Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.

Публикуване е доклада на APPLiA „Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.”

Този доклад е задълбочен поглед към устойчивостта, цифровизацията и Европейската конкурентоспособност, така както са стимулирани от сектора на домакинските уреди

Вижте доклада на този ЛИНК