Базата данни SCIP на живо: възможности и предизвикателства

С базата данни SCIP, ECHA – Европейската агенция по химикалите предоставя днес “банка данни” от вещества, пораждащи сериозно безпокойство в изделията и продуктите, които ще бъдат пуснати на пазара на ЕС. Тя се предоставя на доставящите продуктите дружества. Данните, предоставени на операторите на отпадъци и потребителите при поискване, биха насърчили циклите на нетоксични материали в ЕС и биха повишили прозрачността през целия жизнен цикъл на изделията и продуктите, включително на етапа на отпадъците.

“Индустрията за домакински уреди напълно подкрепя целите на базата данни”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA. С това “нашите дружества членки имат и все още участват активно в специализирана група работа, ръководена от ECHA, оформяща процеса на изпълнение на такъв инструмент”, добави г-н Фалчиони.

Макар въвеждането на базата данни SCIP да представлява възможност за преодоляване на пропуските в информационния поток и като цяло да се улесни преходът към по-устойчиво управление на материалите, от първостепенно значение е прилагането на този инструмент да бъде правилно приведено в съответствие с нейните правни изисквания. “APPLiA работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция по химикалите и Комисията, за да гарантира, че базата данни SCIP ще запази интелектуалната собственост на частните дружества”, обясни г-н Фалчиони, подчертавайки значението на SCIP като уникална фуния на масивни количества поверителна информация, да остане напълно в съответствие с правилата на конкурентното право. С това аспектът на правоприлагането на такива правни задължения към базата данни също е от решаващо значение. “Задължителните изисквания трябва да се прилагат, така че да се възпират на свободните импровизации и да се гарантира, че всички продукти на пазара на ЕС са съобразени със SCIP”, обясни Генералния директор на APPLiA.

Правилното прилагане на базата данни на SCIP трябва да бъде приведено в съответствие със своите правни основания и изцяло да зачита частната интелектуална собственост, както и да запазва поверителната бизнес информация, като строг минимум. “Ще бъдем в тесен контакт с ECHA и Комисията, за да гарантираме, че тези аспекти са защитени на всички етапи”, заключи г-н Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Съвместна дебатен раздел към шведския браншов вестник SvD: Противоречиви разпоредби относно екопроектирането

Източник: Svenska Dagbladet SvD на 31 август 2021 г.

Спешно е светът да се превърне в устойчив, но националните политици трябва да действат на европейско равнище, ако искаме да постигнем желания ефект – държавни дебати в сектора на белите уреди.

Вътрешният пазар на ЕС и общото ни постижение направиха Европейския съюз световен лидер в устойчивите продукти. Тази сила е от решаващо значение за прехода към по-устойчиво производство и потребление на уреди, което води до по-устойчив свят. Освен това повечето уреди и домакински уреди, продавани в ЕС, се произвеждат в рамките на Европейския съюз в съвременни и енергийно ефективни фабрики, което свежда до минимум въздействието върху околната среда от производството.

Но предложенията на отделните държави за по-строго законодателство, в духа на устойчивостта, могат да създадат проблеми, за функционирането на вътрешният пазар в бъдеще. Предложенията са направени със сигурност с добри намерения и нашата промишленост приветства по-строгото законодателство и по-високите изисквания относно устойчивостта по цялата производствена верига, но предложенията рискуват да създадат бъркотия от индивидуални разпоредби за продуктите в различните държави, което от своя страна засяга околната среда.

Някои примери:

Индустрията за бели уреди иска активно да допринесе за повишаване на устойчивостта във всички тези области. За да може да го направи по ефикасен и икономически ефективен начин с възможно най-голяма полза за околната среда, то трябва да стане с помощта на общи правила на равнище ЕС. Дори привидно малките мерки, като например етикетите на продуктите, специфични за всяка държава, водят до сложност и допълнителни разходи в развитието, производството и разпространението. Спешно е цял свят да се превърне в устойчив, но националните политици трябва да действат на европейско равнище, ако искаме да постигнем желания ефект по цялата продуктова верига. В противен случай разработването на продукти, което е от решаващо значение за разработването на устойчиви бъдещи решения, производствени процеси и дистрибуция, страда за сметка на околната среда.

Благодарение на вътрешния пазар стоките, услугите, хората и капиталите могат да се движат през границите между 27-те държави — членки на ЕС. Свободното движение на стоки означаваше, че дружествата имат значително по-голям пазар за своите продукти. Резултатът е, че продуктите могат да бъдат разработени и произведени в по-големи количества от преди. Резултатът е бил по-енергийно ефективни продукти, по-високо качество, и по-добра производителност на по-ниска цена. Нашата индустрия е ясен пример за това. Разполагаме с общи правила на ЕС за енергийна ефективност, енергийно етикетиране, рециклиране, химично съдържание и безопасност на продуктите, за да назовем няколко. Това означава, че производителите непрекъснато са инвестирали за намаляване на потреблението на енергия и вода и са разпределяли разходите за тези развития на повече продукти.

Един от най-големите успехи на Съюза е вътрешният пазар. Сега повече от всякога тя трябва да бъде защитена, за да може преходът да върви бързо и да се прилага за всички държави членки и техните предприятия. Сега повече от всякога изглежда обаче, че е подложен на натиск, което води до обратното.

Kent Oderud

Президент, APPLIA Home Appliances Швеция

Matts Spångberg

Мениджър индустрия, APPLIA Home Appliances Швеция

Jhonny Bergman

Вицепрезидент, BSH Home Appliances AB

Adnan Dervisevic

Nordic Мениджър, De’Longhi Group Scandinavia AB

Alexander Pierrou

Nordic Мениджър, Electrolux Hemprodukter AB

Maria Berglund

Мениджър продажби, Electrolux Hemprodukter AB

Niklas Mair

Изпълнителен директор, Miele AB Fredrik

Strand Gyllefjord

Търговски мениджър Швеция, Samsung Electronics Nordic AB

Johan Eklind

Country мениджър Швеция, Tefal – OBH Nordica Group AB

Paul Segerström

Мениджър Nordic, Whirlpool Nordic AB

http://www.applia-europe.eu/

Дигиталните интервюта на APPLiA: Батерии, които запазват безопасността на потребителите, докато задвижват иновациите

Шести епизод от поредицата кратки дигитални интервюта на APPLiA вече е на разположение. Нашият експерт обхваща батериите и някои основни аспекти в процеса на преразглеждане на Директивата на ЕС за батериите.

Гледайте шестото дигитално интервю на APPLiA ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани наскоро от APPLiA, шести епизод относно батерии включва Наоми Марк, Специалист по политиката за околната среда в APPLiA.

Първо, каква роля трябва да играят батериите в сектора на домашните уреди? “Батериите представляват важна част за някои от нашите продукти”, твърди г-жа Марк. Примери за тях включват ръчни прахосмукачки, прахосмукачки за роботи, самобръсначки и дори четки за зъби. “Важно е ясно да се диференцират новите изисквания относно самите батерии и изискванията за продукти с вградени батерии”, обясни тя. В този смисъл преразглеждането на действащото законодателство на ЕС за батериите проправя пътя към по-добра хармонизация на общите правила във всички държави членки, като в крайна сметка запазва единния пазар на ЕС.

“Гарантирането на безопасността на потребителите по всяко време е приоритет номер едно за нашата индустрия, от фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на уредите” посочи г-жа Марк. Докато батериите в някои приложения може да са подходящи за отстраняване от крайния потребител, не всички батерии в приложенията трябва непременно да бъдат лесно отстраними. Такъв е случаят с вътрешните акумулаторни батерии, където отстраняването се извършва най-добре от професионалистите. Наистина безопасната отстранимост и заменяемостта на използваните и дефектните батерии в домашните уреди е от ключово значение за подобряване на ремонтопригодността, трайността и повторната употреба на продуктите и като последствие потенциала на правилното рециклиране на батериите.

В контекста на преразглеждането на Директивата на ЕС за батериите и преминаването регламент APPLiA приветства прехода и призовава за новия набор от правила за определяне на приоритета на безопасността на потребителите, докато продължават да стимулират иновациите. “Подходящите изисквания за батериите и продуктите, съдържащи батерии, следва да определят правилните инструменти и условия за осигуряване на правилна работа с използваните батерии, както и да осигурят подходящ срок, който да позволи на производителите на продукти да ги преработят и адаптират към сложните глобални вериги на доставка и производствени процеси”, заключи г-жа Марк.

Това и много повече в шестото цифрово интервю на APPLiA, достъпно на този линк

http://www.applia-europe.eu/

Префокусиране и ребрандиране: история на успеха на APPLiA

Какви са възможностите и предизвикателствата, които идват при префокусирането и ребрандирането на една асоциация? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Европа, беше поканен да сподели опита на APPLiA на Световния конгрес на асоциациите 2021, глобално изложение, свикано от Асоциацията на ръководителите на асоциацията по отношение на ангажираността и членството.

Първоначално учредена през 1958 г., само една година след Римския договор под името CECED, съкращение, което означава Европейски комитет на производители на домакинско оборудване, Асоциацията излезе в сцената на новородения европейски сценарий с цел да представлява интересите на индустрията на домакинските уреди.

След 60-годишна история и напредък, CECED реши да направи крачка напред в усилията си да отрази най-добре това, което се развива като ориентиран към бъдещето и динамичен сектор. “От ключово значение е една асоциация да представлява изцяло ценностите на своите членове”, налегна Паоло Фалчиони, като очерта основните съставки на успешното ребрандиране. От промяната на името към изграждането на нов имидж за обществеността и преориентацията на организацията, “ние извършихме обширна работа по модернизацията, носейки с него достойно количество възможности и предизвикателства”, обясни г-н Фалчиони. Новосъздадената самоличност скоро бе изправена пред правно предизвикателство от страна на мултинационална технологична компания, насочена към нейната търговска марка и в крайна сметка го преодоля. Въпреки трудностите, повторното стартиране се случи, което поставя началото на историята на успеха на APPLiA.

Напълно модернизираната асоциация беше представена в Брюксел по случай 60-годишнината от създаването си. Префокусирането на идентичността доведе до редица инициативи, включително стартирането на нов уебсайт УЕБСАЙТ, месечен бюлетин, кратка филмова кампания с участието на така наречения “Better Lifestyle Manifesto” и най-новия cartoon на новия енергиен етикет, са само някои от тях. Освен това APPLiA продължи да расте и да разширява мрежата си от национални асоциации, като постепенно укрепва позицията си на равнище ЕС.

В тази рамка и в непрекъснато развиващ се сценарий “ние се ангажираме да продължим да развиваме нашата общност и да оформяме бъдещето на индустрията на национално и международно ниво”, заключи Паоло Фалсиони.

Интервю на президента на АПИА пред Politico: Противоречиви разпоредби за екопроектирането

Г-н Peter Goetz, президентът на APPLiA, даде интервю на POLITICO относно последиците от националните инициативи за функционирането на единния пазар на ЕС.

Източник: Бюлетин politico PRO от 2 юни 2021 г.

Индустрията не е доволна от това, което счита за липса на съгласуваност при изготвянето на ново законодателство за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на продуктите. Peter Goetz, президент на APPLiA, лобито на производителите на домакински уреди в Брюксел, предупреждава, че “противоречивите разпоредби” ще затрудняи баланса на изискванията за устойчивост и безопасността на продуктите. Понякога стимулите за подобряване на повторната употреба, ремонти и рециклируемост на продуктите влизат в конфликт с изискванията за безопасност за ремонтирани продукти, той каза на Луиз. Той също така е загрижен и за националните инициативи за екодизайн, които се появяват в блока, което може да увеличи объркването.

Загриженост за единния пазар: Ако държавите прилагат различни регламенти относно това как да направят уредите в дома по-устойчиви, това би могло да създаде пречки пред свободното движение на стоки и да подкопае единния пазар според Goetz. Различаващите се правила са “малко бреме”, каза той, защото “трябва да развием технологията за малък пазар”. Например Франция въведе законопроект против отпадъци, който предвижда, че пералните машини трябва да включват филтър за пластмасови микрочастици от 2025 г. В крайна сметка, това се превежда като “допълнителен продукт, който потребителят трябва да плати”, каза той.

Занеси го на равнище ЕС: “Виждаме национални инициативи, като например, един тънък резервоар “, каза Goetz, добавяйки, че често са “добри концепции, добри идеи”. Но тези идеи трябва да бъдат утвърдени и обсъдени на ниво ЕС много по-бързо, за да се избегне разпокъсаността на пазара и да се даде възможност на промишлеността да се адаптира към новите правила. “Това, от което се нуждаем, не е трудно: европейско законодателство, хармонизирани норми.”

Нови бизнес модели: Друг начин за развитие на кръговата икономика е да се подкрепят нови бизнес модели като наем и схеми за обратно изкупуване, включително чрез “данъчни стимули”, според Goetz. Наемането улеснява изтеглянето на продукта от потребителя и контрол на повторната му употреба, обясни той. Ако това е направено правилно, то може да помогне на домакинствата с ниски доходи да си позволят повече енергийно ефективни продукти, които обикновено идват с по-висока цена, добави той.

http://www.applia-europe.eu/

Време е за прилагане на индустриалната стратегия на ЕС

Няма Европейски съюз без единен пазар на ЕС. От първостепенно значение за ЕС е да  остане релевантен участник на световната сцена, да се очертае ясен промишлен план.

Няма Европейският съюз без единен пазар на ЕС. От първостепенно значение за ЕС е да  остане релевантен участник на световната сцена, да се очертае ясен промишлен план. Очаква се да се публикува промишлената стратегия на ЕС. Въпреки това, според коментарите по проекта, документът ще остави малко място за конкретни действия.

На най-високо равнище в институциите на ЕС е постигнато споразумение относно необходимостта от прилагане на единния пазар на ЕС. Съществуват обаче много примери за практики и инициативи, които се пораждат в ЕС и които биха навредили на функционирането му. “За нас законодателството трябва да работи на практика. Чуваме много позиции относно значението на единния пазар на ЕС за пазара на работни места, икономиката и иновативния ни двигател, но фактите рпоказват друго”, коментира Паоло Фалчони, генерален директор на APPLiA. Механизмът за коригиране на границите на въглеродните емисии (ОБО), предложението на Европейската комисия за налагане на данък върху въглеродните емисии, отделяни от някои материали, внасяни в ЕС, е един от примерите. APPLiA коментира инициативата в това видео, обяснявайки защо проблемът с изместването на въглеродни емисии ще се влоши и европейската конкурентоспособност ще бъде отрицателно повлияна, ако предложението остане такова.

Отново някои държави — членки на ЕС, ръководени от Франция, представят предложения за кръговата икономика, в които е предвидено повишаване на пречките в рамките на единния пазар. Други включват задължителните микрофибърни филтри за перални машини, изисквани от януари 2025 г. Законодателството на Франция е изолирано и преди да са били направени разследвания на равнище ЕС, както и забраната на претенциите за “биоразградими” продукти и опаковки. В Испания в момента се обсъжда специфично законодателство относно етикетирането на жизнения цикъл на продуктите и критичните компоненти, наред с въвеждането на задължителна “Зелена точка”, преразглеждането на регламента относно разширената отговорност на производителя и регламентите за опаковките.

“Като сектор, ние многократно сме сигнализирали за проблема”, продължи г-н Фалчиони, “като се обърна директно към Европейската комисия, за да подчертае факта, че такова законодателство трябва да бъде първо обсъдено на европейско равнище.” Въпреки усилията APPLiA наблюдава тенденция на инициативи, които ще срутят функционирането на единния пазар на ЕС. В резултат на това силата на Съюза ще бъде компрометирана и това ще има отражение върху конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар.

http://www.applia-europe.eu/

Интервюта с APPLiA: CBAM, Механизъм за корекции на въглеродните емисии

Ето и втория епизод от поредицата от кратки дигитални интервюта на APPLiA. В този формат експертите отговарят на въпроси и обсъждат гледната точка на сектора на домакинските уреди по ключови теми за ЕС. Идеята е да се захранва дебата чрез докладване на опита от сектора. Да продължим с CBAM.

Гледайте второто дигитално интервю на APPLiA тук.

След първия епизод на новоразработените дигитални интервюта APPLiA започва кратко интервю със специалиста по политиките за Дигитални технологии и Конкурентоспособност Еоин Кели в Асоциацията, като обсъди механизма за коригиране на въглеродните емисии, както беше предложен от Европейската комисия.

“Предвиждаме някои предизвикателства при прилагането на механизма. От една страна, сме загрижени за въздействието върху конкурентоспособността на промишлеността”, обясни г-н Кели, когато генералният директор на APPLiA попита за последиците от прилагането на CBAM.

За да бъде използван, CBAM трябва да бъде прилаган не само върху суровините, но и върху крайните продукти, така че да се избегне вносът в ЕС да бъде по-конкурентен от продуктите, произвеждани в ЕС. Данъкът само върху суровините би стимулирал европейските производители да преместят заводите си от Европа. Това би означавало по-малко работни места в Европа и влошаване на изместването на въглеродни емисии, което е проблемът, който Комисията на ЕС искаше да се справи на първо място.

Как да накарате CBAM да работи: Ангажирайте други световни лидери, като на Китай и САЩ в многостранен подход, който е в съответствие с правилата на СТО. “Трябва да бъдем лидери в демонстрирането, че можем да постигнем целите в областта на климата и да поддържаме конкурентоспособността на ЕС”, заключи Еоин Кели.

Това и много други е обхванато от това второ цифрово интервю, достъпно на този линк.

http://www.applia-europe.eu/

Дни на промишлеността на ЕС 2021

“Може ли единният пазар на ЕС да бъде стимул за възстановяването?” – това бяха въпросите към участниците в пленарната сесия на Дните на Промишлеността на ЕС 2021 г., на която беше обсъден единният пазар на промишлените екосистеми.

Питър Гьоц, президент на APPLiA и изпълнителният директор на ББХ, се съгласи с най-често избрания отговор “Да”, той, единният пазар ще играе тази роля. “Пазарът на ЕС е се ползва с доверие и това е неговия основен актив, а именно единен пазар.” обясни той. В момента има пропуски, които възпрепятстват гладкото функциониране на системата, както за утвърдени предприятия и с по-голямо въздействие за по-малките предприятия.

Nüwiel, стартиращ бизнес, който разработва интелигентни електро-транспортни решения за логистика, направи списък на предизвикателствата, с които се сблъскват, за да процъфтяват идеите им, сред които е липсата на инфраструктури, различни закони в страните от ЕС и липсата на регулации за нови продукти.

Докато споделят опита на съответните си сектори, панелистите се съгласиха, че стандартите следва да се разглеждат още в началото на разработването на продукти. В този смисъл сега трябва да мислим по стандартите, необходими за постигане на ефекта от зелените и цифровите преходи.

“При изготвянето на политиките европейският подход следва да бъде водещ принцип” продължи г-н Гьоц “и трябва да бъдем по-бързи и да си сътрудничим повече на най-ранните етапи.” Липсващата или извънвремева система за публикуване на стандартите в Официален вестник на ЕС е един от основните пропуски на настоящата система, като посочва APPLiA в своята White Paper on Standardisation. Публикуването в списъка стандарти са европейски актив и дават възможност за гладко функциониране на Единния пазар. Да го кажа по друг начин, да го мислим като за скорост, най-голямата. С по-малки предавки около него, държавите-членки, двигателят работи правилно само ако всички предавки вървят в една и съща посока по координиран начин. Липсващото парче тук е навременното изброяване на стандартите. Това важи и за пазара на ЕС, ако се следва европейски подход и процесът се рационализира.

http://www.applia-europe.eu/

Насочване на бъдещето на промишлеността на ЕС

Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от високопоставените експерти, участващи в индустриалната кръгла маса индустрия 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа.

През декември 2017 г. Комисията на ЕС организира кръгла маса на високо равнище за промишлеността 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа  контекста на новата индустриална стратегия за Европа. Групата трябваше да разработи 10-годишна визия за индустрия, която да се захване с цифровия и зелен преход. Експертите на високо равнище представиха доклад с препоръки за политиците на всички равнища, за да помогнат на Европа да управлява по-добре една бърза и приобщаваща трансформация. Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от участващите експерти на високо равнище.

В края на 2020 г. Комисията обяви създаването на Индустриален форум, който да продължи работата, извършена от Кръглата маса на високо равнище за промишлеността 2030 г. На 2 февруари се състоя първото виртуално заседание на Форума. Освен че предоставя стратегически експертни познания на високо равнище, групата ще подпомага Комисията при проследяването на изпълнението на индустриалната стратегия и допринася за работата на Комисията в областта на промишлените екосистеми в контекста на възстановяването. Форумът обединява заинтересованите страни от промишлеността, публичните органи, организациите на гражданското общество и инвеститорите.

Въз основа на предишния доклад с препоръки, разработени от експертите на кръглата маса, новият форум ще съветва институциите в толкова сложното и предизвикателно за цяла Европа и нейните граждани време да ръководят възстановяването и преди всичко “прераждането” на Европа.

http://www.applia-europe.eu/

Какво прави ЕС с въвеждането на Въглеродния Граничен Механизъм

Последиците от механизма на ЕС за корекции за въглеродните емисии

При разработването на механизъм за корекции на въглеродните емисии (CBAM), мярката, с която ще бъде поставена цена на въглерода върху вноса на определени стоки от страни извън ЕС, Европейската комисия следва да си зададе въпрос какво може да направи, за да насърчи конкурентоспособността на европейската промишленост, а не колко от засегнатите от европейската промишленост могат да издържат и все още да оцелеят.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди в Европа, вече изясни тезата си относно общата организация на отпадъците – ако такава мярка се прилага, тя трябва да бъде разширена и до готовите стоки, а не само суровините. “Не трябва да се намираме в позиция, в която Комисията избира кои индустрии може да жертва”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. Данъкът само върху суровините би навредил на потребителите на стомана и други суровини. При планирането на такъв данък трябва да разгледаме риска да направим производството на крайни продукти в Европа неконкурентоспособна и на работниците, които ще бъдат изместени. Трябва да разгледаме риска от офшорни работни места, от превръщането на Европа в континент без промишлени шампиони, в пазар, който само консумира, но не произвежда.

“Производството с добавена стойност, подобно на това, което се случва в индустрията за домакински уреди, създава висококвалифицирани и добре платени работни места и запазва иновациите в центъра на европейската промишленост.” продължи Паоло Фалчиони. Данък като CBAM, ако е неправилно наложен, би могъл активно да стимулира производителите да напуснат ЕС, което ще доведе до изтичане на необходимите таланти за изграждане, иновации и преодоляване на препятствията пред бъдещето – като например декарбонизация. Социалните и икономическите последици от такава мярка трябва да се оценяват успоредно с финансовите съображения.

Последните няколко години и сегашната пандемия изостриха подобни вече съществуващи условия за европейската промишленост. Наред с другото, защитната тарифа за стоманата направи суровините от критично значение по-скъпи и по-трудни за получаване. Брекзит създава бизнес несигурност на целия континент. Кризата с COVID-19 засегна тежко европейската промишленост и семействата.  Особено в тези времена европейската промишленост трябва да остане основен приоритет в политическата програма.

http://www.applia-europe.eu/