на уредите. Правилното боравене на професионални оператори с технически умения и компетентност по конкретни приложения, е от ключово значение, за да се гарантира запазването на аспектите на безопасността и използваемостта на всички етапи.

Гледайте краткото обяснително видео на APPLiA, ТУК.

http://www.applia-europe.eu/