Постигане на напредък в енергийната ефективност чрез преодоляване на пропуските

APPLiA бе поканена да се присъедини към дебата “Енергийна ефективност: Асо в ръкава за енергийни преходи, организиран от IEA в сътрудничество с Чилийския министър на енергетиката и сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност.

“Чили прие предизвикателството да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Енергийната ефективност е стълба на нашия подход”, стартира Хуан Карлос Хобет, министър на енергетиката на Чили, в встъпителното си слово по време на онлайн събитието, организирано от същото министерство в сътрудничество с Международната агенция по енергетика (МАЕ) по отношение на потенциала за енергийна ефективност. Чили понастоящем работи по законопроект за енергийната ефективност с многосекторен фокус и вече въведе енергиен етикет за 28 продукта, който ще обхваща до 80% от жилищното потребление до края на годината. Енергийната ефективност е източник за създаване на работни места, което се добавя освен това към многото други ползи, които тя носи за обществото, като се бори с изменението на климата, замърсяването на въздуха и е двигател за икономическа конкурентоспособност.

“Енергийната ефективност е първото гориво” коментира Фатих Бирол, изпълнителен директор на IEA, “защото всички страни в света имат потенциал за енергийна ефективност”. “Сега можем да разчитаме на повече статистически данни, повече добри практики за споделяне и повече време, които отделяме за постигането на реални резултати”, продължи колегата си и заместник изпълнителния директор на IEA, Дейв Търк.

По време на следващата интервенция Брайън Майнав, ръководител на Енергийната ефективност на МАЕ, сподели разсъждението си как потреблението ни на електроенергия у дома се е променило през последните месеци и как спадът на въглеродните емисии, регистрирани през тази година, е бил по погрешни причини, но все пак може да ни даде урок за това къде да отидем оттук. “Трябва да приравним краткосрочните и дългосрочните цели и по този начин можем да отключим огромни ползи за ефективността”, добави той.

APPLiA, представляваща индустрията на домакинските уреди, беше поканена да се присъедини към дебата и да сподели опита на сектор, който осигурява енергийна ефективност на място. “Съществува механизъм за разгръщане на енергийната ефективност” започна да обяснява Паоло Фалчиони, директор на APPLiA, “който включва ливъридж, който да помогне на потребителите да избират ефективните уреди, които искат от една страна и законодателството на политиката, което гарантира, че само достатъчно добри уреди са пуснати на пазара – така нареченият екодизайн – от друга”. Понастоящем Чили регистрира степен на проникване на съдомиялни машини, равняваща се на около 5%, като по този начин остава 95% от домакинствата да не бъдат покрити. Това число значи, че по отношение на енергийната ефективност има неизползван потенциал. Ако проникването е 100% всъщност, страната може да спести всяка година количеството вода, съдържащо се в 65 хиляди плувни басейна и спестяването на енергия ще бъде в диапазона от 1,53% от използването на чилийска енергия. “Толкова много може да се спести, само като се подкрепи проникването на един продукт в дадена страна.” Паоло Фалчино продължи, след като сподели примера за съдомиялната машина. Новите начини за използване на уреди, като например програмите за продукти като услуги, вместо стимулите за покупки и субсидии, представляват пълен пакет от мерки, които допълват политиката, която определя разумни цели и промишлеността, която осигурява ефективност на място.

Енергийната ефективност е в центъра, съгласиха се представителите на Световния съвет за изграждане на зелени сгради (World Green Building Council) Кристина Гамбоа и председателя на EFIEES Паскал Гиламе, и двете организации, които са много ангажирани в насърчаването на устойчивостта чрез по-качествени инфраструктури. “Трябва да се съсредоточим върху прилагането на енергията и управлението на потребителите” подчерта Паскал Гиламе “, което може да доведе до 30% икономии на енергия и да избегнем ерозията на производителността в дългосрочен план.” Гражданите са в основата на всеки план за енергийна ефективност, както и по време на потреблението на енергия, най-големият дял от енергията се използва. “90% от хората искат да променят поведението си, за да намалят въздействието си върху околната среда”, каза Карол Gobczyński от Ingka Group (IKEA), като дава гледната точка на компанията в дискусията “и ние предлагаме решения: нашите продукти”, добави той, като даде някои примери за енергийно-разумни технологии, които са част от портфолиото на ИКЕА.

Енергийната ефективност работи, ако ползите от нея се ползват от цялото общество. Поради същата причина именно това е, което бихме могли да определим като “обществен проект”.

http://www.applia-europe.eu/

ЕС от следващо поколение в процес на създаване

Председателят на Комисията на ЕС Урсула фон дер Лайен завърши първата си реч за състоянието на Съюза и представи визията си за ЕС от следващо поколение, което е в процес на създаване.

Това е NextGenerationEU и това е нашата възможност да направим промените в неговия дизайн, коментира Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Докато Европа все още се справя с кризата COVID-19, от една страна и следва нейното възстановяване от другата, думите не биха могли по-добре да обяснят чувството и нуждата от съживление, които се споделят в ЕС.

“Не можем да не се съгласим с президента, че европейската индустрия е двигателят, който “дълго захранва нашата икономика, осигурява стабилен живот на милиони и създава социални центрове, около които са изградени нашите общности“, коментира Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA. Способността на институциите на ЕС да мобилизират средства за икономиката на ЕС по такъв бърз и навременен начин е безпрецедентна и дава усещането за сериозното възприемане на благосъстоянието на ЕС.”

В числа Комисията на ЕС разреши 3 трилиона евро, за да подкрепи предприятията и промишлеността и направи европейските фондове и правилата за държавна помощ гъвкави. ЕС от следващо поколение — инструментът за възстановяване на Европа за бързо възстановяване в периода 2021—2024 г. — беше определен на 750 милиарда евро, 37 % от които ще бъдат изразходвани директно за целите на Европейския зелен търговски пазар. Целта за 2030 г. с оглед на неутралността по отношение на климата до 2050 г. е движещият се двигател на този законодателен мандат и играе решаваща роля за тръгването по правилния път. За сектора на домакинските уреди целите на неутрален по отношение на климата ЕС са не само тези на “света, в който искаме да живеем, но и най-вече на този, който искаме да оформим“, цитирайки думите на фон дер Лайен. Устойчивостта вече е и ще продължи да бъде принципа на управление на индустрията.

“За нас целите на един зелен ЕС трябва да се градят на нещо, в което се отличаваме, а това именно единния пазар на ЕС. Това означава, че всичко, което се прави за по-зелена Европа, трябва да работи за икономиката и за хората, които работят в нея”, каза Паоло Фалчиони, като се позовава на въвеждането на данък на границата ЕС за въглеродни емисии, който беше насърчаван в голяма степен през последните месеци като част от Европейския зелен търговски механизъм. Данъкът, който се предвиждаше като начин за равнопоставеност за доставяне на “екологично нестандартни стоки” на европейските пазари, в действителност може да рискува да увеличи изместването на въглеродни емисии, което се очаква да намали. Пример за по-зелена Европа, която не би работила за своите хора и икономика. Един механизъм на ЕС за коригиране на границите на емисиите трябва да отчита пазарната динамика и поради това трябва да бъде въведен за готовите продукти, за да се избегне навлизането на стоки, произведени извън Европа при по-благоприятни условия, като по този начин се уврежда конкурентоспособността на ЕС.

Нашият общ акцент трябва да бъде първо върху най-големите източници на емисии, като например сгради, само които генерират 40% от емисиите на парникови газове. В този смисъл “Вълната на Обновяване” може да стимулира енергийната ефективност и да постигне целите. Всъщност справянето с проблема на равнище жилище чрез гъвкавост при търсенето ще се окаже съществено за насърчаването на интелигентната енергийна общност, която включва и дава възможности на гражданите. Чрез цифровизацията пазарът на ЕС ще разполага с инструменти за подчертаване на промените, които искаме да видим.

Това наистина е забележителен момент за Съюза, в който всички ние изпълняваме своята роля да не го ограничаваме до момента, а за да ни отведе до най-голямото постижение на ЕС: въглеродно неутралност.

http://www.applia-europe.eu/

Колко добре познавате платформата I4R?

Платформата I4R е лесен за използване инструмент за комуникация, който спомага за по-нататъшното увеличаване на резултатите от рециклирането в електрическия и електронния сектор, като същевременно намалява разходите за съответствие както за производителите, така и за производителите на отпадъци. Стартира през 2018 г. и дава възможност за обмен на информация между производителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и рециклиращите машини за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и производители на ЕЕО.

Член 15 от Директива 2012/19/ЕС относно ОЕЕО изисква от производителите на ЕЕО да предоставят безплатно информация относно подготовката за повторна употреба и третирането на всеки вид ново ЕЕО, пуснато за първи път на пазара на ЕС. Платформата I4R позволява на производителите на ЕЕО да го направят.

Чрез платформата потребителите могат да получат достъп до данни за наличието и местоположението на материали и компоненти, които се нуждаят от отделно третиране според изискванията. Информацията е налична на ниво категория продукти за тези 5 категории:

  • Големи домакински уреди
  • Малки уреди
  • Уреди за охлаждане и замразяване – оборудване за обмен на температура
  • ИТ оборудване
  • Екрани

Цялата допълнителна информация за платформата можете да намерите в тази дигитална брошура

http://www.applia-europe.eu/

Различни домакинства, различни навици за миене на прибори

Проучване на потребителските навици за миене на прибори 2020. Това издание на проучването на потребителските навици за миене на съдове, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка пита анкетираните в 23 европейски страни за техните навици за миене на съдове.

Всички мием прибори у дома. Тези условия се отнасят за това колко често пускаме съдомиялната машина, каква температура избираме и как се грижим за уредите си. Също така в кухнята всички имаме собствени навици, по отношение на това колко често почистваме съдомиялната и как го правим. “По-доброто разбиране на начина, по който европейските потребители измиват съдовете, допринася за по-широкото разбиране на начина на живот на потребителите – и не само изглежда така”, заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. ” Освен това проследяването на тези навици през годините позволява да се изчертае пълната картина, която се развива с течение на времето.” Това издание на проучването на потребителските навици за пране, поръчано от APPLiA и A.I.S.E – Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка – пита анкетираните в 23 европейски страни за тяхното измиване. Извадката включва възрастовата гама 18-65 и е насочена към лица, отговорни за покупките и използване на пералня при първо лице.

Средната температура на съдомиялната машина е 42,4°C в Европа, което показва малка промяна през последните години. В зависимост от страната обаче, температурите на миенето варират, като скандинавците и Източна Европа се предпочитат по-горещите цикли – съответно 46°C и 44°C – а южните държави и в Ирландия и Великобритания по-студените – съответно 40% и 36%.

Когато става въпрос за поддръжка и почистване на уредите, Източна и Южна Европа извършват такива дейности по-често в сравнение със скандинавците. Средно в Европа 43% почистват продукта си поне веднъж месечно, което означава, че някои го правят и няколко пъти месечно. С по-тесен поглед честотата на почистване на машината варира в зависимост от географските зони.

Що се отнася до метода, използван за почистване, 52% избира специален препарат, 37% използва програма за почистване на съдомиялната машина, 35% избира цикли с висока температура и 8% – други методи.

Съдомиялните лица отбелязват средно по-висока степен на почистване, като 55 % от анкетираните почистват продукта си поне веднъж месечно. Вариациите в зависимост от страната са регистрирани и за този уред.

Когато се питат за честотата на почистването на филтъра, 63% го почиства на месечна база, като отчита най-ниския процент в Скнадинавските страни (51%).

Също така най-предпочитаният метод за почистване е специален почистващ препарат за съдомиялни машини, следван от програма за почистване на съдомиялна машина и програма за висока температура – съответно 68%, 36% и 24%.

“Това проучване показва как в Европа се различават навиците на потребителите за измиване и поддръжка на уредите в резултат на много фактори. Тези резултати са израз на разнообразен модел на избор на потребителите у дома, който индустрията за домакинските уред внимателно следи.”

http://www.applia-europe.eu/

Най-добра практика за рециклиране на домакински уреди

Няма кръговост без рециклиране. Гарантирането на втори живот на електрическото и електронно оборудване (ЕЕО) е дългосрочен ангажимент в сектора на домакинските уреди. Ценните материали, съдържащи се в тези устройства, могат да се използват като вторични суровини при производството на нови продукти, като по този начин допринасят за кръговост в жизнения цикъл на устройствата.

Следователно подобряването на правилното рециклиране на ЕЕО е от решаващо значение за това, че този кръг работи. Най-добрите практики в методиките за рециклиране, като например Кодекса за поведение на вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs) на APPLiA, имат значение в този процес. Доброволното споразумението, с което се въвежда VIP маркировката (VIP marking), която да се постави върху уредите, за да се позволи визуалното идентифициране на тези, които включват вакуумните изолационни панели (Vacuum Insulation Panels – VIPs). По този начин технологията, която влияе върху процесите на рециклиране, може по-лесно да бъде идентифицирана на местата за рециклиране и уредите да се третират по различен начин. В интерес на истината се преследват подходящите мерки за безопасност и сигурност за работниците в заводите за рециклиране, като същевременно се показват бъдещите нужди на технологиите за рециклиране.

Кодексът за поведение, подкрепен от сектора на домакинските уреди в Европа, сега се подкрепя и от Homa Appliances, водещ производител на хладилни и охладителни уреди със седалище в Китай. Компанията, първият износител на хладилници на страната и седмата в световен мащаб, подписа Кодекса за поведение на APPLiA и следователно ще започнат да включват ВИП маркировката на своите уреди. “Наличието на уреди Homa означава, че съвместните усилия за насърчаване на хармонизирането на практиките за рециклиране трябва да продължат”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, като приветства новата подписваща страна.

Хармонизирането на рециклирането в Европа и в по-голям мащаб е начинът за постигане на целевите резултати от рециклирането. За да научите повече за Кодекса на поведение на APPLiA, свържете се с Korrina Hegarty.

http://www.applia-europe.eu/

APPLiA EU в 3D

Запознайте се с APPLiA EU.

Разгледайте офиса на APPLiA EU в Брюксел виртуално, запознайте се с екипа и някои от нашите ключови дейности и кампании.

Можете да останете седнали и просто да кликнете тук: https://mpembed.com/show/?m=iLX1R5FzmEJ&mpu=385&mpv=1.

http://www.applia-europe.eu/

Ангажиране в разговора за киберсигурност

APPLiA бе избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG) за консултиране и подпомагане на Комисията в работата й за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Закона за киберсигурността.

Целта на Акта на ЕС за киберсигурност е да се определи обща рамка за единния цифровия пазар на ЕС. APPLiA, представляваща сектора на домакинските уреди, е избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG), която е натоварена да консултира и подпомага Комисията в нейната работа за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Акта за киберсигурността. “Индустрията на домакинските уреди е тясно ангажирана с тази дискусия, тъй като нашата е сектор, който е в крак с времето”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA ” и ние твърдо подкрепяме ЕС, който е подходящ за дигиталната ера.”

APPLiA, заедно с други 49 организации, представляващи широк кръг от заинтересовани страни от търговски асоциации, дружества, академични институции, организации на потребителите, органи за оценка на съответствието и организации за разработване на стандарти, се срещнаха в седмицата на първата годишнина на Акта на ЕС в областта на киберсигурността, за да започне събирането на групата.

“Всеки продукт трябва да е под киберзащита”, добави той. “За да се гарантира това има няколко пътя: декларация за съответствие чрез използване на съответните стандарти; оценка на риска или оценка на съответствието от трета страна”. Ролята на групата, създадена от Европейската комисия и ENISA, ще бъде да коментира по постоянната програма на Съюза за европейско сертифициране на киберсигурността.

Преминаването към европейско сертифициране на киберсигурността е начин да се постигне единен пазар за сигурни продукти, съобразен с риска, на който е изложен всеки продукт. Само чрез опростяване и хармонизиране Европа ще бъде пригодна за цифровата ера.

Шрифт OpenSans

http://www.applia-europe.eu/

Кръгова култура и домакинските уреди

Паоло Фалчиони: какво означава кръговата култура за сектора на домакинските уреди.

“Кръговата икономика е задължителна” започва от Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA “и ние правим всичко, което можем, за да стане реалност”. Кръговотостта включва производството, начина на живот на потребителите и продължава да се отнася до събирането, разглобяването и рециклирането на продукти и затова секторът на домакинските уреди подкрепя инициативи, които обединяват всички заинтересовани в кръговата икономика страни.

В интервюто BSEF – Международната бромна асоциация пита Паоло Фалчиони за ролята на бромираните забавители на горенето в домакинските уреди. “Това, което се грижат най-много производителите от APPLiA е безопасността на потребителите. Няма никакъв компромис по този въпрос”, коментира той функцията на забавителите на горенето да предотвратяват пожари. Опасният характер на продукта следва да се разглежда в рамките на пълната оценка на риска на дадено изделие, което включва както нивото на опасните материали, така и нивото на експозиция на този елемент. Когато се разглежда кръговата стойност, постигната чрез продуктите за рециклиране, резултатите трябва да се постигнат чрез участието на всички участници във веригата за създаване на стойност. Това ще осигури по-висока степен на кръговост.

Гледайте цялото интервю

http://www.applia-europe.eu/

Предложение за регламент Батерии

Модернизиране на правилата на ЕС

Правото на ЕС има за цел да сведе до минимум вредните последици от батериите върху околната среда. Правилата обхващат пълния им жизнен цикъл — от проектирането и производството до повторната употреба и рециклирането.  В съответствие с Зелената сделка и други политики, свързани с устойчивостта, тази инициатива ще актуализира правилата на ЕС, за да гарантира:

• Всички батерии се произвеждат по устойчив начин (т.е. с малко потребление на ресурси и малко генерирани отпадъци) и могат лесно да бъдат рециклирани

• Всички батерии, използвани на разрастващия се пазар за електрически превозни средства, са устойчиви

Комисията публикува своята оценка на въздействието (IIA Inception Impact Assesment) относно бъдещата законодателна инициатива относно батериите. Документа можете да свалите от https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/.

Задействайте живота след изолацията

Докато държавите в ЕС прилагат първите мерки за отпускане след изолацията, ние поглеждаме, когато всичко това започна. Ние броим дните, които ни разделят не само от началото, сега, но и особено от края му. Прозорецът, в който се взирахме, докато си представяхме как ще изглежда реалността след заключването и вратата, която се надяваме да се отворя по-често, скоро ще се върне да служи на основните си функции. В този момент, нормалността, както винаги сме я мислили, може да изглежда странно.

Писахме, че нашите домове са нашето безопасно място през този период и как тази карантина е предизвикала нашата мотивация да съживим някои ъгли и да променм други. Това време със сигурност промени нашите съчетания и ни даде нова перспектива да разгледаме нещата. Също така видяхме със собствените си очи колко много неща можем да направим, като просто останем у дома и как с едно докосване на въображението можем да дадем нов живот на почти всичко, което е тук.

Имаме не само демонстрация, но и пълна картина как животът ни може да бъде много различен от начина, по който е бил. Въпреки това, осъзнавайки колко много домовете ни са подготвени да преминат през такъв необикновен момент, ни даде облекчение. По време на работа, нашата пералня переше чаршафите ни; докато гледа филм, миялната машина миеше чинии за следващия ден; докато подготвяхме децата за дистанционно обучение, чайникът приготви вряла вода; докато почиствахме пода, прахосмукачката ни помагаше да правим това безупречно.

И когато се чувствахме малко обезкуражени, децата ни са построили крепост с възглавници на дивана, съседът започна да използва барбекюто в градината и родителите ни са ни изпратили видео, за да споделим тортата, която току-що са изпекли. Изведнъж усмивките ни се върнаха. Припомнихме си, че сме заедно в това и това прави бремето малко по-малко тежко за носене.

През тези дни много от нас все още са у дома, очаквайки да видят първите резултати от “размразяването”, докато други са една стъпка по-далеч и вече изпитват новата нормалност. Наистина се чувствахме като че това, с което бяхме свикнали, беше на пауза, но сега европейската промишленост е в движение, а също и гражданите. Важни са знаците, този период ще свърши, но по-голяма е необходимостта да се почувства размразяване.

И тъй като тези критични дни отминават, ние вече мислим как да направим новия старт най-свеж…

http://www.applia-europe.eu/