ЕС в надпреварата към Изкуствения интелект: постигане на баланс между безопасността и иновациите

Информация от уебинар “Изкуствен интелект в дигиталната епоха”, състоял се на  21. април 2021 г.

На 21. април 2021 г Европейската комисия публикува Регламента относно европейския подход към изкуствения интелект, който проправя пътя за конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, като същевременно се придържа към основните правата и ценностите на ЕС. В същия ден APPLiA беше домакин на група от експерти, които обсъдиха темата.

Както вече се предприема от други международни участници, надпреварата за ИИ е глобална надпревара от технологична, икономическа и геополитическа гледна точка, “надпревара, която ЕС не може да пропусне”, започна евродепутатът Мария да Граса Карвальо, член на ЕНП и на Специалната комисия по изкуствен интелект в дигиталната ера (AIDA), както и ключов говорител на уеб сайта на APPLiA , като на настоящия етап се хвърлят светлина върху основните силни и слаби страни на плана за действие на Европа. “Необходима е повече гъвкавост и опростеност за промишлените отрасли на ЕС. Прекомерното регулиране рискува да създаде твърде много пречки пред технологичните иновации”, продължи членът на ЕП Карвальо, като подчертава значението на ролята на институциите на ЕС за постигане на правилния баланс между правата на човека и правото на иновации в областта на технологиите.

През последните години изкуственият интелект се превърна в област от стратегическо значение и основен двигател на икономическото развитие. За да може Европа да остане начело на тази технология, г-жа Felicia Stoica, заместник-началник на отдел на Европейската комисия – ГД “Развитие” беше първият панелист, който постави сцената за обсъждане. “Постигането на справедлив баланс между безопасността и иновациите беше основният прерогатив на наскоро представеното предложение”, обясни тя относно пакета за изкуствен интелект. “С настоящия документ се стремихме да внесем правна яснота в обхвата и определенията на Директивата за машините, като същевременно се разглежда рискът, който цифровите технологии могат да донесат, и да създадат съгласувано взаимодействие между новата законодателна рамка и Регламента относно машините.”

От името на сдруженията на потребителите г-жа Киара Джованини, главен мениджър “Политика & Иновации” в ANEC – Европейският потребителски глас в стандартизацията, подчерта колко е важно да се възприеме ориентиран към човека подход към изкуствения интелект. “ИИ е средство, а не край”, започна тя, “Европейските ценности и принципи следва да останат основни за гарантиране на правилното справяне с асиметрията между потребителите и отраслите на равнището на вземане на решения.” Много нововъзникващи рискове са свързани с продукти и услуги, свързани с ИИ, като се призовава за всеобхватна законодателна рамка и нов политически подход, основан на изчислените стандарти и оценки.

Защо за индустрията за домакински уреди е от решаващо значение за да се определи общо определение за ИИ? Eoin Kelly, Специалист на APPLiA по дигитална и политика на конкурентоспособността, даде на публиката преглед на ключовите аспекти на дебата. “Европейските потребители са разбирали ИИ, повлияни от научна фантастика и филми, които не отразяват реалността за повечето европейски производители”, обясни той, “поради тази причина общо определение на ИИ би осигурило правна сигурност на производителите и регулаторните органи, както и на други.” Като има предвид това, г-н Kelly изтъкна, че “изграждането на европейска среда за иновации изисква разширяване на финансовите инструменти за ИИ; свободата на научните изследвания и иновациите в съответствие с европейските конкуренти и най-вече правната сигурност в рамките на напълно хармонизирана рамка на ЕС.”

“ИИ е само едно от многото съществуващи приложения днес”, заяви генералният секретар на AIOTI – Алианса за иновации в интернет на нещата, “Важното е да се гарантира, че всички технологии могат да работят заедно в един континуум и в разгръщането на компютърните технологии.” В тази връзка “инвестирането в научноизследователска и развойна дейност трябва да бъде ключов приоритет на европейските институции”, заключи той.

Закривайки панела, г-н Антоан Ларпин, представител по държавните въпроси в Panasonic Европа, подчерта важността на договарянето на общо определение на ИИ, което да позволи правна сигурност на всички равнища. “От основно значение е да се вземе предвид използването и контекста на приложенията на ИИ, за да се оценят най-добре всички рискове и възможности, които са включени”, посочи той. В допълнение към това “прилагането на договорените стандарти е ключово за успешното привеждане в действие на правните изисквания, от принципите до практиката.” За да може Европа да се превърне в център за изкуствен интелект, “трябва да се присъединим към глобалната дискусия и да изградим мостове с най-добрите играчи на арената”.

Със съвместно предложение да се оформи ИИ в Европа като основа на “достоверни иновации”, Паоло Фалчиони, директорът на APPLiA закри уебинара и благодари на панелистите за техния ценен принос.

Вижте

Вижте пълния запис на уебинара на този ТОЗИ ЛИНК                                             

http://www.applia-europe.eu/

Дигитален идентификатор на сектора на домакинските уреди в Европа

Италианският изследователски център Osservatorio Digitale направи 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното представяне на директните членове на APPLiA Europe.

Комуникацията е от жизненоважно значение за всяко предоставяне на бизнес услуги. През последните години цифровите комуникации по-специално са доказали потенциала си да подобрят опита си с услуги, да повишат ефективността на разходите и да повишат достъпността на продуктите като цяло.

Под надзора на своя основател Сандро Джоергети фокусираният върху количествен и качествен анализ на дигиталните дейности италианския изследователски център Osservatorio Digitale извърши 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното изпълнение на преките членове на APPLiA Europe наблюдавайки техните публични уебсайтове и социални медии. (Данните първо бяха сканирани, след това събрани, сортирани и класифицирани, за да се осигури преглед на онлайн присъствието и цифровите стратегии, приети от членовете на APPLiA, както и използването на платформите на социалните медии между 28 октомври 2020 г. и 22 януари 2021 г.

“Събраните данни удостоверяват, че цифровите дейности в индустрията за домакински уреди се превръщат в ключов фактор в стратегията за налагане на марката. Създадените обеми, сред най-добрите в мрежата, също са функционални, за да създадат активна връзка с потребителя, за да се справят по-добре с управлението на лоялността на клиентите”, каза г-н Джоергети.

В светлината на това проучване, дигиталното поведение на сектора на домашните уреди регистрира солидно и разнообразно онлайн присъствие, обслужващо потребителите със специализирани раздели на публични уебсайтове и значително социално медийно покритие. Във връзка с това Facebook и YouTube с дял, възлизащ на около 83%, изглежда са най-ефективният инструмент за достигане до потребителите, следван само от Instagram (68%), LinkedIn (59%), Twitter (54%) и Пинтерест (27%).

“Ентусиазираме се от работата на Osservatorio Digitale по онлайн дейностите на нашите членове, особено с това, че е безпрецедентен анализ, който изследва целия сектор по такъв сложен и съчленен начин. Вярваме, че това е чудесна възможност за рекордно и бъдещо сравнение”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA Europe.

За повече информация посетете официалния сайт на Osservatorio Digitale: https://www.osservatoriodigitale.info/

http://www.applia-europe.eu/

Електронните права са нови и основни права

В контекста на отмяната на щита за неприкосновеност на личния живот в ЕС и САЩ и решението Schrems II Европейският комитет по защита на данните (European Data Protection Board  EDPB) публикува своите препоръки за дружествата.  “Докато дигиталната екосистема на ЕС бързо се оформя” коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, “въпросите като правото на неприкосновеност на личния живот и спазването на правилата на EDPB са водещи принципи, които трябва да имат предвид.” В този контекст настоящите препоръки биха могли да окажат отрицателно въздействие върху отворените цифрови екосистеми и, по отношение на свързаните с тях домашни уреди, тяхната функционалност.

Крирптирането се разглежда като начин за гарантиране на поверителност, което означава, че съобщенията или файловете са кодирани така, че те могат да бъдат прочетени само от определени хора или системи. Въпреки това, някои видове криптиране могат да нарушат процесите на устройствата, като блокират потока от данни и по този начин предотвратяват осъществяването на процеса. Такъв би могъл да бъде случаят със свързаните уреди, които често разчитат на оперативна съвместимост с трети страни за изпълнението на определени функции. Команда към свързана фурна например често преминава през сложна цифрова екосистема, за да се получи определена функция. С шифроването на място, този поток може да не работи както е предвидено, като потенциално се прави “свързаната” функционалност на продукта излишна.

Проблемът с криптирането представлява също така критично (или може би невъзможно) предизвикателство за европейските производители, особено за малките и средните предприятия, да криптират своите данни до такава степен, че да са извън възможностите за декриптиране на правителството на трета страна. Подобни операции всъщност биха надхвърлили техническия и финансовия капацитет на повечето МСП. По такъв начин целта на ЕС да направи цифровия преход приобщаващ за гражданите и работниците в ЕС няма да бъде постигната.

“Секторът на домакинските уреди е двигател на цифровите иновации и работи, за да донесе предимствата на цифровизацията в ръцете на гражданите, в дома им.” добави г-н Фалчиони. “По този начин производителите на уреди оценяват правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот и гарантират, че те са в съответствие с ангажиментите, поети от GDPR.” Защитата на неприкосновеността на личния живот при предаването на данни и най-съвременната киберсигурност са основен приоритет за сектора на домакинските уреди. Поради тази причина на производителите следва да се има доверие, за да се гарантира кои видове допълнителни мерки са подходящи за нуждите на тяхното предаване на данни, въз основа на анализ за всеки отделен случай, като се вземат предвид естеството на данните, тяхната чувствителност и начина на обработването им.

В цифровата ера гражданите разширяват основните си права с нови електронни права  – данни и неприкосновеност на личния живот в електронните среди, защита от кибератаки, собственост върху данните. Секторът на домакинските уреди цени тези права дълбоко и работи, за да продължи да предоставя продукти при пълното зачитане и подкрепа на електронните права.

Свалете от тука пълната Position Paper

http://www.applia-europe.eu/

Докъде сме с умните домове?

APPLiA говори на уебинара “Интелигентна автоматизация на дома и растеж на промишлеността, Предизвикателства и възможности до 2027 г.”

Начинът, по който живеем в нашите домашни пространства, както на закрито, така и на открито, се променя – обясни Иън Бел, Глобален водещ за дома и технологиите в Euromonitor International по време на уебинанар “Интелигентна автоматизация на дома и растежа на индустрията, предизвикателства и възможности до 2027 г.”, организиран от HQTS, компания, която осигурява проверки на качеството на контрол, фабрични одити, оценки на доставчици и тестване на потребителски продукти в Азия.

Ситуацията, която пандемията предизвика, се отразява на начина ни на живот и избора ни за покупка на много нива. “Използването на уреди се е увеличило през тези месеци и онлайн пазаруването също регистрира последователно увеличение” информира г-н Бел. Използването на гласовия контрол е станало естествено, докато преди това не се възприемаше толкова. Външните условия се променят, а също и поведението на потребителите. В този смисъл, интелигентните уреди се придържат към времето. “Ние подпомагаме развитието на нов пазар на електроенергия, където търсенето се мобилизира и участва в енергийния пазар.” каза Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA. “Интелигентните уреди могат да помогнат за управлението на сметката за електроенергия, като се възползват от гъвкавостта на търсенето в дома, което означава, че променливото производство на енергия е съчетано с променливо търсене и се отразява в намалени сметки за енергия за потребителите.” продължи той. Като граждани, ние сме свикнали да приемаме енергия за даденост; този нов подход ще ни накара да мислим, че участваме в управлението на търсенето на енергия.

Съществуват три предизвикателства, свързани с тези възможности:

  • в основаната на данни икономика собствеността върху данните е от решаващо значение;
  • поверителност, която трябва да бъде гарантирана;
  • киберсигурност, за да се предотврати всяка възможна атака.

Какво прави ЕС, за да посрещне тези основни предизвикателства?

  • Относно неприкосновеността на личния живот в ес, има предложение на Комисията на ЕС, което се обсъжда в Съвета, чийто обхват в момента обаче не е напълно ясен. Например, следва да е възможна превантивна поддръжка и регламентът да не позволява това.
  • Що се отнася до киберсигурността, съществува акт от юни 2019 г. насам. Секторът на домакинските уреди има за цел да се осигури сертифицирана рамка за европейски продукти, услуги и процеси – “продуктите трябва да бъдат сигурни по проект и схемите трябва да останат доброволни”, обясни г-н Фалчиони.
  • Изкуственият интелект е много важен, тъй като е свързан с иновациите. По тази тема ще бъде предложен хоризонтален регламент, но дефиницията на ИИ все още не е ясна. По тази тема трябва да се избягва свръхрегулирането, така че иновациите да не бъдат затруднени.

“Това е открито поле в момента”, каза Александра Дешампс-Сосино, автор на книгата и консултант на IoT. В своя намек тя премина през различните аспекти, свързани с интелигентните решения за дома и сподели някои размисли. “Има много възможност да се уверите, че тези устройства носят услуга за потребителя. Потребителите стават все по-взискателни и осъзнават въпроси като неприкосновеността на личния живот и киберсигурността”, продължава г-жа Сосино.

Дискусията продължи и можем ли да гледаме на: https://www.youtube.com/watch?v=A91_ePNq1tw&feature=emb_logo

http://www.applia-europe.eu/

Ремонтирайте правилно

APPLiA на виртуален симпозиум за безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата.

Днес секторът на домакинските уреди е устойчив – от производството на продукти, до фазата на потребителя до ремонта и изхвърлянето на уреди. Производителите на домакински уреди се стремят към най-високите стандарти за устойчивост във всяка пералня, съдомиялна машина, кафе машина или прахосмукачка, която произвеждат. С течение на времето новите технологии се въвеждат и дават възможност за по-нататъшно подобрение по отношение на ползите за гражданите, околната среда и обществото като цяло. “Такъв е случаят със свързаните уреди”, обясни Паоло Фалчиони – генералния директор на APPLiA – на виртуален симпозиум на ICPHSO, озаглавен “Безопасност и устойчивост на потребителите в интернет на нещата”, “които се отварят за цяла поредица от ползи за потребителите, като същевременно се изправят няколко предизвикателства”, продължи той “основният е киберзаплахите”.

“Има принцип, който ние ценим най-много и това е, че независимо дали даден продукт е онлайн или офлайн, той трябва да бъде безопасен.” заяви Паоло Фалчиони.

Когато става въпрос за безопасност в рамките на интернет на нещата, незабавна е връзката с аспекта на киберсигурността. В този контекст APPLiA съсредоточава своите енергии в Групата на Заинтересованите Страни за Сертифициране на Киберсигурността (Stakeholder Cybersecurity Certification Group), която съветва Комисията по стратегически въпроси, свързани с европейската рамка за сертифициране на киберсигурността, и насочва кибер-дискусията на равнище ЕС. “Ние се застъпваме за единна, хармонизирана схема за сертифициране в целия ЕС, която е пропорционална на рисковете, свързани с всяка категория продукти.” настоя Паоло Фалчиони, като същевременно се позовава на съществуващата правна рамка на ЕС за безопасност и отговорност, която ще трябва да бъде на ливъридж в този контекст. Съществените изисквания за безопасност, доброволното използване на хармонизирани стандарти и оценяването на съответствието чрез самооценка или участие на трета страна са стълбовете, които трябва да направят рамката да върши правилно работата си. “Знаем, че Германското Председателство на Съвета е готово да установи нови правила за свързани устройства, основани на доброволна схема за сертифициране на тези продукти. За нас това е правилният път напред”, заключи той.

В последвалите обсъждания беше споменато, че уредите трябва да бъдат ремонтируеми, така че да се сведе до минимум неблагоприятния ефект от преждевременно бракуване, което генерира ненужни отпадъци. Кампанията “право на ремонт” беше споменато като начин за запазване на продуктите в употреба възможно най-дълго. “Всъщност”, коментира г-н Фалчиони, “по-важно е да ги ремонтираме правилно”, защото първото ни притеснение е безопасността на потребителите. Има някои ремонтни операции, всъщност, които са лесни за извършване и за тези, които имат днес вече на разположение инструменти. Вместо това има и други ключови ремонтни дейности, които трябва да се извършват от професионални ремонтни техници, които ще носят отговорност за работата си.”

http://www.applia-europe.eu/

Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради

Относно стратегията на ЕС за санирането на сгради.

“Зеленото възстановяване започва у дома”, заяви Кадри Симсън, комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, в речта си веднага след приемането на стратегията на ЕС за Вълната за Обновяване. Като я вдъхновяваме, ние обичаме да казваме, че “Ремонтната вълна започва у дома, а уредите ще бъдат двигател на промяната”. Целта на този амбициозен план е да се обнови сградния фонд на ЕС и да се използва неизползвания ѝ спестовен потенциал. В този преход, интелигентните уреди могат да осигурят по-голям комфорт и икономии от отоплителни и охладителни системи. Нещо повече, те могат да бъдат свързани с гъвкави сгради, точно такива, които са набелязали във Вълната.

Стратегията “Вълна за обновяване” ще се основава на нови досиета за политиката, но също и на съществуващите. Преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност например предвижда декарбонизация на отоплителните и охладителните системи в Съюза. Ще бъдат въведени специфични за продукта мерки за постигане на тези цели, като за ще бъдат преразгледани екопроектирането и енергийното етикетиране.

Тъй като сградите са в центъра на реновирането, така наречената Директива за енергийните характеристики на сградите ще бъде преразгледана, за да се въведат сертификати за енергийни характеристики за сградите. При оценката на енергийната ефективност на сградите, роля ще играят индикаторите за интелигентна готовност (SPI). Сградите ще получат оценка-резултат в зависимост от интелигентните функционалности в тях, които ще бъдат доставени и от интелигентни уреди. “Вътре в сградите има жилища, а вътре в жилищата има домакински уреди. Всички те са много взаимосвързани, така че не можем да ги разгледаме отделно. Преходът започва отвътре.” коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Всъщност, интелигентните уреди ще бъдат свързани помежду си и с гъвкави сгради, които от своя страна могат да бъдат свързани към интелигентни мрежи. Взаимодействията между набора от домакински уреди чрез системата за управление на енергията на сградата и мрежата ще стават по-чести. “Подкрепяме този преход и неговия доброволен характер. Стимулите, които знаем от натрупания опит, подкрепят този преход много добре.” добави Паоло Фалчиони.

Като вече активна в “работната среда” на зеления преход на ЕС на различни фронтове, APPLiA допринесе за неотдавнашната позиция smartEN “Към количествено определяне на гъвкавостта на търсенето на сгради”. Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите”, в самото начало се набляга на цитирания документ, като наблягате на необходимостта от количествено определяне на действителните енергийни характеристики на сградата, и в този контекст, гъвкавостта на сградата. Максимизирането на енергийните характеристики на сградите изисква да бъдат оптимизирани както енергийната ефективност, така и гъвкавостта, особено на ръба на мрежата.

Свързаните уреди и интернет на нещата се признават като играещи роля в ангажирането и овластяването на потребителите, като същевременно оформят какво е “умен дом”. В доклада 2019 JRC report се посочва, че когато потребителите могат активно да видят потреблението на енергия в реално време и да действат според него, са регистрирани икономии на енергия, достигащи до над 15%. “Само цялостен подход, съчетаващ обновяване на сгради и домакински уреди, ще увеличи гъвкавостта на 72 милиона интелигентни жилища, очаквани в Европа до 2024 г.”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Бъдещето на индустрията за битова техника е дигитално

Конференцията за енергийна ефективност 2020 г. се проведе като хибридно събитие тази година, половин цифрова, половин – лице в лице. На конференцията бяха събрани международни експерти, участващи в процесите на зелено строителство на различни нива, обсъдиха приложенията за обновяване на вълната и най-добрите практики сред секторите. “До 2024 г. в Европа ще има около 72,1 милиона смарт домове. Бъдещето е дигитално”,  започна своето участие Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “Интелигентните домове и енергийните системи са ценни обществени активи, защото правят домовете ни рентабилни и енергийно ефективни и поставят обитателите в центъра.”

Сравнявайки общото 18 милиона смарт жилища в Европа през 2017 г. с прогнозата за следващите няколко години, става ясно каква е посоката, в която се намира пазарът ни. Най-голям брой са регистрирани в Германия и Франция, което представлява само 1/3 от общия пазарен дял. Подобни трендове с нарастващи числа се виждат за интелигентни домашни продукти, както е показано в статистическия доклад на APPLiA за 2019. Основните потребители са тези между 25 и 44 години, като представляват 63% от общия брой и използват в голяма степен виртуалните асистенти, свързани с уредите, за по-удобно и персонализирано използване на уредите.

“Индустрията за битова техника е подходяща за цифровата епоха” заявява Паоло Фалчиони, “и играе решаваща роля в реновацията”. Всъщност, на ниво жилище гъвкавостта на търсенето може да бъде постигната само благодарение на интелигентните уреди. Гъвкавостта на търсенето е принципът, според който моделите на потребление са оптимизирани в отговор на външни стимули с цел повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. “EU Wave” насърчава цялостното обновяване на базата на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници на място и гъвкавостта на търсенето с цел насърчаване на интелигентните и декарбонизирани сгради. “В рамките на COVID-19 след това, стремежът към възстановяване на околната среда ще трябва да бъде един от основните двигатели на икономиката на ЕС”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Призива от Париж: да говорим за безопасно киберпространство

“За APPLiA подписването на Парижката покана е ангажимент за доверие и защитена киберпространство.” коментира генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони. Набор от 9 принципа, които имат за цел да направят интернет, бизнеса и обществото на едно по-безопасно място за навигация. Поканата от Париж е резултат от сътрудничество между държави, промишлени организации и организации на гражданското общество.

Живеем в един бързообоодвижен свят, където всеки ден се предлагат нови технологични постижения. Преди няколко десетилетия потребителите никога не биха могли да си представят, че ще живеят в интелигентни домове, където можете да включите климатика, преди да се приберете у дома, където хладилникът може да ви помогне да пазарувате и където вашата система за управление на енергията може да говори с електрическата мрежа, спестявайки ви пари и ресурси и и да подкрепя доставките на енергия от възобновяеми източници. Доверието е решаващата основа за това, гражданите да бъдат уверени в използването на тези свързани технологии. За да се осигури тази цел, устройствата трябва да бъдат възможно най-безопасни и сигурни, както се препоръчва в Парижката покана, инфраструктурата трябва да бъде въведена за избягване на кибератаки на всяка цена, сведени до минимум както по отношение на честотата, така и по отношение на тежестта. “Превръщането на киберпространството в място, където всеки от нас вижда правата си защитени е споделена отговорност. Тези инициативи насърчават точно необходимостта от широко цифрово сътрудничество за насърчаване на развитието на отговорното киберпорстранство”, продължи Паоло Фалчиони.

Но за какво е подписала APPLiA?

 9-те стълба на поканата от Париж са:

1 Защита на физически лица и инфраструктура

Предотвратяване и възстановяване от злонамерени кибер дейности, които причиняват вреди на хората и инфраструктурата.

2 Защита на интернет

Превенция на дейност, която умишлено и по същество уврежда общата цялост на интернет.

3 Защита на изборните процеси

Предотвратяване на злонамерни смущения, насочени към подкопаване на изборните процеси чрез злонамерени кибер дейности.

4 Защита на интелектуалната собственост

Предотвратяване на кражбата на интелектуална собственост с цел предоставяне на конкурентни предимства на фирмите.

5 Неразпространение

Предотвратяване на разпространението на злонамерен софтуер и практики, предназначени да причинят вреда.

6 Защита от жизнения цикъл

Заздравява сигурността на цифровите процеси, продукти и услуги през целия им жизнен цикъл.

7 Киберхигиена

 Укрепват усъвършенствана киберхигиена за всички участници.

8 Не частна частното хакерство

Предприемат стъпки, за да се предотврати хакерство от недържавни участници за свои собствени цели или тези на други недържавни участници.

9 Международни норми

Насърчаване на широкото приемане и прилагане на международни норми за отговорно поведение в киберпространството.

http://www.applia-europe.eu/

Време е да преосмислим е-неприкосновеността

Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст в регламента за е-неприкосновеност.

Проектът за регламент за е-неприкосновеност беше предложен през януари 2017-та и остава в дневния ред на Съвета на ЕС след две години и половина на интензивни дискусии. Напредъкът по преписката обаче е ограничен. Въпреки че Съветът разгледа начини за подобряване на текста, все още не са разгледани твърде много важни въпроси и измененията продължават да създават повече объркване, отколкото яснота.

Новата Европейска комисия и Европейския парламент представляват възможност за ново начало в дебата, което може да се случи само ако предложението е основно преразгледано в светлината на многото нерешени въпрос, новите законодателни условия и технологичното развитие.

Нашите сдружения представляват различни интереси като ИКТ, автомобилостроене, медицинска технология, строителна техника, потребителската електроника, домакинските уреди, търговията на дребно, банковото дело и застраховане, издателите и комуникационните агенции. Настоящото предложение за регламент за е-неприкосновеност доведе до голяма несигурност във всички тези отрасли, чиито усилия за спазване на общия регламент относно защитата на данните (GDPR) рискуват да бъдат застрашени от непоследователен текст на регламента за е-неприкосновеност.

Към днешна дата остават без отговор въпроси относно съществените аспекти на предложението – неговия обхват на приложение, неговите дефиниции, неговите негъвкави правни основания и отношенията му с GDPR. Съветът положи усилия за справяне с опасенията на промишлеността в различните версии на текста. За съжаление, опитите за решаване на проблемите по същество намаляха, отсъстваха от по-задълбочено преразглеждане на предложението.

Без основно преразглеждане на текста, цифровата трансформация на Европа ще бъде силно затруднена в резултат на правната несигурност и твърдостта, произтичащи от регламент за е-неприкосновеност. Амбициите на Европа за изкуствен интелект също ще бъдат разочаровани в момент, когато се разглежда конкретно законодателство за ИИ. Преди значителения преглед за прилагането на GPRD през 2020-та, който влезе в сила през май миналата година, това е подходящо време за възстановяване на дискусиите за регламента за е- неприкосновеност и гарантиране на сигурност и съгласуваност както за промишлеността, така и за потребителите.

Затова призоваваме държавите-членки да поискат от Европейската комисия да преразгледа предложението си за регламент за регламента за е- неприкосновеност. Ние напълно подкрепяме достойните цели на предложението, но само новият опит ще послужи за целта регламента да е в съответствие с принципите за по-добро законотворчество. Ние сме готови да подкрепим Комисията и законодателите в тези усилия.

 

Изтеглете съвместното изявление.

 

http://www.applia-europe.eu/

Свързаните домове се умножават, но на кого ще служат?

” DESI (Digital Economy and Society Index – Индекс за дигиталната икономика и общество): Италия изистава”? Италианските специалисти, които работят по цифровите политики в Брюксел, наричайки се “Digit@lians”, алармираха, че родната им страна изостава по няколко показателя, които повишават конкурентоспособността, като например нивото на редовните интернет потребители, дигитални умения и услуги. Последните статистически данни обаче показват, че не само Италия, но и още 14 държави от ЕС са под средния за ЕС резултат от 52,5, които включват свързаност, човешки капитал, използване на интернет услуги, интегриране на цифровите технологии и цифрови обществени услуги. С новия Европейски парламент и Европейската комисия на експертите подчертаха няколко действия, които политиците на ЕС биха могли да имат за цел да гарантират, че предлагането отговаря на търсенето и че Европа е конкурентен участник на световния пазар. Фабрция Бенини, ръководител на отдел “Цифрова икономика и умения” към Европейската комисия, ГД “CONNECT” и отговаряща за DESI заяви: “Италия е направила много напоследък по отношение на подобряването на индекса за цифровото общество, икономиката и обществото. Но други държави членки бяха още по-добре “.

До следващата година, до 50 000 000 000 свързани устройства ще бъдат в домовете на хората по целия свят. В същото време, най-модерните технологии могат да бъдат толкова полезни, колкото техните потребители ги правят. “От една страна, алгоритми, изчисления в облак, онлайн продажби и услуги дизайн ясно показват, че индустрията е дигитална. От друга, само 1% от студентите в Италия завършват с ИКТ и малко работници преминават през обучения и преквалификация”, отбеляза Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалциони. Той продължи, като заяви, че докато национални инициативи са в правомощията на местните правителства, членовете на Европейския парламент могат да направляват процеса чрез създаване на цифрова среда, на която европейците да могат да се доверяват и като се съсредоточат върху развитието на ИКТ в следващата изследователска програма, която е в изпълнение на “Плана за Действие за Цифрово Образование”, обещан от председателя на Комисията фон дер Лайен.

Новите италиански евродепутати заявиха необходимостта от насърчаване на цифровизацията на всички равнища. Андреа Кароппо (Група за Идентичност и Демокрация, Италия) потвърди, че все още предстои да бъде изграден единен цифров пазар и едно от основните усилия на новия парламент ще бъде да го реализира. “Ползите за потребителите от цифровите иновации са пропорционални на тяхната полезност и простота”, добави допълнително и Марко Зуло (независим, Италия). Групата S&D, представлявана от Брандо Бенифей, каза, че ще се съсредоточи върху предоставянето на “доверен дигитален свят” по време на втория си мандат като евродепутат.

“За да предложим по-добър живот на европейците, производителите на домашни електроуреди трябва да могат да разчитат на ясни определения и отговорност. Като има ясни правила и граници, съществува справедлива търговска среда за всички иновативни предприятия за. Време е за еволюция”, заключи Паоло Фалчиони.

 

http://www.applia-europe.eu/