Европейската комисия прие първите делегирани регламенти за енергийно етикетиране

Европейската комисия прие делегираните регламенти за енергийно етикетиране на хладилни уреди, съдомиялни, перални, перални със сушилни и др. Те подлежат на проверка и одобрение от Парламента и Съвета и в този смисъл не са окончателни. В съобщението за пресата са показани новите етикети. В края на материала има линкове към текста на новоприетите регламенти.

Нов елемент в тези етикети е QR код, с който потребителите ще могат да получат допълнителна официална (нетърговска) информация чрез сканиране на кода със смартфон. Тези данни се публикуват от производителите в базата данни на ЕС EPREL, която ще стане достъпна за всеки европейски гражданин през следващите няколко месеца. Частният сектор и различните НПО също са в процес на създаване на приложения, които допълнително ще помогнат при избора на покупка (напр. чрез подпомагане на изчисляването на разходите за връщане и сравняване на различни продукти).

В зависимост от продукта, енергийните етикети ще показват не само консумацията на електроенергия, но и друга енергийна и неенергийна информация с интуитивни пиктограми, необходима за сравняване на продукти и извършване на по-добре информиран избор за покупка: информация за количеството използвана в цикъла на измиване вода, капацитет за съхранение, излъчван шум и други.

Какво следва

След приемането на делегираните актове, които описват новите етикети от Европейската Комисия на 11.3.2019 г, Европейският парламент и Съветът на ЕС в срок от два месеца, имат право направят възражения, след което, ако такива не бъдат получени, текстовете ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Новите етикети ще бъдат стартирани в магазините и онлайн в цяла Европа, считано от 1 март 2021. През 2021 г ще започне информационна кампания в целия ЕС, насочена към гражданите на ЕС.

Освен това в началото на юли 2019. Комисията планира да приеме набор от 11 регламента за екопроектиране, обхващащ 6-те продуктови групи с етикети с преобразувана скала и нови етикети (миялни машини и перални и сушилни устройства; хладилници; лампи, електронни дисплеи и търговски хладилници) и допълнителни 5 продуктови групи, за които не е предвиден етикет (електрически двигатели; външни захранващи устройства; захранващи трансформатори; сървъри и продукти за съхранение на данни и заваръчни съоръжения).

Дебатът за кръговата икономика за 2019. в Европа – по-зрял от всякога

Само преди няколко години моделът на “кръговата икономика” не беше известен на никого, поне като термин. Тази седмица над 600 експерти в рамките на които различни институции, предприятия, think-thank-ове и академици бяха събрани от Европейската комисия, за да определят насоките, да слушат, да говорят и да обменят идеи.

Кръговата икономика не е нещо свръхестествено. От всичко изглежда, че това е цел, която ще е наша за известно време и ще бъде наследена от следващия мандат на ЕС.

Дебатите на Конференцията на заинтересованите страни на високо равнище за кръговата икономика са индикация за еволюция – от това да обвиняваме и да се порицаваме към разговор, който има повече шансове от всякога да бъде проведен. Има няколко големи постижения – по-голяма готовност да се работи в сътрудничество, внимание към аргументи, повече слушане и ясно признание, че няма един единствен бизнес модел, който да затвори цикъла. “Това са бизнес възможностите и новите бизнес модели, които ще направят успешна историята на кръговата икономика”, отбеляза председателката на Комитета по околна среда на Европейския парламент Адина Йоана Валан.

Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони се фокусира върху факта, че не само Европа, но и всички континенти изостават в създаването на кръгова икономика, защото това, което страните трябва да изградят на първо място, заедно с обществото, е кръгова култура. Едно малко видео, част от кампанията на “манифеста на Асоциацията”, му послужи по-добре от сто аргумента и с него той дава отговор на въпроси относно ангажирането на европейците в циркулярността, относно непроследяваните отпадъци и нуждата от информираност на потребителите. В същия дух по време на откриването, директорът на MacArthur, Джослин Блейбунт каза: “не е, че имаме празна страница за избор между линейна или кръгова икономика. Имаме екопроектиране и EPR, но за тази нова система трябва да създадем някои от тези инструменти. Трябва ни гражданско общество “.

Отправна точка за редица говорители беше как да се гарантира, че потребителите правят правилния избор, когато идва момента за вземане на решение. Несъмнено потребителят трябва да има избор дали да ремонтира, използва повторно или да заменя. Говорейки за ремонт, който очаквано, беше една от темите, които се въртяха в почти всяка сесия, Паоло Фалчиони подчерта, че днес, 81% от домакински уреди са действително ремонтирани. “Бих искал да похваля Европейската комисия и това не се случва често, защото с финализирането на изискванията за екопроектиране за ресурсна ефективност решихме да поставим на първо първо безопасността. Ремонтът не може да бъде работа на всички “, заключи той.

 

http://www.applia-europe.eu/

Преди прилагането на Новия Договор е необходимо за потребителите да се осигури Добра Сделка

Със започващите тази седмица тристранните преговори има голяма възможност да се актуализира и създаде друг набор от законодателни актове, предлагащи по-нататъшна защита на потребителите в ЕС. Прочетете повече какво каза Паоло Фалчиони на събитието на Европейския потребителски съюз относно укрепването на Европейския съюз за по-ефективна защита на потребителите.

“Значението на потребителите и съответно на законодателството на ЕС за защита на потребителите е от основно значение за членовете на APPLiA. Пълното хармонизиране на законодателството за защита на потребителите на европейско равнище е задължително за запазване на доверието на потребителите”, заяви Паоло Фалчиони на събитието на Европейския потребителски съюз за укрепване на Европейския съюз за по-ефективна защита на потребителите.

“Всяка година производителите на домакински уреди произвеждат уреди, които имат поне един пряк контакт с всеки от нас като потребител. Това е огромна отговорност. Ние дълбоко се грижим за европейците и затова те са водещи в нашия манифест “, добави той, позовавайки се на наскоро публикуваното от индустрията оглед предстоящите избори на ЕС.

Преди да говорим за прилагането на новия договор, трябва първо да се осигури добра сделка. Със започващите тази седмица тристранните преговори има голяма възможност да се актуализира и създаде друг набор от законодателни актове, предлагащи по-нататъшна защита на потребителите в ЕС.

Националните дерогации, макар и да могат да бъдат обосновани в ограничени случаи, не следва да се превръщат в неизпълнение като общ знаменател на правото на ЕС в областта на потребителите. Размножаването на дерогациите би довело до стъпка назад спрямо принципите на единния пазар със свободно движение на стоки и до създаване на неравномерна ситуация за потребителите. За да се запази доверието на потребителите, от основно значение е потребителите да имат еднакво ниво на доверие, когато закупуват стоки в рамките на ЕС. Подходът на сътрудничество между държавите членки би могъл да донесе решения и да запази единния пазар.

Дискусията в групата също така се фокусира върху значението на потребителските разходи, което представлява 57% от БВП на ЕС. В глобализирания контекст възстановяването на доверието на потребителите е от съществено значение. Новият договор, който затваря пропастта благодарение на междусекторен подход, беше похвален като стъпка в правилната посока.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Манифестът #BetterLifestyles

Има няколко стъпки по пътя към по-добър живот и един запомнящ се петгодишен мандат.

Днес APPLiA –  Асоциация, представляваща индустрията за домакински уреди в Европа, стартира своя манифест и ясна визия за това как 2019 – 2024 на ЕС може да стане наистина различна за европейците.

“Европейците искат да знаят, че като занасят малките си уреди в оторизиран пункт за събиране, те правят услуга на околната среда, че могат да използват 10 пъти по-малко вода, като използват миялна машина или че интелигентните домове не са научна фантастика. Ето защо ние поемаме инициативата да разпространява послания, които често преминават неотбелязани “, каза Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони.

Манифестът се основава само на факти и новаторски идеи, като например създаване на Кръгова култура. “Да бъдем информирани, че всяко едно действие е от значение и е свързано с останалите, е първата стъпка, която трябва да бъде направена. Ангажирането на гражданите в кауза е втората “, подчерта допълнително Паоло Фалчиони.
В APPLiA също така се чувстваше спешната необходимост да се запълни празнина, а това е да се комуникират сложни теми по разбираем и атрактивен начин. В течение на идните месеци кампанията ще има за цел да достигне не само кандидати за изборите за ЕС и политиците, но и студентите и гражданите в цяла Европа.

През март и април 2019 гражданите на Брюксел ще могат да видят европейското семейство на APPLiA на плакати в ключовите метростанции.

Прочети пълния текст на манифеста

Към рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за кръговата икономика

APPLiA Домакински уреди ЕU подкрепя работата на Европейската комисия за разглеждане на възможностите и действията за по-съгласувана рамка на различните свързани с кръговата икономика направления в работата по продуктовата политика, като същевременно се запазва единният пазар, конкуренцията и иновациите.

Тъй като не е възможно да предоставим пълни отговори на онлайн проучването, за да допълним отговора на APPLiA към обществената консултация на Европейската комисия относно “Рамка на ЕС за продуктовата политика, допринасяща за Кръговата икономика” ние очертаваме по-долу някои по-общи коментари. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с Европейската комисия, тъй като тя разработва своите идеи и дейности в тази област.

Основни послания

  • APPLiA подкрепя инициативи и политики, допринасящи за по-успешна кръгова икономика, която обединява всички обществени участници. Счита, че споделянето на най-добрите практики и използването на основани на пазара стимули следва да бъде приоритетно за стимулиране на кръговата култура.
  • Въпреки че сме съгласни, че ЕС следва да определя правила за продуктите на Европейския пазар, за да ограничи въздействието им върху околната среда, характеристиките на продукта следва да се регулират от закона само ако има действителни доказателства за необходимост от регулиране със съответните изисквания, които могат да бъдат измерва точно и надеждно. Надзорът на пазара трябва да разполага с достатъчно средства, за да гарантира лоялна конкуренция, висока степен на правна сигурност и равнопоставени условия за всички участници.
  • Европейските производители на битови уреди все по-често са обект на противоречаща регулаторна среда. Политиците могат да преследват различни пътища за преминаване към по-кръгова икономика, но трябва да обмислят последствията от избора си, както неизбежните последствия.
  • APPLiA твърдо вярва, че законодателството в областта на продуктите следва да следва програмата за по-добро регулиране, за да се гарантира съгласуваност и правна сигурност. Когато е необходимо, всяко бъдещо законодателство следва да се основава на Новата Законодателна Рамка. Всеки метод за оценка, използван като основа за законодателство, следва да съответства на реалните условия на употреба.

 

Изтеглете Документа за нашата позиция

 

http://www.applia-europe.eu/

В подобряването на стандартите повече глави мислят по-добре от една

Когато се търси начин за справяне с несъответстващи на изискванията продукти на пазара, секторът на домакинските електроуреди счита, че надзорът на пазара трябва да се основава на измерими, повтарящи се и достъпни стандарти. Работата заедно по подобряване на стандартите EN 60335-2-9 и EN 60335-2-14 е от решаващо значение.

APPLiA, представляваща индустрията за домакинско оборудване в Европа, е дългогодишен поддръжник на надзора на пазара. Причината за това е, че физическото тестване на конкретни продукти е единственият начин да се оцени съответствието на продуктите и да се осигури коректно функциониращ единен пазар.

Вече са изминали няколко месеца откакто за редица блендери, миксерки и тостери е установено, че не отговарят на съществуващия стандарт. Няма съмнение – такива продукти трябва да бъдат извадени от пазара.

Когато обаче се разглежда пътят напред за справяне с въпроса за несъответстващи на изискванията продукти на пазара, индустрията за домакинско оборудване счита, че надзорът на пазара трябва да се основава на измерими, повтарящи се и достъпни стандарти, като например EN 60335-2-9 и EN 60335-2-14. Тези стандарти отразяват най-съвременните знания.

Ако за някой от стандартите е необходимо подобрение, APPLiA ще покани органите за надзор на пазара и други организации, като НПО и представители на потребителите, да си сътрудничат с всички страни, като работят по по-добра версия на гореспоменатия стандарт на европейско и глобално равнище.

Като пример, APPLiA организира поредица от семинари, за да проучи начини подобряване на методология за изпитване за Прахосмукачка, перална машина, Хладилник. Този подход обедини всички заинтересовани страни, като например създателите на политики на ЕС, националните органи за надзор на пазара, неправителствените организации, организациите на потребителите, за да обсъдят темата и да видят как може да бъде постигнат напредък. Резултатите от тези семинари бяха използвани за подпомагане на работата на равнище стандартизация.

Важно е да се обединят всички заинтересовани страни. Това е добър пример за начина, по който APPLiA смята, че трябва да се борави с такава тема. Чрез обмен на информация и положително чувство за сътрудничество, приобщаване, откритост и прозрачност се подсигурява по сложната техническа тема.

 

http://www.applia-europe.eu/