Ролята на всеки е да гарантира справедливо продуктово законодателство, казва APPLiA

“Когато говорим за стандарти e важно да се разбере, че всички ние стоим от една и съща страна на масата”, така Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA, започна дискусията защо участието на НПО в процеса на стандартизация. Събитието бе организирано на 5 декември от Европейската организация за стандартизация на околната среда (ECOS) в Брюксел

Паоло Фалчиони обясни в допълнение, че гарантирането на безопасност в световен мащаб с приемане на презумпцията за съответствие, съкращаването на времето за пускане на пазара на даден продукт и насърчаването на международната търговия са само част от ползите, до които стандартизацията води за потребителите и за бизнес средата. След като постави рамката той каза още, че най-голямото предизвикателство, което той вижда, е да се запазят стандартите като част от приетата преди 10 години Нова законодателна рамка – пакет от мерки, които целят подобряване на надзора на пазара и повишават качеството на оценяване на съответствието. “Виждам тенденция към удвояване на проверките на предоставяното от европейските организации по стандартизация”, отбеляза той.

Генералният директор на Асоциацията подчерта редица инициативи, в които APPLiA  сътрудничи на ECOS: един от многото Семинари относно методите за тестване на домакински уреди, участието на ECOS на щанда на индустрията в COP21, когато беше подписано парижкото споразумение и неговата помощ в брейнсторминга за това как трябва да изглежда енергийният етикет в момента. “Ние споделяме предизвикателство: стандарти не са модерни. Те са технически, понякога неясни, често сложни. Ние всички търсим Светия Граал на стандартите: да бъдат отражение на реалния живот, като същевременно запазват необходимата повторяемост и възпроизводимост “, посочи Паоло Фалчиони.

Вижте кцентите от всички говорители, като следвате хаштага #NGO4STANDARDS.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Защо стандартизацията е стълб на качеството ни на живот?

По повод Световния ден на стандартизацията на 14 октомври си струва да се спомене изключителното количество работа, извършена от властите и производителите, за да се ползват настоящите стандарти на домакинските уреди.

Стандартите са навсякъде. В нашето хранене, в транспорта, които използваме, в нашите домакинства. Без тях, нашето удобство и по-важното, нашата безопасност би била заложена на карта.

За производството на домакински уреди най-голямата добавена стойност на европейските стандарти е, че препратките към даден стандарт са посочени в съответното законодателство и осигуряват на производителя, който използва този стандарт, така наречената презумпция за съответствие. Без това се губи целия принцип на нова законодателна рамка.

Зад многофункционална перална машина, енергийно-ефективен хладилник, пестящата вода съдомиялна машина за или фурната с иновативни функции има огромно научно познание на експерти и безкрайни часове на тестване и експериментиране в лаборатории.

Стандартите трябва да  съответстват на  изискванията на пазара

Установяването на стандарти е важен процес, при който всички заинтересовани страни трябва да бъдат поканени да споделят знанията си и да предоставят своя експертен опит и ноу-хау. Освен това ясната законодателна рамка за участието на индустрията в определянето на нови стандарти следва винаги да бъде предпоставка за гарантиране на равнопоставеност за представителството на заинтересованите страни.

В тази връзка, за да се разработят правилно стандартите, трябва да се вземат предвид и солидни доказателства за осъществимост, подходяща измеримост и повторяемост. Като част от глобализирания свят и свободния пазар, Европейската стандартизация трябва да бъде изготвена с ясно позоваване на международните стандарти.

APPLiA многократно е изтъквала фокуса си върху стандартизацията в миналото. Пример е организацията на семинарите за тестване на домашни уреди (видео 1видео 2видео 3) предоставящи чудесна възможност за производителите, политиците, експертите, органите за надзор на пазара и потребителските асоциации да сенат на една и съща маса и да увеличат знанията си по методологията.

Качеството има значение. Защото в края на краищата чрез определяне на стандарти в домакински уреди, ние поставяме стандарти в живота ни.

 

http://www.applia-europe.eu/

Европейският бизнес призовава за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония

28 бизнес организации призовават за бързо ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония в обща декларация.

Европейските бизнес организации, подписали тази декларация, потвърждават отново силната си подкрепа за Споразумението за икономическо партньорство ЕС-Япония (СИП) и призовават Европейския парламент да пристъпи към бърз процес на ратификация, следващо подписването на Споразумението на 17. юли 2018. Това ще позволи на предприятията и потребителите като цяло да извлекат ползи от това модерно, всеобхватно и балансирано споразумение.

Япония и ЕС са съмишленици и силно развити икономики с подобен подход към днешните предизвикателства (застаряването на населението, сигурността, околната среда) и дългогодишни търговски и инвестиционни връзки. Търговията със стоки и услуги между Япония и ЕС надхвърля 160 000 000 000 евро годишно, а двустранният износ се очаква да нарасне с 29% за Япония и 34% за ЕС.

Докато международната общност е свидетел на нарастване на протекционистични мерки по целия свят, ЕС и Япония многократно са изпращали положителни сигнали, с които потвърждават силната си ангажираност за свободна и честна търговия както на многостранната и на двустранна основа.

Нашите европейски бизнес организации, представени тук, са убедени, че ратифицирането на настоящото споразумение ще укрепи допълнително съществуващото стратегическо сътрудничество, по-специално чрез създаване на търговска зона от 600 000 000 души, покриващи една трета от световния БВП и чрез това да проправят пътя за да формират утрешните международни правила.

Ние стоим твърдо зад това споразумение, тъй като ще доведе до много ползи, като например:

  • допринасяне за както на социален, така и на икономически напредък, като по този начин се подобрява качеството на живот на хората в ЕС и в Япония;
  • гарантиране на икономическа предсказуемост, ценен инструмент от особено стратегическо значение във времена, когато се оспорва търговията основана на правила и сътрудничеството;
  • осигуряване на условия на равнопоставеност между двамата партньори, с изцяло нов набор от търговски възможности за потребителите и компаниите от Европа и Япония;
  • премахване на почти всички тарифи за стоки, отваряне на услуги и пазари на обществени поръчки и създаване на общи правила за двустранната търговия;
  • гарантиране и защита на географските наименования и правата на интелектуална собственост;
  • улесняване на услугите и инвестиционните потоци;
  • поощряване на сътрудничеството чрез общи R&D, нови канали за регулаторно сътрудничество, съгласуваност и стандартизация.

Споразумението за икономическо партньорство ЕС-Япония (СИП) е едно цялостно споразумение, отразяващо споделения интерес и високите стандарти на две добре развити и базирани на стойност икономики. Призоваваме Европейския парламент да подкрепи това високо-стандартно споразумение, за да се даде възможност за бързото му окончателно ратифициране. Призоваваме също така Европейския парламент внимателно да наблюдава изпълнението на Споразумението, за да гарантира, че той изпълнява обещанията и че дългосрочните въпроси са решени.

 

The full document can be found here.

 

Signatories:

Пълният текст на документа може да бъде намерен тук.

Подписали:

AMFORI
APPLiA
CEC
CECE
CEEV
CEFIC
CELCAA
CERAME-UNIE
COCIR
Copa-Cogeca
Cosmetics Europe
DIGITALEUROPE
ECCIA
EFIC
EFPIA
EHPA
EPIC
ESF
ESIA
EURATEX
EuroCommerce
FoodDrinkEurope
Fur Europe
ICMP
IFPI
MedTech Europe
spiritsEUROPE
UNIFE

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Единният пазар следва да бъде единен и за отпадъка

20 септември 2018

Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Основавайки се на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони заяви: “Трябва да продължим, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци”.

“Единният пазар на ЕС е уникален и за 25 години имаме добър напредък. В същото време единният пазар изисква ежедневно, решително да се работи за неговото укрепване и добавяне на качество”, заяви комисарят по конкуренцията, Маргрете Вестегер на събитието “25 години Единен пазар”, организиран от POLITICO в Брюксел. Вестегер заяви, че запазването на четирите свободи: свободно движение на стоки, капитали, услуги и труд -заедно са най-голямото постижение на идеята за търговия в рамките на Европейския съюз без бариери.

Лидерът на ЕС подчерта, че идеята за общ пазар надхвърля търговията със стоки, като влияе върху обществото като цяло. Като се основава на съобщението на комисаря, генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони също вижда повече възможности за разбиране на единния пазар. Той каза: “През последните години индустрията за домакински уреди активно разработи схеми за обратно събиране в целия ЕС за да се гарантира, че отпадъците, събрани от общините и търговците на дребно се управляват правилно. Трябва да продължим напред, защото превръщането на кръговото общество в реалност не би било възможно без създаването на единен пазар за отпадъци “.

Сребърната годишнина бе отбелязана и с участието на бившия премиер на Италия Марио Монти, който посочи, че предстоящото напускане на Обединеното кралство “има огромни недостатъци” както за ЕС, така и за острова.

За сектора на домакинските уреди последното тримесечие е предложило на индустрията нови възможности за отключване на възможностите за търговия. И докато цялостното завършване на единния пазар може да изглежда като “илюзия” пред Европейската комисия, ЕС и новоизбраните през 2019 лидери ще трябва да имат предвид, че поради брекзит-а компаниите от двете страни рискуват значително да увеличат административните и митнически процедури, водещи до увеличени разходи и време за търговия.

Европа трябва също така да гарантира свободното движение на данни на вътрешния пазар, да се възползва пълноценно от дигиталната трансформация на единния европейски пазар и да се конкурира ефективно в световен мащаб.

“По-прост, по-добър и дигитализиран”, така комисарят би желал да види развитието на единния пазар. И ние също.

Проследете как се развива дискусията в социалните мрежи: #SingleMarket25

http://www.applia-europe.eu/

Пропорционалност вместо неограничени права

06 септември 2018

Гласуването в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) на Европейския парламент на 3 септември е подобряване на начина, по който системата за пазарен надзор би могла да функционира в ЕС.

Когато още през декември миналата година APPLiA представи производството на домакински уреди в Европа, подчерта, че вместо даването на неограничени суперправа на националните органи за надзор на пазара, правилния фокус и финансовите ресурси са решение за постигане на пълноправен пакет. Нашата индустрия вижда това като положителна надстройка.

“APPLiA е особено удовлетворена да види подчертаните принципи на пропорционалност”, заяви генералният директор Паоло Фалчиони и добави, че създаването еднакви условия за всички участници на единния европейски пазар е от съществено значение.
Производителите на домакински уреди подчертават, че физическите проверки, освен  обикновените проверки по документи най-добре ще гарантират съответствието на продуктите със законодателството на ЕС. Комитетът IMCO посочва правилно, че “административните и автоматизираните проверки не могат да служат като заместител на физическите проверки, които гарантират същественото съответствие на даден продукт със съответното законодателство на Съюза”.

“Когато става въпрос за възможността за сътрудничество между органите за надзор на пазара и икономическите оператори, както знаем от опита с Проекта ATLETE, този подход работи на практика. Да го видим предвидено в правния текст е много добър напредък”, обясни Фалчиони.

Процесът на лабораторно тестване също започва да бъде по-добре съобразен с реалната нужда на експертите от надзора на пазара и индустрията. Създаването на възможности на Съюза за тестване не следва да ограничава органите свободния избор на лаборатория, която да може да извършва тестване с високо качество като на официално избраните.

На този етап очакваме с нетърпение следващите законодателни стъпки, които ще насърчат Европейския пазар към по-добър надзор на пазара.

Изтеглете прессъобщението от Тук.

 

 

Руската федерация е на масата на Глобалния форум на индустрията на домакинските уреди IRHMA

24.07.2018

Сътрудничеството между производителите на домакински уреди от цял свят се засилва допълнително с Асоциацията на Европейския Бизнес (AEB) в Русия, която се присъединява се към утвърдения форум на Сдруженията на производителите на домакински уреди (IRHMA).

Международната кръгла маса на асоциациите на производителите на домакински уреди обединява организации, представляващи сектора от Европа, Съединените щати, Канада, Мексико, Австралия, Китай, Япония, Корея, а от днес и Русия, всички допринасящи за постигането на устойчиви технологични решения за глобалните предизвикателства.

Кръглата маса бе създадена през 2014 и даде възможност на ключовите участници в сектора да обменят знания и да бъдат в крак със законодателното развитие на различните континенти, както и да споделят добри практики.

“Ние сме изключително доволни, че от днес ние ще се седим около една и съща маса с колеги от цял свят и да бъдем в състояние да добавим предизвикателства в общата картина и тук, в Руската федерация. В един свързан и глобализиран свят, AEB вижда такива форуми като единствения път напред “, каза главния изпълнителен директор на AEB Франк Шауф.

“Добре дошли на борда”, каза президентът на китайските домакински електроуреди (CHEAA), Цзян Фенг. Тя добавя още: “Вярвам, че AEB, заедно с останалите членовете IRHMA, ще играе положителна роля за напредъка на здравословното развитие на глобалната индустрия на домакинските уреди.”

APPLiA, асоциацията, представляваща индустрията в Европа, която беше домакин на срещата на IRHMA 2018, също е уверена, че разширяването на кръга на участниците ще добави голяма стойност към дискусията.

“За нашите членове Руската федерация е най-голямата дестинация за износ на големи домакински уреди през 2016 в страни извън Европа. Отварянето на вратата на IRHMA за други асоциации само показва колко прозрачна е тя и аз трябва да кажа колко са ползотворни нашите дебати за енергийната ефективност, устойчивост и иновации. Ние имаме една обща цел – да постигнем по-добър живот за обществото – без значение на коя територия и пазар са активни производителите “, отбеляза и Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони.

Следващата среща на IRHMA ще се проведе на 5-ти септември 2019 в Корея.

Съобщението за пресата в pdf версия.

http://www.applia-europe.eu/

 

Общо писмо на промишлеността за експорта на предварително заредено оборудване

18 юли 2018

11 браншови асоциации съвместно подписаха общо писмо за относно текущото тълкуване на някои разпоредби за износ в регламента на ЕС за ФПГ (флуор съдържащи парникови газове).

 Конкретно, Регламент (ЕС 1191/2014) има отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на производителите от ЕС, също така възпрепятства износа на иновационни технологии.

Асоциациите, сред тях и APPLiA, не са съгласни с Европейската комисия и призовават за преразглеждане на тълкуването на разпоредбата за износ за “предварително заредено” оборудване.

Съвместното писмо е достъпно чрез следния линк.

http://www.applia-europe.eu/