Промени в търговските правила между ЕС и Обединеното кралство, влизащи в сила през 2022 г.

С писмо Британското посолство в София информира относно предстоящите промени в търговията между ЕС и Обединеното кралство през 2022 г.

Повече