Бъдещето на индустрията за битова техника е дигитално

Конференцията за енергийна ефективност 2020 г. се проведе като хибридно събитие тази година, половин цифрова, половин – лице в лице. На конференцията бяха събрани международни експерти, участващи в процесите на зелено строителство на различни нива, обсъдиха приложенията за обновяване на вълната и най-добрите практики сред секторите. “До 2024 г. в Европа ще има около 72,1 милиона смарт домове. Бъдещето е дигитално”,  започна своето участие Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA. “Интелигентните домове и енергийните системи са ценни обществени активи, защото правят домовете ни рентабилни и енергийно ефективни и поставят обитателите в центъра.”

Сравнявайки общото 18 милиона смарт жилища в Европа през 2017 г. с прогнозата за следващите няколко години, става ясно каква е посоката, в която се намира пазарът ни. Най-голям брой са регистрирани в Германия и Франция, което представлява само 1/3 от общия пазарен дял. Подобни трендове с нарастващи числа се виждат за интелигентни домашни продукти, както е показано в статистическия доклад на APPLiA за 2019. Основните потребители са тези между 25 и 44 години, като представляват 63% от общия брой и използват в голяма степен виртуалните асистенти, свързани с уредите, за по-удобно и персонализирано използване на уредите.

“Индустрията за битова техника е подходяща за цифровата епоха” заявява Паоло Фалчиони, “и играе решаваща роля в реновацията”. Всъщност, на ниво жилище гъвкавостта на търсенето може да бъде постигната само благодарение на интелигентните уреди. Гъвкавостта на търсенето е принципът, според който моделите на потребление са оптимизирани в отговор на външни стимули с цел повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. “EU Wave” насърчава цялостното обновяване на базата на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници на място и гъвкавостта на търсенето с цел насърчаване на интелигентните и декарбонизирани сгради. “В рамките на COVID-19 след това, стремежът към възстановяване на околната среда ще трябва да бъде един от основните двигатели на икономиката на ЕС”, заключи Паоло Фалчиони.

http://www.applia-europe.eu/

Забрана на нови газови котли в Обединеното кралство от 2025 г. или риск да не бъде достигната нулевата цел, казва CBI

Според браншовата група CBI (Конфедерация на Британската Индустрия) целите на Великобритания в областта на климата могат да бъдат обречени без основен ремонт на отоплението, информира The Guardian.

Инсталирането на нови газови котли трябва да бъде забранено от 2025 г. или целта на Обединеното кралство за климата с нулеви емисии ще бъде “обречена”, според комисия на високо равнище, свикана от CBI.

Забраната ще се прилага за конвенционалните газови котли, но хибридните или готови за водород котли ще бъдат разрешени съгласно препоръките на бизнес организацията, които бяха разработени в сътрудничество с лидерите в енергийната индустрия.

Комисията също така заяви, че до 2035 г. не трябва да се инсталират никакви бойлери на газ от изкопаеми горива, като вместо това се използват други технологии, включително термопомпи и централно отопление.

Пълния текст на статията в The Guardian можете да прочете ТУК

Становището на комисията можете да прочетете ТУК

APPLiA EU в 3D

Запознайте се с APPLiA EU.

Разгледайте офиса на APPLiA EU в Брюксел виртуално, запознайте се с екипа и някои от нашите ключови дейности и кампании.

Можете да останете седнали и просто да кликнете тук: https://mpembed.com/show/?m=iLX1R5FzmEJ&mpu=385&mpv=1.

http://www.applia-europe.eu/

Енергийната ефективност на домакинските уреди от 2008 до 2018

През последното десетилетие секторът на домакинските уреди повиши енергийната ефективност в Европа, като прави забележителни стъпки към устойчивост.

Сравнявайки ефективността на пералните машини, продавани между 2008 и 2018 г., отбелязваме, че през 2008 г. само 2% са принадлежали към най-високия клас на ефективност, A +++. През 2018 г. цифрата се увеличава до 68%.  Като се фокусират върху трите класа с най-висока ефективност, A +++, A ++, A+, A +, са били 8% от общото количество перални машини, продавани през 2008 г., докато през 2018 г. процентът достигна почти 83%.

През 2018 г. се продават съдомиялни машини с висока ефективност A+++, A++, A+, A+, 99% от общия брой, докато през 2008 г. делът е по-малък от 1%. През 2018 г. 15% от продадените съдомиялни машини са A+++, тъй като това е най-високият клас на енергийна ефективност. 

http://www.applia-europe.eu/

Призива от Париж: да говорим за безопасно киберпространство

“За APPLiA подписването на Парижката покана е ангажимент за доверие и защитена киберпространство.” коментира генералният директор на APPLiA Паоло Фалчиони. Набор от 9 принципа, които имат за цел да направят интернет, бизнеса и обществото на едно по-безопасно място за навигация. Поканата от Париж е резултат от сътрудничество между държави, промишлени организации и организации на гражданското общество.

Живеем в един бързообоодвижен свят, където всеки ден се предлагат нови технологични постижения. Преди няколко десетилетия потребителите никога не биха могли да си представят, че ще живеят в интелигентни домове, където можете да включите климатика, преди да се приберете у дома, където хладилникът може да ви помогне да пазарувате и където вашата система за управление на енергията може да говори с електрическата мрежа, спестявайки ви пари и ресурси и и да подкрепя доставките на енергия от възобновяеми източници. Доверието е решаващата основа за това, гражданите да бъдат уверени в използването на тези свързани технологии. За да се осигури тази цел, устройствата трябва да бъдат възможно най-безопасни и сигурни, както се препоръчва в Парижката покана, инфраструктурата трябва да бъде въведена за избягване на кибератаки на всяка цена, сведени до минимум както по отношение на честотата, така и по отношение на тежестта. “Превръщането на киберпространството в място, където всеки от нас вижда правата си защитени е споделена отговорност. Тези инициативи насърчават точно необходимостта от широко цифрово сътрудничество за насърчаване на развитието на отговорното киберпорстранство”, продължи Паоло Фалчиони.

Но за какво е подписала APPLiA?

 9-те стълба на поканата от Париж са:

1 Защита на физически лица и инфраструктура

Предотвратяване и възстановяване от злонамерени кибер дейности, които причиняват вреди на хората и инфраструктурата.

2 Защита на интернет

Превенция на дейност, която умишлено и по същество уврежда общата цялост на интернет.

3 Защита на изборните процеси

Предотвратяване на злонамерни смущения, насочени към подкопаване на изборните процеси чрез злонамерени кибер дейности.

4 Защита на интелектуалната собственост

Предотвратяване на кражбата на интелектуална собственост с цел предоставяне на конкурентни предимства на фирмите.

5 Неразпространение

Предотвратяване на разпространението на злонамерен софтуер и практики, предназначени да причинят вреда.

6 Защита от жизнения цикъл

Заздравява сигурността на цифровите процеси, продукти и услуги през целия им жизнен цикъл.

7 Киберхигиена

 Укрепват усъвършенствана киберхигиена за всички участници.

8 Не частна частното хакерство

Предприемат стъпки, за да се предотврати хакерство от недържавни участници за свои собствени цели или тези на други недържавни участници.

9 Международни норми

Насърчаване на широкото приемане и прилагане на международни норми за отговорно поведение в киберпространството.

http://www.applia-europe.eu/

Европейска граница за въглерод, която работи за ЕС

Уточняване на въглеродниата граница на ЕС: как да се предотврати изтичането на въглеродни емисии и да се гарантира конкурентоспособността на промишлеността на ЕС? APPLiA участва в уебинар на кръглата маса.

С обсъжданията относно механизма на ЕС за регулиране на въглеродните емисии (CBAM) в момента експерти обсъждат усложненията, свързани с въвеждането на такива мерки за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС. “Индустрията за домакински уреди напълно подкрепя целите на “Зелените” – заяви Паоло Фалчиони, директор на APPLiA. “Това, което трябва да имаме предвид, е глобалното измерение на проблема и глобалното измерение на индустрията”. Чрез преки пътища ще рискуваме да санкционираме участниците в глобалната верига за създаване на стойност.

Например прилагането на данък върху вноса на необработена стомана само по себе си всъщност би наказало пряко производителите на стомана надолу по веригата, които изработват продукти в ЕС. Ако вноса крайни продукти се остави без да се облагат с данък, докато суровините се облагат при навлизането на единния пазар, производството на произведените в ЕС продукти би ги направило в сравнение по-скъпи. “Такава мярка би навредила активно на целта за декарбонизация” продължи Паоло Фалчиони, на кръглата маса – уебинар на CBAM, която е домакин и APPLiA, “чрез насърчаване на покачване на продажбите на неевропейски и потенциално въглеродни продукти”. В отговор на това производителите от ЕС ще бъдат стимулирани да напуснат ЕС, за да се избегне гореспоменатият нелоялен механизъм, което ще доведе до отслабване на промишлената мощ на ЕС, като същевременно противоречи на целите на ЕС в областта на конкурентоспособността, очертани в стратегията за промишлеността.”

Механизъм на ЕС за коригиране на границите с въглеродни емисии трябва да има предвид динамиката на пазара, поради което трябва да се въведе за готовите продукти, за да се избегне навлизането на стоки, произведени извън Европа при по-благоприятни условия. Производството на зелена стомана, чистите енергийни източници и стимулирането на търсенето на нисковъглеродни продукти са някои от многото възможности за ЕС да се стреми към декарбонизация, без да се вреди на европейската промишленост.

http://www.applia-europe.eu/

Ангажиране в разговора за киберсигурност

APPLiA бе избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG) за консултиране и подпомагане на Комисията в работата й за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Закона за киберсигурността.

Целта на Акта на ЕС за киберсигурност е да се определи обща рамка за единния цифровия пазар на ЕС. APPLiA, представляваща сектора на домакинските уреди, е избрана за един от членовете на Групата на заинтересованите страни за сертифициране на киберсигурността (SCCG), която е натоварена да консултира и подпомага Комисията в нейната работа за осигуряване на последователното прилагане и прилагане на Акта за киберсигурността. “Индустрията на домакинските уреди е тясно ангажирана с тази дискусия, тъй като нашата е сектор, който е в крак с времето”, коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA ” и ние твърдо подкрепяме ЕС, който е подходящ за дигиталната ера.”

APPLiA, заедно с други 49 организации, представляващи широк кръг от заинтересовани страни от търговски асоциации, дружества, академични институции, организации на потребителите, органи за оценка на съответствието и организации за разработване на стандарти, се срещнаха в седмицата на първата годишнина на Акта на ЕС в областта на киберсигурността, за да започне събирането на групата.

“Всеки продукт трябва да е под киберзащита”, добави той. “За да се гарантира това има няколко пътя: декларация за съответствие чрез използване на съответните стандарти; оценка на риска или оценка на съответствието от трета страна”. Ролята на групата, създадена от Европейската комисия и ENISA, ще бъде да коментира по постоянната програма на Съюза за европейско сертифициране на киберсигурността.

Преминаването към европейско сертифициране на киберсигурността е начин да се постигне единен пазар за сигурни продукти, съобразен с риска, на който е изложен всеки продукт. Само чрез опростяване и хармонизиране Европа ще бъде пригодна за цифровата ера.

Шрифт OpenSans

http://www.applia-europe.eu/

Кръгова култура и домакинските уреди

Паоло Фалчиони: какво означава кръговата култура за сектора на домакинските уреди.

“Кръговата икономика е задължителна” започва от Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA “и ние правим всичко, което можем, за да стане реалност”. Кръговотостта включва производството, начина на живот на потребителите и продължава да се отнася до събирането, разглобяването и рециклирането на продукти и затова секторът на домакинските уреди подкрепя инициативи, които обединяват всички заинтересовани в кръговата икономика страни.

В интервюто BSEF – Международната бромна асоциация пита Паоло Фалчиони за ролята на бромираните забавители на горенето в домакинските уреди. “Това, което се грижат най-много производителите от APPLiA е безопасността на потребителите. Няма никакъв компромис по този въпрос”, коментира той функцията на забавителите на горенето да предотвратяват пожари. Опасният характер на продукта следва да се разглежда в рамките на пълната оценка на риска на дадено изделие, което включва както нивото на опасните материали, така и нивото на експозиция на този елемент. Когато се разглежда кръговата стойност, постигната чрез продуктите за рециклиране, резултатите трябва да се постигнат чрез участието на всички участници във веригата за създаване на стойност. Това ще осигури по-висока степен на кръговост.

Гледайте цялото интервю

http://www.applia-europe.eu/

Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

През юли 2019 г. приключиха проучванията за преглед на регламентите, свързани с отоплителни/комбинирани отоплителни уреди и водоподгреватели и резервоари за съхранение на топла вода. Много заинтересовани страни обаче коментираха различни аспекти на проучването и заключиха, че е необходим по-задълбочен анализ по определени в проучването теми, като например водорода като алтернативно гориво за котли, методи за измерване и изчисляване на термопомпите и др. Освен това е необходимо да се извърши специфичен анализ с оглед на оценката на въздействието.

С  цел да се подпомогне Комисията в провеждането на процеса на оценка на въздействието за преразглеждане на мярката за екопроектиране и енергийно етикетиране за отоплителни топлоизточници и комбинирани отоплителни уреди и за водоподгреватели и резервоари за топла вода VHK осъществява за Европейската комисия, ГД “Енергетика”, който започна в края на октомври 2019 г. и ще бъде завършен до ноември 2021 г.

Във връзка с планираната за 25. Юни 2020 web-среща екипа на VHK публикува „Междинен доклад относно бойлерите и резервоарите за съхранение  на топла вода | Оценка на въздействието” на Работна Група 4.

Текста на документа можете да намерите на: WG4 Interim Report (for webmeeting 25 June 2020)

Предложение за регламент Батерии

Модернизиране на правилата на ЕС

Правото на ЕС има за цел да сведе до минимум вредните последици от батериите върху околната среда. Правилата обхващат пълния им жизнен цикъл — от проектирането и производството до повторната употреба и рециклирането.  В съответствие с Зелената сделка и други политики, свързани с устойчивостта, тази инициатива ще актуализира правилата на ЕС, за да гарантира:

• Всички батерии се произвеждат по устойчив начин (т.е. с малко потребление на ресурси и малко генерирани отпадъци) и могат лесно да бъдат рециклирани

• Всички батерии, използвани на разрастващия се пазар за електрически превозни средства, са устойчиви

Комисията публикува своята оценка на въздействието (IIA Inception Impact Assesment) относно бъдещата законодателна инициатива относно батериите. Документа можете да свалите от https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/.