Френски индекс за ремонтопригодност

Франция уведоми СТО за въвеждането на индекс за ремоннтопригодност.

Индексът за ремонтопригодност се състои от 10 елемнта. Предназначен е за показване към момента на покупката, за да информира потребителите за ремонтопригодността на електрическите и електронни продукти. Резултата се получава, като общата оценка от 100 точки се получава от пет критерия, всеки от които с еднакво тегло, като дава възможност за оценка на ремонтопригодността на съответните продукти. Критериите са: документация, предоставена от производителя, лесна разглобяемост на продукта, наличност на резервни части, връзка между цената на най-скъпата резервна част и цената на оригиналния продукт, брояч на употребата (по избор) или други критерии, специфични за категорията на съответните продукти. В Декрета са включени всички електрически и електронни съоръжения, предназначени за потребителите. За всяка категория електрическо и електронно оборудване в заповед на Министъра на околната среда и Министъра на икономиката и финансите се посочват всички критерии и и подкритерии, включително критерии, специфични за категорията, както и методите за изчисляване на индекса. Постановлението обаче предвижда постепенно изпълнение, като се започне от следните категории продукти: перални машини, смартфони, лаптопи, телевизори, електрически косачки (батерии, кабелни, роботи). Производителите, вносителите или други лица, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, са длъжни да изчисляват индекса за съответните категории продукти и да предоставят тази информация. В постановлението са включени датите и процедурите за влизането му в сила.

Пълния тест на Декрета можете да намерите ТУК, а постановлението относно  методите на показване, маркировките и общите параметри за изчисляване на индекса на ремонтопригодност  ТУК

Ремонтирайте правилно

APPLiA на виртуален симпозиум за безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата.

Днес секторът на домакинските уреди е устойчив – от производството на продукти, до фазата на потребителя до ремонта и изхвърлянето на уреди. Производителите на домакински уреди се стремят към най-високите стандарти за устойчивост във всяка пералня, съдомиялна машина, кафе машина или прахосмукачка, която произвеждат. С течение на времето новите технологии се въвеждат и дават възможност за по-нататъшно подобрение по отношение на ползите за гражданите, околната среда и обществото като цяло. “Такъв е случаят със свързаните уреди”, обясни Паоло Фалчиони – генералния директор на APPLiA – на виртуален симпозиум на ICPHSO, озаглавен “Безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата”, “които се отварят за цяла поредица от ползи за потребителите, като същевременно се изправят няколко предизвикателства”, продължи той “основният е киберзаплахите”.

“Има принцип, който ние ценим най-много и това е, че независимо дали даден продукт е онлайн или офлайн, той трябва да бъде безопасен.” заяви Паоло Фалчиони.

Когато става въпрос за безопасност в рамките на интернет на нещата, незабавна е връзката с аспекта на киберсигурността. В този контекст APPLiA съсредоточава своите енергии в Групата на Заинтересованите Страни за Сертифициране на Киберсигурността (Stakeholder Cybersecurity Certification Group), която съветва Комисията по стратегически въпроси, свързани с европейската рамка за сертифициране на киберсигурността, и насочва кибер-дискусията на равнище ЕС. “Ние се застъпваме за единна, хармонизирана схема за сертифициране в целия ЕС, която е пропорционална на рисковете, свързани с всяка категория продукти.” настоя Паоло Фалчиони, като същевременно се позовава на съществуващата правна рамка на ЕС за безопасност и отговорност, която ще трябва да бъде на ливъридж в този контекст. Съществените изисквания за безопасност, доброволното използване на хармонизирани стандарти и оценяването на съответствието чрез самооценка или участие на трета страна са стълбовете, които трябва да направят рамката да върши правилно работата си. “Знаем, че Германското Председателство на Съвета е готово да установи нови правила за свързани устройства, основани на доброволна схема за сертифициране на тези продукти. За нас това е правилният път напред”, заключи той.

В последвалите обсъждания беше споменато, че уредите трябва да бъдат ремонтируеми, така че да се сведе до минимум неблагоприятния ефект от преждевременно бракуване, което генерира ненужни отпадъци. Кампанията “право на ремонт” беше споменато като начин за запазване на продуктите в употреба възможно най-дълго. “Всъщност”, коментира г-н Фалчиони, “по-важно е да ги ремонтираме правилно”, защото първото ни притеснение е безопасността на потребителите. Има някои ремонтни операции, всъщност, които са лесни за извършване и за тези, които имат днес вече на разположение инструменти. Вместо това има и други ключови ремонтни дейности, които трябва да се извършват от професионални ремонтни техници, които ще носят отговорност за работата си.”

http://www.applia-europe.eu/

3D принтиране на резервни части за битова техника: безопасност и правни последици

Оценка на въпросите, свързани с безопасността и правните въпроси, свързани с производството, продажбата и инсталирането на 3D принтирани резервни части, направени от неоторизирани производители за използване в битовата техника.

Отдела за бизнес, енергетика и индустриална стратегия (Department for Business, Energy & Industrial Strategy) и Службата за безопасност на продуктите и стандарти (Office for Product Safety and Standards) на Обединеното Кралство публикува доклад за изследването и анализа.

Докладът:

  • обяснява се техническата безопасност, възникваща при проектирането, производството и използването на 3D печатни резервни части, направени от неупълномощени производители, чрез преглед на литературата и интервютата със заинтересованите страни по веригата на доставки
  • идентифицират регулаторните изисквания и правните отговорности и отговорности на съответните заинтересовани страни в ключовите условия на веригата на доставка, когато се използват неразрешени 3D печатни резервни части
  • определя примерите на случаи, илюстриращи начина, по който правната и техническата безопасност може да се представят от страна на използване на неоторизирани 3D печатни части в потребителски уреди

Докладът е публикуван ТУК, а пълния текст да доклада като .pdf можете да намерите ТУК