APPLiA БЪЛГАРИЯ ЗА НОВИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 23.11.2020 Г.

Домакинските електроуреди са стоки от първа необходимост. Считаме, че магазините за продажба на домакински електроуреди трябва да продължат работата си в условията на евентуални нови противоепидемични мерки.

В противен случай, домакинствата ще бъдат лишени в условията на криза от възможността да задоволяват изключително необходимите  потребности да  съхраняват  хранителните продукти свежи и годни за консумация за дълъг период от време, вкл. съхраняване на лекарства; да приготвят храната си; да поддържат лична хигиена и хигиена в дома; да се отопляват; да подгряват вода; да осигуряват прочистване на въздуха и други.

Виж пълния тест на становището