Екип на APPLiA нави ръкави за да почисти приток на река Дийл

Като част от деня на социалното въздействие на APPLiA членовете на Секретариата доброволно участват в почистване на речния влак, приток на Дийл, който тече през белгийските провинции Валонски Брабант, Фламандски Брабант и Антверпен.

Дейността беше организирана от движението Give a day (Дайте ден) и проведено от нестопанска организация Aer Aqua Terra, която има за цел да почисти всички замърсени обекти, включително реки, за екологични, социални и икономически цели. Като част от процеса на почистване, отпадъци като пластмаси, стъкло, метали, и общи парчета боклук бяха извадени от коритото на реката, преди да бъдат поставени в съответните кошчета за всеки артикул.

Замърсяването на сладководната екосистема на Европа представлява предизвикателство за природата, обществото и икономиката. Здравословната среда осигурява източник на незаменима прясна вода, която става все по-оскъдна поради нарастването на населението и въздействието на изменението на климата върху водните цикли. Според проучване, проведено от Европейската Агенция за околна спреда (EEA), дори половината от всички европейски води не се считат за здрави. Проучването показва, че само около 40 % от повърхностните води на Европа са в добро екологично състояние и само 38 % са в добър химичен статус. Това просто не е достатъчно добро. Трябва да се положат усилия от обществото като цяло за справяне с този виден и все по-предизвикателен въпрос, за да се постигнат целите на Европа в областта на околната среда, свързани със сладководните и морските води.

Дейността беше проведена и като тийм билдинг, като всички членове на персонала се забавляваха по пътя. След цял ден работа усилията на Секретариата доведоха до събиране на 250 килограма отпадъци от реката, като подпомогнаха Aer Aqua Terra за мисията им да намалят средната стойност от 1 тон отпадъци, събрани от реката на всеки 10 дни.

Като цяло денят беше насочващ погледа и достоен опит, повишаващ по-нататъшната осведоменост относно значението и сложността на обхвата на замърсяването на околната среда, като част от съгласуваните усилия на Европа за справяне с изменението на климата.

http://www.applia-europe.eu/