APPLiA представя учебник за ремонт на домакински уреди

Недостигът на квалифицирани работници в цяла Европа се превръща в много важен въпрос. Опитните професионални ремонтни работници се пенсионират, а по-младите поколения имат други кариери. Тъй като технологията се развива с бързи темпове, това рискува да остави голяма пазарна празнина, за да се запълни.

Във време, когато нараства общественият и законодателният натиск върху производителите да направят ремонта по-лесен за потребителите, запазвайки безопасността на дома и хората, които живеят в него, остава ключов прерогатив за индустрията, като същевременно играе критична роля за осигуряване на зеления преход. Това предизвика идеята, създадена от APPLiA Унгария, за да започне образователна програма за ремонт, в партньорство с местните професионални училища, предлагаща на младите хора адекватно обучение за ремонт на домакински уреди. “Освен обновяването на изчезващата професия, програмата помогна за създаването на нови работни места в Европа, като същевременно инжектира квалифицирани специалисти на пазара”, обясни Фани Месарос, генерален директор на APPLiA Унгария и координатор на проекта. Активна от 2018 г. насам, “инициативата вече е обучила 60 млади експерти, които сега са наети на пълно работно време в сектора, в цялата страна”, добави Месарос, подчертавайки осезаемите ползи от схемата.

С нарастването на заявките за ремонт в цяла Европа, “почувствахме необходимостта да надградим тази история на успеха, като разширим обхвата на програмата и създадем специална платформа за всички бъдещи професионални сервизи”, очерта Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Europe. 90% от заявките към производителите за ремонт на продукт водят до действителен ремонт. “Това е тенденцията, която трябва да насърчаваме”, коментира Фалчиони. Потребителите не само имат право да ремонтират, но най-важното е “правото продуктите им да бъдат ремонтирани правилно”, продължи той. Това е мястото, където влиза в сила образователната книга за ремонта на домакински уреди, предоставяща техническа информация на младите професионалисти за това как да извършват ремонта на продуктите. Онлайн платформата, стартирана на 15 октомври по повод Международния ден на ремонта, е отворена за всички членове на APPLiA, политици от ЕС и национални органи, професионални сервизи, както и учебни заведения, предоставящи курсове за ремонт. Цифровата версия на книгата, която също може да бъде закупена на хартиен носител, в момента е достъпна на английски език, с многоезична опция в процес на разработка. Още преди официалното си стартиране “инициативата беше приветствана от представители на държавите-членки и експерти на високо равнище на европейските институции”, подчерта Фалчиони като основен елемент от предстоящото предложение на Европейската комисия за насърчаване на ремонта и устойчивото потребление на стоки.

Подобни инициативи бяха предприети и от други организации в рамките на мрежата от национални асоциации на APPLiA. APPLiA Slovakia и APPLiA CZ в сътрудничество с националните гимназии стартираха свои собствени образователни програми за ремонт, съсредоточени около книгата, преведени на съответните им езици. Тези усилия са насочени към увеличаване на броя на амбициозните сервизи чрез подпомагане на обучението на нови сервизни техници. Освен това полският клон стартира програма за подобряване квалификацията на работищите техници на домакински уреди с цел изграждане на дълготрайно сътрудничество с техническите училища, като същевременно модернизира имиджа на стара, но все още златна професия. Програмата е съсредоточена в разработването на учебник, курсове за ремонт в клас и платформа за електронно обучение, достъпна за професионалисти и учители.

Научете повече на www.repair-it-right.eu

За всякаква информация, моля, свържете се с Fanni Mészáros на fanni.meszaros@applia.hu или секретариата на APPLiA на hello@applia.eu

Пълния текст на съобщението за пресата

http://www.applia-europe.eu/