Румъния има за цел да замени около 60 000 уреди с нови високоефективни

Румънското правителство планира да подобри потреблението на енергия и вода на в домовете на гражданите си, като замени около 60 000 перални машини, климатици, хладилници и фризери с уреди, които са много високи показатели на етикета за енергийна ефективност.

Т. нар. Фонд за опазване на околната среда (Administrația Fondului pentru Mediu), основната институция в страната, предоставяща финансова подкрепа за изпълнението на екологични проекти, открива регистрацията от 10-ти до 14-ти декември, което прави възможно търговците на дребно да се регистрират в програмата.

“Програмите като тази имат по-голямо въздействие, отколкото можем да си представим. По-специално в Румъния инициативата не само ще спести ресурси с използването на високоефективни уреди, но ще спомогне и за адекватното боравене с електронните отпадъци”, каза Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

След като бъдат валидирани, търговците ще предлагат ваучери на клиентите, които искат да закупят нов уред в замяна на стария си уред. Румънците могат да очакват около 86 € (400 леи) за хладилници и фризери A + + +, около 65 € (300 леи) за нови хладилници A + +, A + +/A + + + климатици, както и за перални машини А + + +. Почти 43 € (200 леи) ще бъдат давани на хора, които биха искали да заместят старата си перална машина с една в клас А + +.

Цялата информация ще бъде публикувана на уебсайта на администрацията – https://www.afm.ro.

http://www.applia-europe.eu/

 

Проучване на поведенческата ангажираност на потребителите в кръгова икономика

Целта на проучването е да се установят нагласите и поведението на потребителите по отношение на трайността и възможността за ремонт на продуктите за да се информират възможните бъдещи политически инициативи за кръговата икономика.

 • Цел #1: да се идентифицират бариерите и компромиси, с които потребителите се сблъскват, когато решават дали да закупят повече или по-малко трайни стоки, дали да има възможност за ремонт или продукта трябва да бъде изхвърлен и да се закупи нов
 • Цел #2: да се установи относителното значение на икономическите, социалните или психологическите фактори, които определят степента на ангажираност на потребителите в практиките на ЕC, по-специално закупуването на трайни продукти и поправка вместо закупуване на продукти
 • Цел #3: да се предложат политически инструменти, които да улеснят и мотивират потребителите да се ангажират с практики на ЕС, свързани с издръжливост и поправка

Общия извод е, че при закупуването на нови продукти потребителите са готови да обмислят трайността и възможността за поправка на продуктите

Проучването установи, че повечето потребители в ЕС са ангажирани с кръговата икономика и вземат кръгови решения.

 • Потребителите обаче може да са предпазливи при приемането на по-устойчиви решения, като цената наличната информация за трайност и поправки играят важна роля при закупуването на нови продукти. И все пак, информацията е често трудно да се намери или разбере.
 • Опасения относно въздействието върху околната среда на линейната икономика и стремеж да се спестят пари са основните движещи сили.
 • По-възрастни респонденти показват по-често, че ползват нещата по дълго време и рециклират ненужните вещи.

Сегашната ангажираност на потребителите с ремонт, отдаване под наем или лизинг е относително ниска по различни причини. Относително малък дял от анкетираните са готови да ангажиране с нови CE практики като лизингови продукти, вместо да ги купуват.

 • Както проучването, така и резултатите от експериментите показват, че закупуването на продукти втора ръка е по-вероятно за определени продукти (смарт телефони и дрехи).
 • Основната причина за отказване от ремонт е цена на ремонт, предпочитанията на потребителите за нов продукт и влиянието на модата и технологичното напредък за някои продукти.
 • Като цяло потребителите са доволни от ремонтни услуги за всички пет продуктови категории.
 • Експериментът установи също, че удобство и лесния достъп до ремонта са важни за решенията за поправка.
 • Има ясна разлика между общите разходи за ремонт спрямо замяна с нов продукт, който благоприятства последното.

Социално-демографски различия в ангажиментите спрямо EС

 • Отношението към тенденциите и модата
 • Трайността и поправката са по-малко важни за модни продукти, но много важно за по-големи, по-скъпи продукти, напр. бяла техника.
 • Тези, които по-малко се интересуват от тенденциите и модата са по-склонни да купуват втора ръка
 • Географски и културни различия (само в 12-те страни от проучването)

 

 • Възраст: По-възрастните участници по-често търсят информация за СЕ, която често е особено важна и често е трудна за намиране. По-възрастните участници са по-малко склонни да купуват продукти втора употреба
 • Финансовото състояние: Лица с финансови затруднения са по-склонни да купуват втора ръка
 • Отношение към CE – Като цяло е налице удивително ниво на съгласуваност между заявеното отношение към EС и действителното поведение в изследването и експеримента.

Информация за дълготрайност и ремонтопригодност и потенциалната й роля в процеса на вземане на решения от потребителите

Потребителите обръщат силно внимание на информацията за дълготрайността и ремонтопригодността мястото на покупката. (Важна КОНСТАТАЦИЯ)

Когато в експеримента се съдържа информация за CE, респондентите са:

 • Почти 3 пъти е по-вероятно да се изберат продукти с най-високата трайност
 • Повече от 2 пъти е по-вероятно да изберат продукти с най-високата ремонтопригодност
 • Продуктите с най-ниска трайност/ремонтопригодност останаха съответно широко непопулярни

Информация за издръжливост може да бъде ефективна, когато е представено по няколко начина: например чрез “очакван живот”, или “(разширена) гаранции на производителя” или чрез икона (икона ръкостискане & години, месеци) в етикета на ЕС за енергийна ефективност или екомаркировка на ЕС (икона по-малко, но не е позната).

Информацията за ремонтопригодност е също така ефективна, но по-малко от информацията за трайност. (Информацията за ремонтопригодност е представена (само) като икона (гаечен ключ & отвертка икона с A-G скала) етикета.

Информацията може също така да доведе до значителна готовност за плащане за характеристиките на CE.

Информацията “предизвиква” повишаването и ефективността на CE информацията.

 

По информация от „Reparability Scoring Syste m– JRC workshop“ Севиля, 26 June 2018

APPLiA на първия Международен ден на електронните отпадъци в Дъблин

Кръговото общество може да намери решение за 17-те процента малки домакински уреди, изхвърляни в кофата за боклук. Прочетете повече за това как APPLiA и други организации сe обръщат с лице към предизвикателствата.

“Големите уреди се рециклират в много висока степен, но все още има място за подобрение в събирането и рециклирането на малките уреди. Днес 17% от малките домакински уреди отиват в кофата за боклук “, заяви директорът по политиката за околната среда на Корина Хегарти на “Конференцията за производство на ОЕЕО “, проведена в Дъблин на 8-ми октомври. Като използва Международен ден на електронните отпадъци, организацията на производителите WEEE Ireland събра ирландските производители, търговците на дребно, местните власти и други заинтересовани страни, имащи отношение към проблема.

Корина Хегарти обясни, че в секторните схеми за рециклиране се събират значителни количества ОЕЕО, но извън тях се обработват по-големи количества. Тя посочи, че инициативата Circular Society, подкрепяна от APPLiA е един от начините да се повиши информираността на потребителите и да се помогне на гражданите да се приближат една стъпка към кръговостта. WEEE Ireland намери иновативен начин да се изправи пред предизвикателството с проекта си Small Things Matter, като за всеки домакински електроуред, върнат за рециклиране в ирландски център за рециклиране или на търговец на дребно на електроуреди, WEEE Ireland ще направи дарение на хосписа за деца LauraLynn. WEEE Ireland е един от лидерите в Европа във водещите инициативи за насърчаване на потребителите да се оползотворяват ОЕЕО чрез различни дейности и кампании за събиране.

Дискусията се фокусира и върху ролята на стандартизацията за гарантиране на равнопоставеност за дейностите по обработка на ОЕЕО в целия ЕС. Това е от решаващо значение за осигуряване на широкото приемане и изпълнение в допълнение към разработването на стандарти, подчерта Корина Хегарти подчерта. Тя продължи, като заяви, че “използването на приложимите стандарти и на национално равнище ще спомогне за гарантиране на динамиката на пазара и за предотвратяване на отклоняването на потоците от официалната система към нестандартно тертиране или незаконни дейности”. Значението на задължителните законови стандарти за боравене с ОЕЕО беше подчертано също така и от Паскал Лерой, генерален секретар на WEEE Forum.

http://www.applia-europe.eu/

 

Относно проекта за регламент за екодизайн за външни захранващи устройства

 1. Хоризонтално изискване (за информация) за 10% ефективност на заряд

APPLiA не поддържа хоризонталното изискване за информация за 10% ефективност за външни захранващи устройства (ВЗУ). Докато за някои продукти може да има случай на използване при 10% заряд, по-голямата част от EPS няма да се използват при 10% заряд или в най-добрия случай това ще става само за ограничен период от време. В проучването във връзка с прегледа беше повдигнат въпроса за релевантността от 10% заряд за определени ИКТ устройства, но се признава и липсата на значение за използващите ВЗУ захранвани с батерии устройства.

Обикновено ВЗУ за захранвани с батерии устройства ще се изключат при 15%-20% заряд, никога на практика не достигат 10%. Според Департамента (министерството) на енергетиката на САЩ над 80% от продаваните на пазара ВЗУ се използват за зареждане на устройства, работещи на батерии.
Въпреки че проектът за регламент предлага само информационно изискване с цел да се даде възможност за по-подробен анализ при следващия преглед; събирането на информация за ВЗУ, използвана в работещи на батерии устройства е излишно, защото въвеждането на изисквания за ефективност при 10% заряд за тези уреди няма да бъде оправдано. Дори установяването на изискване за информация вече би изисквало (пре) тестване на ВЗУ и добавяне на допълнителни разходи и административна тежест.

Вместо хоризонтално изискване, което се отнася за всички ВЗУ, APPLiA предлага или да се определи праг на нивото на изходната мощност на ВЗУ, освобождаващо тези ВЗУ, които обикновено се използват за работещи с батерии устройства, или директно (информация за) 10% заряд конкретно за съответните продуктови групи. Последното може да бъде направено чрез специфичен за продукта вертикален регламент.

 1. Резервни части

APPLiA подкрепя разпоредби, които освобождават някои, предоставени от производителя като услуга или резервна част ВЗУ. Независимо от това, това освобождаване да се прилага само за “външни зарядни устройства, пуснати на пазара не по-късно от 30 юни 2025 като част или резервна част за идентично външно електрозахранване, което е пуснато на пазара не по-късно от една година след като настоящият регламент е влезе в сила “.

Считаме, че принципът на “поправен както е произведен” трябва се спазва без ограничение. За да се избегне създаването на отпадъци и да направи живота на продукта по-дълъг, предложената дата не е достатъчна. Резервните части трябва да бъдат напълно изключени от настоящия регламент или поне каним Комисията да се приведе в съответствие с някои други регламенти, отнасящи се до 2029 (проект на Регламент за екодизайн).

 1. ВЗУ с много изходи

В настоящото предложение за проект Комисията включва ВЗУ с много изходи. Поради тази промяна в обхвата е важно да се гарантира, че разпоредбите са последователни и се адаптират за тази категория продукти. Някои други заинтересовани страни вече са го заяви и ние бихме искали да се присъединим към такова искане.

 1. Искане за стандартизация

Бихме искали също така Комисията да направи спешно предложение за стандартизация, тъй като това е необходимо за създаването на хармонизиран стандарт и само спазването на хармонизираните стандарти ще предложи на производителите презумпция за съответствие с разпоредбите на Регламента.

 1. Срокове

Също така ще поискаме от Комисията да позволи период от 18 месеца между публикуването на регламента и срока за прилагане на изискванията. Това би позволило на производителите да разполагат с достатъчно време, за да приложат необходимите промени.

Изтеглете позицията от Тук.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

 

Форум за иновации на земята: Всеки от нас трябва да има някаква роля в кръговото общество

На 5-ти септември генералния директор на APPLiA Паоло Фалчиони представи как новаторските решения, идващи от сектора на домакинството, биха могли да дадат отговор при преминаването към устойчиво общество.

“Ние трябва да мислим не само за кръгова икономика, ние трябва да мислим и за кръговото общество. Предизвикателството пред нас е не само икономическото, но и общественото предизвикателство. ”

Това беше едно от посланията, което Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони отправи към участниците на Международната конференция по околна среда на високо равнище “Earth Innovation Forum” проведе в Талин, Естония.

Изминала е вече почти година откакто с цел повишаване на осведомеността за устойчивото поведение на потребителите и демонстриране на някои от най-устойчивите проекти в световен мащаб беше лансирана инициативата Circular Society . Въпреки, че са инвестирани много усилия от много участници, включително и творческите умове на инженери от домакинската техника, “има още какво да се направи за обществото”, каза Фалчиони.

Последните констатации от проучването на материалните потоци Material Flows, възложено университета на ООН показват, че от 6Mt материали, пуснати на пазара, се генерира 5 МТ отпадък.

Говорейки за един от “най-малко използвани продукти”, миялна машина, Фалчиони посочи, че с помощта на миялна машина, вместо да мием съдовата на ръка можем да спестим до 10 пъти повече вода (#Dishwasher4All) и драстично да намалим енергийните сметки на хората. “Ако политиката е благоприятства на проникването на миялната машина, не е необходимо тя  да бъде още малко по-добра, както на Брюкселски жаргон се нарича екодизайна. При сравняване на използването на съдомиялната с миенето на чиниите на ръка имаме очевиден резултат: всеки трябва да го получи такава възможност”, обясни Генералният директор.

На иновационния форум на земята, Паоло Фалчиони не можа да не спомене и най-новите иновативни продукти, които секторът произвежда за домовете на европейците. С интелигентни уреди хората имат възможност да се съобразят с енергия от различни източници, като например възобновяемите и с променливото търсене. Фалчиони описва връзката между двете като “гореща точка за домакински уреди”.

Интелигентните решения позволяват на потребителите не само да добавят повече комфорт и свързаност към ежедневния си живот, но и да изберат по-устойчив начин на живот.

http://www.applia-europe.eu/

EEPLIANT

29. август 2018 г

Основна цел на проектите EEPLIANT е да спомогнат за постигането на планираните икономически и екологични ползи от директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, като увеличи степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Това се постига чрез съвместните дейности по мониторинг, проверка и изпълнение на четиринадесет органи за надзор на пазара (MSAs) и една национална агенция. Действието е с транснационално въздействие в рамките на единния пазар на ЕС. Проектът, координиран от PROSAFE и финансиран от Европейския съюз в рамките на рамката Horizon 2020, включва: Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словения, Швеция и Обединено кралство. Първата част на проекта, известна като EEPLIANT1, се състоя в периода 2015-2017.

Участниците в първия проект тестваха енергийните характеристики на Светодиодни лампиОборудване за създаване на изображения (принтери) и нагреватели за помещения и комбинирани нагреватели.

EEPLIANT2 е втория проект, координиран от PROSAFE и финансиран от Европейския съюз в рамките на рамката Horizon 2020. Той започна през септември 2017 и ще продължи 30 месеца.

Основната цел на EEPLIANT2 (http://eepliant.eu/index.php), както и на първия проект е да спомогне за постигането на очакваните икономически и екологични ползи от директивите на  ЕС за енергийно етикетиране и екодизайн и повишаване на степента на съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Седемнадесет органи за надзор на пазара (MSAs) и национална агенция от петнадесет държави-членки работят съвместно, за да координират своите действия за мониторинг, проверка и правоприлагане. В тази връзка Проектът се очаква да има транснационално въздействие в рамките на единния пазар на ЕС.

В периода от септември 2017 до декември 2019, консорциумът от EEPLIANT2 (17 национални органа за надзор на пазара, една национална агенция по енергетика и безопасност) разработва, провежда и оценява ефекта от координирани действия за надзор на пазара в три различни продуктови сектора. Участниците ще направят преглед и тестване на енергийните характеристики на битови хладилни уреди, професионални хладилни продукти и потреблението на енергия на устройствата в режим на готовност на мрежата. Проби от продуктите на пазара се вземат на подход основан на оценка на риска. В случай на констатирани несъответствия органите за надзор на пазара ще предприемат подходящи мерки за принудително изпълнение на техните национални пазари.

EEPLIANT2 предоставя също така и подкрепа и в сътрудничество на други заинтересовани страни (отраслови асоциации, гражданско общество, правителства и др.) за постигане на по-високи нива на информираност и на цялостно съответствие на продуктите със законодателството на ЕС. Консорциумът работи в тясно сътрудничество с други не участващи в консорциума органи за надзор на пазара в Европейското икономическо пространство (ЕИП). В работата е привлечен консултативен съвет, състоящ се от бизнес, потребителски и екологични неправителствени организации за да се използват техните знания и опит, както и да се осигури по-широка видимост на EEPLIANT2.

Пазар на малки отоплителни уреди

22.8.2018

Поради увеличаване на покупателната способност и увеличаване на броя на домакинствата се очаква през следващите години продажбите да се увеличат. Продуктовата група с най-високи продажби са локалните електрически нагреватели.

Пазарните тенденции

Като цяло всички електрически продукти се движат към по-съвършени управления и увеличен брой функции, както и с повече и повече продукти, свързани чрез WiFi или други типове връзки.

Разпределяне на продажбите и пазарен дял

Като цяло, електрически локални нагреватели са най-продавани тип на нагреватели уреди с очаквана продажба на над 16 000 000 единици в 2020. За сравнение, очакваните продажби на газови нагреватели в 2020 е около 1 000 000 единици. Електрическите нагреватели се продават във всички страни на Европа, докато газовите нагреватели са най-популярни в Обединеното кралство, Холандия и Унгария. Най-продавани тип нагревател (по отношение на продадени единици) е електрически преносим нагревател с прогнозна продажба на 7 700 000 единици в 2020 или около 50% от общите продажби на електрически нагреватели. Поради широкия достъп до електрическа енергия като цяло продажбите на електрически нагреватели ще се увеличат въпреки, че в някои страни има забрана за електрически нагреватели в нови сгради. Двата важни фактори за определяне на ръста на продажбите в бъдеще са увеличаването на покупателната способност и увеличаването на броя на жилищата (за страните без ограничение на използването на електрически нагреватели).

Пазарни тенденции

Пазарни канали и производствена структура

Поради разнообразието на продуктите, обхванати от Регламент 2015/1188, пазарните канали и производствените структури са много разнообразни. Изборът на отоплителна технология, използвана за вътрешно отопление, е силно зависим от различни климатични, национални, регионални и местни условия, култура и история на отоплението избор на технологии във всяка държава-членка. Например, държави-членки като Латвия, Дания, Естония и Литва имат силно развита инфраструктура за централно отопление, обхващащо около 60% от гражданите. Други страни, като Норвегия, имат евтина електроенергия (поради големия добив на енергия от реките), което прави електрически локални нагреватели широко популярни. Освен това, търсенето на топлина се влияе и от естеството на източника на топлина. В държавите-членки с топъл климат като цяло (напр. Италия, Франция и Испания), като топлинни източници често се използват климатици и допълнителни локални нагреватели са в много случаи ненужни. Общо казано, локалните отоплителни уреди са много разнообразна продуктова група с много модели и варианти на технологии, които са специфични за дадена страна или регион в ЕС. Производителите имат много видове продукти и относително ниски продажби на всеки модел.

Електрически

Преобладаващият тип локални отоплителни са електрически, обща около 19 000 000 единици в ЕС (включително Норвегия). Добре развитата инфраструктура и висока сигурност на доставките на електроенергия, прави уредите лесни за инсталиране.

Стационарни електрически нагреватели

Продажбите на стационарни (фиксирани) електрически нагреватели в ЕС са общо около 5 500 000 единици годишно. Най много (около 4 000 000) се продават във Франция, което е до голяма степен поради голямата част от ядрена енергия в мрежата. Великобритания, Норвегия и Испания са относително големи пазари за тези видове продукти. Повечето от производителите на стационарни електрически нагреватели са големи компании, които произвеждат по-голямата част от продуктите си в Европа. Основният канал за стационарни нагреватели е чрез професионални инсталатори, като само много малка част се продава в търговията на дребно, например чрез DIY пазари. Тъй като Франция е най-големият пазар за фиксирани нагреватели, това е и пазарът, където съществува и най-подробна информация. Във Франция има 10 000 000 къщи, отоплявани с електричество, съответстващо на приблизително 80 000 000 инсталирани фиксирани панели нагревател. Везни в ЕС, въз основа на продажбите, това съответства на почти 14 000 000 домакинства и 110 000 000 панели. Разпространението на технологии на фиксирани нагреватели се променя от Конвектори тип към съвременните от радиатори тип, които обикновено са комбинация от лъчиста и конвектори технологии и са оборудвани с по-усъвършенствани и точни управления.

Преносими електрически нагреватели

Преносимите електрически нагреватели са най-голямата единична категория продукти, определена в регламента, с обем на продажбите от 7 400 000 единици на година. Пазарните канали са почти изключително чрез пазара на дребно.

Продуктови тенденции

Електрически стационарни нагреватели

Като цяло тенденцията за електрически локални нагреватели е към по-усъвършенствани продукти с по-добри възможности за управление и с все повече и повече продукти, свързан към друго устройство за упрвалние и планиране на отоплението. Висок клас продукти “по-умни”, в смисъл, че те се научават да разпознават моделите на употреба и съответно планират отоплението в отделните помещения. Регламентът за екодизайн играе голяма роля за ускоряването на развитието, тъй като много продукти не отговарят на старите изискванията и общото решение за подобряване на ефективността е подобряването на управлението. Един груб преглед на производството на стационарни нагреватели показва, че преди Регламентът за екодизайна да влезе в сила, нито един от конвекторите не съответстваше на изискваниятя, само 10% от лъчиста нагреватели, 20% от радиаторите и 50% от кърпа нагреватели бяха съвместими. На най-голямата промяна по този начин се случи за лъчистите панели, където около 60% от пазара е с цифрово управление в резултат на регламента за екодизайн. В някои области развитието на управлението надхвърля това, което се изисква като ефективност в регламента за екодизайн (т. е. чрез корекционните коефициенти). Това включва разработването на все по-точна температурна регулация (точността не се взема предвид при в регламента за екодизайна) поради използването на електронни вместо механични термостати, авто-програмиране за помещението въз основа на записани модели на употреба (седмичния таймер е предвиден в регламента за екодизайн, но автоматизацията на този таймер не е); адаптация към заобикалящата среда: присъствие/откриване на хора, отваряне на прозореца.

Източник: Draft interim report_Local Space heaters (https://drive.google.com/open?id=1Mj-zO2mqk_v1_jDyOWVvgwN_aXNbhkNd)