Дигитално интервю на APPLiA: Какво означава да се овластят потребителите за зеления преход

Какво означава да се оправомощаят потребителите за зеления преход? Какви са факторите на направата или прекъсването на предложението? Кандис Ришо, Старши мениджър по Корпоративна политиката в  APPLiA, обхвана това и много повече в шестнадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте шестнадесеттото дигитално интервю на APPLiA ТУК.

Каква е целта на инициативата на ЕС “Овластяване на потребителите”?

Излишно е да казвам, че потребителите имат ключова роля, когато става въпрос за създаване на възможност за преход към по-устойчив свят, като част от определените амбиции на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. Във връзка с това как предложението на ЕС за предоставяне на повече възможности на потребителите към зеления преход проправя пътя към по-кръгова икономика на ЕС? Целта на предложението е двойна: “Първо предоставяне на потребителите на допълнителен набор от информация, преди да купят продукт, така че те да могат да направят по-устойчив избор за покупка” започна Ришо, “И второ забрана на някои екологични претенции, които биха могли да заблудят потребителите, това, което обикновено е известно като позеленяване”, обясни Ришо.

Как предложението се вписва в ландшафта за правата на потребителите?

За да увеличим нивата на участие на потребителите в кръговата икономика, първо трябва да гарантираме, че пейзажът на правата на потребителите защитава правата на потребителя по подходящ начин. Тук предложението би изменило два важни потребителски закона, съответно 1. Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата за правата на потребителите. Първият регулира това, което предприятията могат и не могат да направят, когато търгуват и продават своите продукти. В тази връзка Ришо обясни как ще бъде въведено предложението на Комисията за допълнително регулиране на търговските практики на предприятията, с акцент върху екологичните претенции. Втората директива вместо това правила така наречената “преддоговорна информация, която потребителите трябва да имат към момента на покупката”, подробно описва Ришо. С предложените промени ще бъдат дадени повече подробности за възможностите за дълготрайност и ремонт на даден продукт, когато има такъв”, продължи тя.

Какви са основните опасения на сектора на домашните уреди около инициативата?

С предложените понастоящем изисквания за информация “потребителите биха могли да бъдат изложени на претоварване на информацията”, посочи Ришо, “с риск от пренебрегване на съответните аспекти, като безопасността на продуктите или енергийните характеристики”, продължи тя. На всичкото отгоре е и неотдавнашната законодателна тенденция за смесване на концепции; “такъв е случаят с правните и търговските гаранции”, често наричан взаимозаменяемо, но и за трайността на определението, която “е разнообразна според различните предложения на Комисията”, подчерта Ришо, подчертавайки необходимостта от по-голяма съгласуваност, за да се избегне различното тълкуване и прилагане от различни участници.

Какво е от ключово значение за осигуряването на успешно предложение?

Предложената от ЕС “Овластяване на потребителите” е част от по-широка законодателна картина, като отеква инициативата за устойчиви продукти и се изразява със зелените предложения за искове и екопроектиране за устойчиви продукти, наред с други. Основополагащо за успешното му прилагане е гарантирането на изпълнението на всички законодателни актове по последователен и съгласуван начин, “с око за производство на положителните ефекти, които иска да донесе на потребителите и на пазара”, заключи Ришо.

Гледайте пълното интервю на този link.

http://www.applia-europe.eu/