EUSEW 2022: Колко знаете за домашните си уреди?

Колко знаете за вашите домакински уреди? През последните два дни тествахме навиците за устойчивост на дома на обществото чрез нашия  интерактивен тест. Нашият тест има за цел да подчертае как, ако се използват ефективно, домакинските уреди могат да спестят както енергия, така и разходи.

Появата на домакински уреди промени драстично ежедневието ни, като облекчи тежестта на умората и спести енергия и вода, като в същото време гарантира безопасността и сигурността на дома. Днес домакинските уреди станаха най-добрите ни спътници, придружавайки ни, докато се движим през различните етапи от живота и опростяваме ежедневните си задачи. Но колко всъщност знаем за тях?

Цифровият и зеленият преход в Европа започва у дома, а уредите са ключов двигател на промяната. В този смисъл повишаването на осведомеността за отговорното поведение и по-устойчивите модели на потребление е от решаващо значение за справяне с ефективността на ресурсите, за напредъка на кръговата икономика и за прилагането на това, което наричаме “кръгова култура”.

От жизнения цикъл на продуктите до ремонта, трайността, рециклируемостта и аспектите на енергийната ефективност, секторът има доказан опит в насърчаването на кръговата циркулация и напредъка на устойчивите иновации, за да се даде възможност в крайна сметка за кръгова икономика.

В тази връзка APPLiA беше поканена да бъде домакин на щанд на енергийния панаир на Европейската Комисия като част от Седмицата на устойчивата енергия на ЕС. Тазгодишната тема “Да станем зелени и цифрови за енергийния преход в Европа”, призовава самия произход на мисията на APPLiA да развива устойчивия начин на живот чрез най-ефективните практики, когато става въпрос за използване на домакински уреди в Европа.

Щандът предостави възможност на обществеността да научи повече за своите “домашни приятели”, да се занимава с викторини, да гледа специални карикатури и анимации и да проверява най-новите данни за напредъка, постигнат от индустрията, за постигане на крайните амбиции на ЕС в областта на климата.

Гледайте нашето  видео.