APPLiA на живо в телевизионната програма Пати Чиари

Пригодността на продуктите за ремонт е от особен интерес на индустрията за домакински уреди и върви ръка за ръка с безопасността на потребителите. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, участва в дебата при Пати Чиари и показа колко много от гледна точка на правото на потребителите за ремонт е направила индустрията.

Ремонтопригодността е основна тема, когато става въпрос за домакински уреди, както малки, така и големи. С оглед на това ЕС въвежда закон, който да гарантира, че резервните части ще са достъпни на пазара в продължение на 10 години след производство на съответния уред. Пати Чиари, програма за RIS (радио-телевизия Швейцария), посветена на журналистически разследвания по теми, свързани с клиента, разгледа ремонтите в последния си епизод на 5ти април, като покани Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA да участва в дебата. Другите гости бяха представители на “Проекта за рестартиране” и на швейцарския алианс на потребителските организации (ACSI).

Онлайн проучване, проведено сред аудиторията на програмата, показа, че 94% от потребителите питат производителите дали създават условия за възстановяемост на продуктите. В отговор Паоло Фалчиони: “през 2016, 80% от уредите, които бяха изпратени към нашите членове са ремонтирани.” Число, което хвърля светлина върху стойността, която индустрията придава на ремонта, както по отношение на възстановяемостта на продуктите, така и за наличието на резервни части. В тази рамка за първи път законодателството на ЕС заяви правото на възстановяемост, което трябва да се осигурява от професионални сервизи, за да се гарантира безопасността на потребителите, което също е в основата на приоритетите на индустрията за домакински уреди. Законодателството на ЕС има за цел да постави всички на едно и също ниво, като потребителите винаги са в основата.

Влизайки в повече детайли на ремонта на домакински уреди, цената заслужава допълнително обяснение. Общите разходи за ремонт се състоят от една трета от резервните части, а останалите две трети са логистика, производството и други незначителни разходи. “Цената на един гумен детайл – каза Паоло Фалчиони с прост пример – се дължи не само на разходите за него само по себе си, но също така и за това на съхранението му в продължение на години и на това, за да бъде доставен от едно място на друго”.

При обсъждането на тази тема трябва да разгледаме и други данни: процентът на отказите на продукти. През 2014 Altroconsumo показва, че през 2001 г процентът на повредените перални машини е бил 9% в сравнение с 4% през 2014. “Важно е да разгледаме тренда във времето. Ние често се фокусираме върху падналите дървета, а не върху растящата гора”, каза Паоло Фалчиони, говорейки за тази положителна тенденция, която показва как дълготрайността на продуктите нараства през последното десетилетие.

Друга тема, свързана с ремонта е ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), което има нещо общо с издръжливостта и ремонтирането на домакинските уреди. “Не е трябва да забравяме, че отпадъците са ценност. 90% от отпадъците стават вторични суровини, които са толкова ценни, колкото и първата суровина. Но те трябва да се събират и третират по екологично съобразен начин “, каза Паоло Фалчиони. Наистина, чрез циркулярността, материалите в края на живота си се възстановяват и влизат отново в производствените цикли, за използването в други продукти. В кръговата култура потребителите, производителите и общините играят ключова и взаимосвързана роля в прилагането на система, която работи и произвежда по-малко отпадъци.

Ремонтът е огромен проблем, точно защото е релевантен за много участници и носи със себе си много други теми. Фокусът на производителите на домакински уреди в ЕС оставя малко място за съмнение относно релевантността на темата.

За да получите достъп до целия епизод, използвайте този линк: https://www.rsi.ch/play/tv/programma/patti-chiari?id=3625337

http://www.applia-europe.eu/

 

АПЛИА говори в ООН за #BetterLifestyles в Европа и извън нея

Няма един начин на живот, който може да бъде приложим в домакинствата на 7 000 000 000 души. Това е като да се сравняват хладилници в домовете в Кения, Холандия, САЩ, Бразилия и Индонезия. Така Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони започна речта си на форума на Организацията на обединените нации “наука-бизнес”.

В своята книга “Действителност”, шведският академик Ханс Розлинг, който накара читателите си да спрат да прегръщат клишета и вместо това да търсят факти, казва, че “човешките същества имат силен драматичен инстинкт към двоично мислене”. И може би е прав. Няма един начин на живот, който може да бъде приложим в домакинствата на 7 000 000 000 души, тъй като местните реалности са много по-сложни, отколкото можем да си представим. Това е като да се сравняват хладилници в домовете в Кения, Холандия, САЩ, Бразилия и Индонезия. Вместо това правителствата трябва да се съсредоточат в проникването на основни стоки навсякъде, така Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони започна речта си на форума на Организацията на обединените нации “наука-бизнес”. Събитието, проведено на 8-10 март в Найроби в изцяло слетите с природата помещения на ООН, обедини влиятелни организации и физически лица в името на устойчивото използване на околната среда в полза на всички.

“Осъзнаваме, че има различни отправни точки за достигане на циркулярността и постигане на кръгова култура. Говорейки за Европейската реалност, която знаем най-добре, цикълът може да бъде доведен до края, след като проследим всички отпадъци “, каза Паоло Фалчиони. Той сподели също така виждането за бъдещото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 2060, която показва, че технологичните подобрения ще трябва да работят за намаляване на световното използване на материалите, както и че светът трябва силно да разчита на рециклиране. По подобен начин, наскоро публикувания манифест на APPLiA постави летвата високо, като поиска създаване на кръгова култура, подобряване на енергийния пазар и поддържане на работни места в Европа. За да информира европейците, че всяко действие е от значение и е взаимосвързано, Паоло Фалчиони показа една от сериите на манифеста, обяснявайки как довеждането на малки уреди до събирателен пункт гарантира, че материалите могат да бъдат рециклирани.

Гледайки известните глобални устойчиви цели на ООН, Паоло Falcioni подчерта връзката между стремежи като добро здраве и благосъстояние, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж, промишленост, иновации и инфраструктура, устойчиви градове и общности, отговорно потребление и производство, действия в областта на климата и света на домакинските уреди.

“Форматът, базиран на обсъждане въз основа на факти, който включва всички страни. Оставянето на зоната на комфорт, в която сме, отваря очите на за това, което трябва да се стремим и как идеята за по-добър начин на живот може да се приложи към Контрастиращите светове “, заключи Паоло Фалчиони.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Дебатът за кръговата икономика за 2019. в Европа – по-зрял от всякога

Само преди няколко години моделът на “кръговата икономика” не беше известен на никого, поне като термин. Тази седмица над 600 експерти в рамките на които различни институции, предприятия, think-thank-ове и академици бяха събрани от Европейската комисия, за да определят насоките, да слушат, да говорят и да обменят идеи.

Кръговата икономика не е нещо свръхестествено. От всичко изглежда, че това е цел, която ще е наша за известно време и ще бъде наследена от следващия мандат на ЕС.

Дебатите на Конференцията на заинтересованите страни на високо равнище за кръговата икономика са индикация за еволюция – от това да обвиняваме и да се порицаваме към разговор, който има повече шансове от всякога да бъде проведен. Има няколко големи постижения – по-голяма готовност да се работи в сътрудничество, внимание към аргументи, повече слушане и ясно признание, че няма един единствен бизнес модел, който да затвори цикъла. “Това са бизнес възможностите и новите бизнес модели, които ще направят успешна историята на кръговата икономика”, отбеляза председателката на Комитета по околна среда на Европейския парламент Адина Йоана Валан.

Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони се фокусира върху факта, че не само Европа, но и всички континенти изостават в създаването на кръгова икономика, защото това, което страните трябва да изградят на първо място, заедно с обществото, е кръгова култура. Едно малко видео, част от кампанията на “манифеста на Асоциацията”, му послужи по-добре от сто аргумента и с него той дава отговор на въпроси относно ангажирането на европейците в циркулярността, относно непроследяваните отпадъци и нуждата от информираност на потребителите. В същия дух по време на откриването, директорът на MacArthur, Джослин Блейбунт каза: “не е, че имаме празна страница за избор между линейна или кръгова икономика. Имаме екопроектиране и EPR, но за тази нова система трябва да създадем някои от тези инструменти. Трябва ни гражданско общество “.

Отправна точка за редица говорители беше как да се гарантира, че потребителите правят правилния избор, когато идва момента за вземане на решение. Несъмнено потребителят трябва да има избор дали да ремонтира, използва повторно или да заменя. Говорейки за ремонт, който очаквано, беше една от темите, които се въртяха в почти всяка сесия, Паоло Фалчиони подчерта, че днес, 81% от домакински уреди са действително ремонтирани. “Бих искал да похваля Европейската комисия и това не се случва често, защото с финализирането на изискванията за екопроектиране за ресурсна ефективност решихме да поставим на първо първо безопасността. Ремонтът не може да бъде работа на всички “, заключи той.

 

http://www.applia-europe.eu/

Към рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за кръговата икономика

APPLiA Домакински уреди ЕU подкрепя работата на Европейската комисия за разглеждане на възможностите и действията за по-съгласувана рамка на различните свързани с кръговата икономика направления в работата по продуктовата политика, като същевременно се запазва единният пазар, конкуренцията и иновациите.

Тъй като не е възможно да предоставим пълни отговори на онлайн проучването, за да допълним отговора на APPLiA към обществената консултация на Европейската комисия относно “Рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за Кръговата икономика” ние очертаваме по-долу някои по-общи коментари. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с Европейската комисия, тъй като тя разработва своите идеи и дейности в тази област.

Основни послания

  • APPLiA подкрепя инициативи и политики, допринасящи за по-успешна кръгова икономика, която обединява всички обществени участници. Счита, че споделянето на най-добрите практики и използването на основани на пазара стимули следва да бъде приоритетно за стимулиране на кръговата култура.
  • Въпреки че сме съгласни, че ЕС следва да определя правила за продуктите на Европейския пазар, за да ограничи въздействието им върху околната среда, характеристиките на продукта следва да се регулират от закона само ако има действителни доказателства за необходимост от регулиране със съответните изисквания, които могат да бъдат измерва точно и надеждно. Надзорът на пазара трябва да разполага с достатъчно средства, за да гарантира лоялна конкуренция, висока степен на правна сигурност и равнопоставени условия за всички участници.
  • Европейските производители на битови уреди все по-често са обект на противоречаща регулаторна среда. Политиците могат да преследват различни пътища за преминаване към по-кръгова икономика, но трябва да обмислят последствията от избора си, както неизбежните последствия.
  • APPLiA твърдо вярва, че законодателството в областта на продуктите следва да следва програмата за по-добро регулиране, за да се гарантира съгласуваност и правна сигурност. Когато е необходимо, всяко бъдещо законодателство следва да се основава на Новата Законодателна Рамка. Всеки метод за оценка, използван като основа за законодателство, следва да съответства на реалните условия на употреба.

 

Изтеглете Документа за нашата позиция

 

http://www.applia-europe.eu/

Поколението на хилядолетието застава за кръгова култура ако държави членки на ЕС не го направят

Послания, като например «промяна на системата, не на климата» или «предпочитате вашата планета синя или съвършена?» помогна на индустрията за домакински уреди да види, че производителите не са сами в мисията за създаване на кръгова култура. Прочетете повече как присъствието на APPLiA в случай на стандарти за третиране на ОЕЕО ни дава храна за размисъл.

Съзнанието за нуждата от опазване на околната среда се покачва в цяла Европа и извън нея. Инициативите на социалните медии започнаха да напускат мрежовото пространство и хиляди млади хора в Белгия решиха да се ангажират с климата. Послания, като например «промяна на системата, не на климата» или «предпочитате вашата планета синя или съвършена?» помогна на индустрията за домакински уреди да види, че производителите не са сами в мисията за създаване на кръгова култура.

Уредите имат вътрешни стойности. Днес пералнята се състои от почти 50% напълно рециклируема стомана и една пета от климатика е изработен от ценен и скъп материал, като мед. В идеалния случай, след много години на употреба, тези продукти ще бъдат обработени чрез установени от секторните схеми за обратно събиране и ще започнат нов живот като самолет, като лаптоп или тостер. Щастливците, които ще бъдат събирани и рециклирани от отрасъла според най-добрите налични технологии и стандарти обаче, са само около една трета от 5 000 000 тона генерирани електрически отпадъци годишно. Съдбата на другите две трети остава неизвестна, което прави пътя на някои уреди доста еднопосочен вместо циркулярен.

Отрасловите схеми и приложимите минимални стандарти за третиране са недостатъчно успешни. Стандартите повишават процентите на възстановяване от отпадъците, защитават работниците и гарантират, че процесите се съобразяват с околната среда. Но как бихте могли да се погрижите за даден продукт, ако не достигнете до вас? “Да се направи прави прилагането на стандартите задължителни просто не е достатъчно. Само правилното прилагане ще възпира участниците, които иначе биха избрали нестандартно третиране в името на обикновената печалба”, каза на представителите на държавите — членки на ЕС, и на други ключови заинтересовани страни Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони, по време на събитие, организирано от Асоциацията на системите за обратно събиране на електрическите и електронните отпадъци WEEE Forum.

Простите правила на обществото за кръгова култура са, че всеки трябва да направи най-доброто от своята малка част. Държавите-членки на ЕС трябва да въведат подходящи мерки, за да гарантират, че техните индивидуални задължения са изпълнени. За да се направи това, всички участници, обработващи ОЕЕО, следва да бъдат подчинени на същите изисквания по отношение на събраните и третираните количества. “Постигането на новите цели за събиране на ОЕЕО, определени за 2019 и след това, ще бъде възможно само когато всички количества електронни отпадъци, обработвани от други икономически оператори, бъдат идентифицирани и отчетени, както и надлежното разпореждане от страна на потребителя”, заяви Паоло Фалчиони.

И ако позицията на бранша се разглежда като пристрастна, чистата мотивация на 16-годишни момчета и момичета да живеят на зелена планета не е. За първи път индустрията за домакински уреди ще разчита на тези, които имат потенциала да водят промяната.

След няколко седмици Манифестът на APPLiA ще направи ясна визия за това как ЕС 2019-2024 може да има истинска разлика, защото поколението на хилядолетието със сигурност ще застане за кръгова култура и устойчивост, ако политическите лидери не го направят.

Следвайте хаштагове #BetterLifestyles и #EuropeansWantToKnow или ги изпратите на децата си, те ще разберат.

 

http://www.applia-europe.eu/

Новостите в енергийното етикетиране и екопроектиране – въпроси и отговори преди тяхното приемане по-късно тази година

След години работа по пакета за екопроектиране и енергийно етикетиране 2019 Европейската комисия е почти на последния етап от подготовката на 11 мерки за екопроектиране и 6 енергийни етикета.

Въпреки че постигането на приемането на този пакет е било понякога предизвикателство по отношение на времето и ресурсите, то беше приветствано от производителите на домакински уреди и осветление, националните органи и неправителствените организации, тъй като това ще продължи да стимулира иновациите в продуктите и ще добави повече ползи за Потребителите. По-конкретно мерките ще гарантират, че европейците могат да се възползват от енергоспестяването и от по-ремонтопригодните продукти, тъй като новото законодателство ще определи минимални изисквания за предоставяне на резервни части и информация за ремонт.

“Ние се нуждаем от възможността за добро законодателство, което се основава на повтарящи се и възпроизводими методологии за тестване”, коментира Генералният директор на APPLiA относно необходимостта от подобряване на енергийния етикет за прахосмукачки на събитие, организирано от Мишел Ривази ЕВРОДЕПУТАТ (зелени) в сътрудничество с Европейското бюро по околна среда (ЕПБ). Новата законодателна рамка относно енергийното етикетиране ще спомогне за улесняването на това и на първите делегирани актове по тази мярка ще покажат постигнатия напредък в това отношение.  Беше повдигнат и въпроса за значението на баланса между политическите и техническите аспекти и правилното прилагане на пазара.

Европейската комисия подчерта предизвикателството на комуникацията с гражданите относно купуването на енергийноефективни уреди и промените в енергийния етикет, които ще влязат в сила 2021, когато продукти, които преди това са били в горната част на скалата, ще бъдат в по-ниски класове.  “За новия енергиен етикет това, което потребителите трябва да разберат, е, че В е старият A + + +, заключи ръководителя на звеното на Комисията за енергийна ефективност Пол Хосън.

Генералният директор на организацията на потребителите в Европа, Моник Гойенс също потвърди, че екопроектирането спомага за благосъстоянието на потребителите и подчертава, че ползите от него следва да бъдат насърчавани в контекста на европейските избори през май. “Правилата са резултат от много разговори, за да се балансира политическата и техническата страна  с цел да се направят ясни изпълними правила”, заяви в същия дух Генералния секретар на Осветление Европа, Орания Джорготаску.

Говорейки за ремонт, Паоло Фалчиони отбеляза, че за определени продукти това може да стане дори по-успешно, ако 2/3 на електронните отпадъци не останат без документация. Днес материалите от 1/3 на официално събраните уреди се възстановяват до 90% и отново навлизат в производствените кръговрати. Проследяването на всички отпадъци обаче ще доведе до още по-голяма стойност за околната среда, промишлеността и обществото като цяло.

Той добавя, че вече днес 81 от 100 заявки за ремонт са довели до действително ремонтиране на продукти и че най-голямото предимство на новите правила е, че тя създава равна отправна точка за всички играчи на пазара.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

APPLiA в първия Алианс Кръгови Пластмаси с домакин комисар Катайнен

Набавянето и подборът на материали е едно от най-важните бизнес решения и само сътрудничеството между всички участници ще направи Стратегия за пластмасите Кръговата култура е реалност.

Намаляването на количеството материали, използвани при създаването на домакински уреди, повишаването на ефективността на продуктите, използването на по-устойчиви материали, проектирането за издръжливост и ремонт, както и за рециклиране, са само някои от начините, по които производителите на домакинските уреди участват в развитието на кръговата икономика.

Ето как президентът на АПЛИА, Питър Гьотц, обясни постоянния стремеж на индустрията за подобряване на ресурсната ефективност по време на първото заседание на Алианс Кръгови Пластмаси. Платформата е била стартирана на 5-ти февруари от комисаря по въпросите на заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен по време на деня на промишлеността на ЕС, най-голямото годишно събитие в Европа, посветено на производителите.

Пет групи експерти от веригата на стойността на пластмасите обсъдиха как усилията за намаляване на пластмасовите отпадъци биха могли да бъдат по-успешни: събиране и сортиране на пластмасови отпадъци, проектиране на пригодни за рециклиране продукти, рециклирано на съдържанието на продукти, система за мониторинг и R&D Инвестиции.

Говорейки за научноизследователска и развойна дейност, включително химическо рециклиране, д-р Гьотц, химическата промишленост и производителите на напитки дойдоха до заключението, че Комисията, НПО, академичните среди, стартиращите предприятия, стандартизацията и компетентните органи трябва да бъдат част от процеса.

Като част от групата, обсъждаща рециклираното на съдържание в продуктите, старши директора “Устойчивост” на ФИЛИПС, Елко Смит подчерта, че законодателството в областта на химикалите и отпадъците трябва да бъде приведено в съответствие, както и факта, че повече иновации и механично рециклиране все още са необходимо ниво. Днес секторът на домакинските уреди планира допълнително да подчертае необходимостта от това законодателството за пазара на вторичните суровини и за химикалите да работят добре заедно в предстоящия си промишлен манифест.

По отношение на APPLiA необходимостта от разработване на успешна стратегия на ЕС за пластмасите, като се изисква действие от всички участници във веригата на стойността на пластмасата, от производители на пластмаси и дизайнери, през марки и търговци на дребно ще сближи обществото до Европа с кръговата култура.

Среща на Алианс Кръгови Пластмаси ще се състои след един месец на 5-те март на Конференцията на заинтересованите страни в кръговата икономика.

 

http://www.applia-europe.eu/