Румъния има за цел да замени около 60 000 уреди с нови високоефективни

Румънското правителство планира да подобри потреблението на енергия и вода на в домовете на гражданите си, като замени около 60 000 перални машини, климатици, хладилници и фризери с уреди, които са много високи показатели на етикета за енергийна ефективност.

Т. нар. Фонд за опазване на околната среда (Administrația Fondului pentru Mediu), основната институция в страната, предоставяща финансова подкрепа за изпълнението на екологични проекти, открива регистрацията от 10-ти до 14-ти декември, което прави възможно търговците на дребно да се регистрират в програмата.

“Програмите като тази имат по-голямо въздействие, отколкото можем да си представим. По-специално в Румъния инициативата не само ще спести ресурси с използването на високоефективни уреди, но ще спомогне и за адекватното боравене с електронните отпадъци”, каза Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

След като бъдат валидирани, търговците ще предлагат ваучери на клиентите, които искат да закупят нов уред в замяна на стария си уред. Румънците могат да очакват около 86 € (400 леи) за хладилници и фризери A + + +, около 65 € (300 леи) за нови хладилници A + +, A + +/A + + + климатици, както и за перални машини А + + +. Почти 43 € (200 леи) ще бъдат давани на хора, които биха искали да заместят старата си перална машина с една в клас А + +.

Цялата информация ще бъде публикувана на уебсайта на администрацията – https://www.afm.ro.

http://www.applia-europe.eu/

 

Ролята на всеки е да гарантира справедливо продуктово законодателство, казва APPLiA

“Когато говорим за стандарти e важно да се разбере, че всички ние стоим от една и съща страна на масата”, така Паоло Фалчиони, Генерален директор на APPLiA, започна дискусията защо участието на НПО в процеса на стандартизация. Събитието бе организирано на 5 декември от Европейската организация за стандартизация на околната среда (ECOS) в Брюксел

Паоло Фалчиони обясни в допълнение, че гарантирането на безопасност в световен мащаб с приемане на презумпцията за съответствие, съкращаването на времето за пускане на пазара на даден продукт и насърчаването на международната търговия са само част от ползите, до които стандартизацията води за потребителите и за бизнес средата. След като постави рамката той каза още, че най-голямото предизвикателство, което той вижда, е да се запазят стандартите като част от приетата преди 10 години Нова законодателна рамка – пакет от мерки, които целят подобряване на надзора на пазара и повишават качеството на оценяване на съответствието. “Виждам тенденция към удвояване на проверките на предоставяното от европейските организации по стандартизация”, отбеляза той.

Генералният директор на Асоциацията подчерта редица инициативи, в които APPLiA  сътрудничи на ECOS: един от многото Семинари относно методите за тестване на домакински уреди, участието на ECOS на щанда на индустрията в COP21, когато беше подписано парижкото споразумение и неговата помощ в брейнсторминга за това как трябва да изглежда енергийният етикет в момента. “Ние споделяме предизвикателство: стандарти не са модерни. Те са технически, понякога неясни, често сложни. Ние всички търсим Светия Граал на стандартите: да бъдат отражение на реалния живот, като същевременно запазват необходимата повторяемост и възпроизводимост “, посочи Паоло Фалчиони.

Вижте кцентите от всички говорители, като следвате хаштага #NGO4STANDARDS.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Съвместно писмо на промишлеността за Регламента за е-неприкосновеност

Преди заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 4 декември предприятията от всички сектори на Европейската икономика биха желали да повторят своята загриженост относно предложението за Регламент за е-неприкосновеност.

Въпреки текущите преговори в Съвета текстът остава далеч от решаването на многобройните съществени въпроси, повдигнати след първото предложение за Регламента. Затова настоятелно призоваваме държавите-членки да сигнализират ясно, че в преговорите с Европейския парламент не трябва да се увличат по опорочен текст, който би имал дълбоки последици за Европейската икономика.

Има многобройни призиви през последните месеци Съвета да започне тристранен диалог колкото е възможно по-скоро. Ние съответно представяме, че тези призиви не са формулирали последователно във връзката със съществуващите всеобхватни защити в Общия регламент за защита на данните (GDPR) и защо те трябва да бъдат допълнени от негъвкави неприкосновеност правила. Въпреки че силните нива на защита на личния живот са от съществено значение, съгласуваността и качеството на предложения регламент не трябва да бъдат жертвани.

Ние отново подчертаваме, че разширеният обхват на предложението за е-неприкосновеност ще създаде голямо припокриване с GDPR и ефективна замяна на големи части от GDPR за голяма част от дейностите по обработка на данни. Това е извън традиционните телекомуникационни или онлайн сектори и ще се прилага до голяма степен за всички продукти и услуги в Европейското свързано общество. Способността на Европа да прави нововъведения в изкуствения интелект, енергийния преход, производството, кооперативните интелигентни транспортни системи, медицинските технологии и други ще бъде обект на статични, еднообразни правила, които са неразумни за многото различни случаи на прилагане.

Във времето, когато практическото прилагане на GDPR едва започва, компаниите от различни сектори не са получили яснота за това как е-неприкосновеността ще се прилага към съществуващите и нововъзникващите технологии и услуги. Да се процедира въз основа на непълно разбиране на въздействието на предложението само ще навреди на дигиталната трансформация на Европа, както от икономическа, така и от обществена гледна точка.

За да се постигне по-стабилен, балансиран и устойчив във времето текст за е- неприкосновеност, който се съгласува с GDPR, е необходимо да се обмисли по-тясно разглеждане на правните основания за данните за електронните комуникации и за крайните устройства и глобалните цели за конкурентоспособността на Европа. Настоятелно призоваваме държавите членки внимателно да разгледат и преразгледат предложението с оглед на тези цели.

Щракнете тук, за да свалите файла.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Интелигентният дом и стандартите вървят ръка за ръка, но кой трябва да ги развива?

Прочетете за еднодневната работна среща на “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”, организирана от AMDEA, APPLiA и BEAMA, в Лондон на 15 ноември.

“Процесът на стандартизация на интелигентните уреди трябва да бъде отворен, гъвкав и да дава възможност за новаторски пазарни развития и промени в технологиите”, подчерта Специалистът по политика на живот и конкурентоспособност, Lenka Jančová на еднодневната техническа работна среща “Стандарти за оперативна съвместимост и комуникация за интелигентни уреди”. Пазарът на енергийно интелигентни уреди се движи бързо и производителите, които имат най-доброто ноу-хау за своите продукти, трябва да имат мястото в управлението на стандартизацията. “В крайна сметка, това е индустрия, която използва стандарти, така че производителите, които имат най-добрата експертиза, трябва да бъдат двигателите за разработка на стандартите. В противен случай рискуваме решението да остане на хартия и да не бъде прието от пазара. Процеса трябва да върви от долу нагоре “, продължи APPLiA.

Събитието беше организирано от браншовите браншови асоциации, AMDEA, APPLiA и BEAMA на 15 ноември с цел информиране за текущите европейски и международни инициативи в областта на разработването на стандарти и стремежа за създаване на оперативно съвместима система в цяла Европа, насочена към устройствата на интернет на нещата (IoT) и интелигентните уреди.

Говорейки за оперативната съвместимост на интелигентни уреди, председателят на Работна група „Интелигентен живот“ в APPLiA и старши мнениджър енергийната стратегия във Whirlpool, Marco Signa обясни, че интелигентните уреди вече са способни да общуват и да си взаимодействат с трета страна – енергиен мениджър. “Още 2017, EEBUS, Energy@home и APPLiA и да обединиха силите си и демонстрираха няколко пъти, че вече съществуващите различни домакински уреди, марки, технологии и протоколи могат успешно да общуват помежду си”, подчерта Signa.

В деня, в който се развиваше резултатът от Brexit, трите асоциации обсъдиха също, че съществува риск от разминаване във Великобритания с регулацията и стандартите на ЕС, свързани с индустрията. Трите асоциации, представляващи производителите на домакински уреди в Европа са съгласни, че законодателството и изискванията за продуктите трябва да останат съгласувани между ЕС и Обединеното кралство, за да продължат да търгуват и след Brexit.

http://www.applia-europe.eu/

 

Подготвително проучване на умни (smart) уреди, Част 7: Анализ на политики и сценарии

Общата цел на Част 7 от Подготвителното проучване на умни (smart) уреди е да се идентифицират политическите подходи и ключовите елементи за потенциални мерки за екодизайн/енергийно етикетиране, които да подкрепят въвеждането, приемането и внедряването на енергийно умни уреди.

Доклада по Част 7 е организиран в 2 основни части: “I: Фокус” и “II: технически изисквания”. Част I е уводна, започва с дефиниции и обяснява основните принципи, на които се основават политическите препоръки и техническите изисквания (стратегически решения). Прави също така преглед на възможните политически подходи и категоризацията на уредите. Идентифицирани и представени са широки категории политически подходи, които имат потенциала да бъдат избрани за стимулиране на възприемането на енергийно интелигентните уреди: задължително спрямо незадължително, хоризонтално спрямо вертикално, стандартизация и т. н. Идентификационният етап завършва с предложение за общ политически подход. Поради широкия обхват не всички уреди са предмет на минималните изисквания за екодизайн и/или директивите за енергийно етикетиране. Част I обобщава и заключенията на задача 5 и 6 от Проучването, които се използват като отправна точка за категоризация на уредите. Всички уреди са разделени в групи със сходни технически характеристики. При анализа на сценария и въздействието, случаите на прилагане бяха съсредоточени върху предимствата на системното ниво, които не са пряко свързани със специфични изисквания на уреда. Част I обсъжда отношенията на системно ниво при и от гледна точка на клиент/уред. Това води до редица архитектури на интерфейсни, които са обсъдени. Обръща се внимание и на нивото на оперативна съвместимост, което следва да бъде определено в препоръките на политиката.

След категоризация и уточняване на фокуса в част I, ва част II са дефинирани техническите изисквания за енергийно интелигентните уреди. В някои случаи се обсъждат по няколко възможности за изискване и е избрана Препоръчителна опция. Някои изисквания се разработват за група уреди (вертикално), поради техническата сложност и разликите между идентифицираните групи уреди. Част II завършва с обобщение на препоръки за политики и за технически изисквания, които съпътстват варианта на политиката. На последно място е изготвена пътна карта с предложените действия, които следва да се предприемат, за да се пристъпи към въвеждане на законодателство.

Проучване на поведенческата ангажираност на потребителите в кръгова икономика

Целта на проучването е да се установят нагласите и поведението на потребителите по отношение на трайността и възможността за ремонт на продуктите за да се информират възможните бъдещи политически инициативи за кръговата икономика.

 • Цел #1: да се идентифицират бариерите и компромиси, с които потребителите се сблъскват, когато решават дали да закупят повече или по-малко трайни стоки, дали да има възможност за ремонт или продукта трябва да бъде изхвърлен и да се закупи нов
 • Цел #2: да се установи относителното значение на икономическите, социалните или психологическите фактори, които определят степента на ангажираност на потребителите в практиките на ЕC, по-специално закупуването на трайни продукти и поправка вместо закупуване на продукти
 • Цел #3: да се предложат политически инструменти, които да улеснят и мотивират потребителите да се ангажират с практики на ЕС, свързани с издръжливост и поправка

Общия извод е, че при закупуването на нови продукти потребителите са готови да обмислят трайността и възможността за поправка на продуктите

Проучването установи, че повечето потребители в ЕС са ангажирани с кръговата икономика и вземат кръгови решения.

 • Потребителите обаче може да са предпазливи при приемането на по-устойчиви решения, като цената наличната информация за трайност и поправки играят важна роля при закупуването на нови продукти. И все пак, информацията е често трудно да се намери или разбере.
 • Опасения относно въздействието върху околната среда на линейната икономика и стремеж да се спестят пари са основните движещи сили.
 • По-възрастни респонденти показват по-често, че ползват нещата по дълго време и рециклират ненужните вещи.

Сегашната ангажираност на потребителите с ремонт, отдаване под наем или лизинг е относително ниска по различни причини. Относително малък дял от анкетираните са готови да ангажиране с нови CE практики като лизингови продукти, вместо да ги купуват.

 • Както проучването, така и резултатите от експериментите показват, че закупуването на продукти втора ръка е по-вероятно за определени продукти (смарт телефони и дрехи).
 • Основната причина за отказване от ремонт е цена на ремонт, предпочитанията на потребителите за нов продукт и влиянието на модата и технологичното напредък за някои продукти.
 • Като цяло потребителите са доволни от ремонтни услуги за всички пет продуктови категории.
 • Експериментът установи също, че удобство и лесния достъп до ремонта са важни за решенията за поправка.
 • Има ясна разлика между общите разходи за ремонт спрямо замяна с нов продукт, който благоприятства последното.

Социално-демографски различия в ангажиментите спрямо EС

 • Отношението към тенденциите и модата
 • Трайността и поправката са по-малко важни за модни продукти, но много важно за по-големи, по-скъпи продукти, напр. бяла техника.
 • Тези, които по-малко се интересуват от тенденциите и модата са по-склонни да купуват втора ръка
 • Географски и културни различия (само в 12-те страни от проучването)

 

 • Възраст: По-възрастните участници по-често търсят информация за СЕ, която често е особено важна и често е трудна за намиране. По-възрастните участници са по-малко склонни да купуват продукти втора употреба
 • Финансовото състояние: Лица с финансови затруднения са по-склонни да купуват втора ръка
 • Отношение към CE – Като цяло е налице удивително ниво на съгласуваност между заявеното отношение към EС и действителното поведение в изследването и експеримента.

Информация за дълготрайност и ремонтопригодност и потенциалната й роля в процеса на вземане на решения от потребителите

Потребителите обръщат силно внимание на информацията за дълготрайността и ремонтопригодността мястото на покупката. (Важна КОНСТАТАЦИЯ)

Когато в експеримента се съдържа информация за CE, респондентите са:

 • Почти 3 пъти е по-вероятно да се изберат продукти с най-високата трайност
 • Повече от 2 пъти е по-вероятно да изберат продукти с най-високата ремонтопригодност
 • Продуктите с най-ниска трайност/ремонтопригодност останаха съответно широко непопулярни

Информация за издръжливост може да бъде ефективна, когато е представено по няколко начина: например чрез “очакван живот”, или “(разширена) гаранции на производителя” или чрез икона (икона ръкостискане & години, месеци) в етикета на ЕС за енергийна ефективност или екомаркировка на ЕС (икона по-малко, но не е позната).

Информацията за ремонтопригодност е също така ефективна, но по-малко от информацията за трайност. (Информацията за ремонтопригодност е представена (само) като икона (гаечен ключ & отвертка икона с A-G скала) етикета.

Информацията може също така да доведе до значителна готовност за плащане за характеристиките на CE.

Информацията “предизвиква” повишаването и ефективността на CE информацията.

 

По информация от „Reparability Scoring Syste m– JRC workshop“ Севиля, 26 June 2018

Защо стандартизацията е стълб на качеството ни на живот?

По повод Световния ден на стандартизацията на 14 октомври си струва да се спомене изключителното количество работа, извършена от властите и производителите, за да се ползват настоящите стандарти на домакинските уреди.

Стандартите са навсякъде. В нашето хранене, в транспорта, които използваме, в нашите домакинства. Без тях, нашето удобство и по-важното, нашата безопасност би била заложена на карта.

За производството на домакински уреди най-голямата добавена стойност на европейските стандарти е, че препратките към даден стандарт са посочени в съответното законодателство и осигуряват на производителя, който използва този стандарт, така наречената презумпция за съответствие. Без това се губи целия принцип на нова законодателна рамка.

Зад многофункционална перална машина, енергийно-ефективен хладилник, пестящата вода съдомиялна машина за или фурната с иновативни функции има огромно научно познание на експерти и безкрайни часове на тестване и експериментиране в лаборатории.

Стандартите трябва да  съответстват на  изискванията на пазара

Установяването на стандарти е важен процес, при който всички заинтересовани страни трябва да бъдат поканени да споделят знанията си и да предоставят своя експертен опит и ноу-хау. Освен това ясната законодателна рамка за участието на индустрията в определянето на нови стандарти следва винаги да бъде предпоставка за гарантиране на равнопоставеност за представителството на заинтересованите страни.

В тази връзка, за да се разработят правилно стандартите, трябва да се вземат предвид и солидни доказателства за осъществимост, подходяща измеримост и повторяемост. Като част от глобализирания свят и свободния пазар, Европейската стандартизация трябва да бъде изготвена с ясно позоваване на международните стандарти.

APPLiA многократно е изтъквала фокуса си върху стандартизацията в миналото. Пример е организацията на семинарите за тестване на домашни уреди (видео 1видео 2видео 3) предоставящи чудесна възможност за производителите, политиците, експертите, органите за надзор на пазара и потребителските асоциации да сенат на една и съща маса и да увеличат знанията си по методологията.

Качеството има значение. Защото в края на краищата чрез определяне на стандарти в домакински уреди, ние поставяме стандарти в живота ни.

 

http://www.applia-europe.eu/