EEDAL 2022: ролята на енергийната ефективност за постигане на кръгова икономика

От 1-ви до 3-ти юни APPLiA както спонсорира, така и участва на 11-тото издание на конференцията Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting (EEDAL) Conference  (“Енергийна ефективност в домакинските уреди и осветлението” в Тулуза, Франция.

Индустрията за домакински уреди има дълга история на работа за подобряване на стандартите за енергийна ефективност и оптимизирано използване на ресурсите, в продължаващите усилия за постигане на зеления преход и проправяне на пътя за бъдещ пейзаж на политиката, който благоприятства кръговите уреди (circular appliances), от етапа на производство до края на жизнения цикъл на продукта. От оптимизирането на времето до намалените сметки за енергия напредъкът в технологиите донесе голямо подобрение на общата ефективност на продуктите, която върви ръка за ръка с подобрени стандарти на живот за всички граждани на ЕС.

И все пак, опитът за прилагане на циркулярност не е лесно предизвикателство. С преминаването на времето и развиването на целите на нашия сектор, ние трябва да сме гъвкави, когато става въпрос за преосмисляне на начина, по който разглеждаме индустрията за домашни уреди. Вземете например миналата година, където изискванията за екодизайн/проектиране върху продуктите спестиха на европейските потребители 120 милиарда евро разходи за енергия (EVP Timmermans). Това е ясен показател за това как законодателството в тази инстанция може да играе ключова роля за успешното постигане на резултати относно екологичните цели, енергийната ефективност, както и за целите на декарбонизацията за продукти, свързани с енергията.

Като спонсор на събитието генералният директор на APPLIA, Паоло Фалчиони, постави сцената за предстоящите дни на Конференцията, като постави началото на церемонията по откриването. Въпреки че законодателството очевидно играе критична роля за осигуряването на възможност за енергиен преход на Европа, трябва да гарантираме, че това става с установяването на устойчив начин на живот. В този смисъл той подчерта критичната роля на потребителите за постигането на такава цел. От ключово значение е “да се запитаме какво можем да направим като граждани, всеки да положи съгласувани усилия да въведе по-устойчив начин на живот”, обяви Фалчиони. Това отеква в инициативата на APPLiA за кръгова култура (circular culture initiative) — ad-hoc платформа, показваща практики и иновативни решения в цяла Европа — от предотвратяването на хранителните отпадъци до рециклирането и ефективността на ресурсите, наред с други. Подпомагането на по-широк кръг от граждански дейности за кръговата икономика би могло да спомогне за ускоряване на процеса на преход и да насърчи нови видове сътрудничество между множество участници, включително предприятията и общините. Проучването току-що започна и всеки един от нас има роля.

В тази връзка Конференцията предостави на APPLiA перфектна възможност да развие темата за енергийната ефективност чрез сътрудничества и полезни взаимодействия между множеството заинтересовани страни от индустрията, които присъстват. Беше създадена и специализиран щанд по време на конференцията с цел предоставяне на информация и повишаване на видимостта относно дейностите, проектите, както и инициативите на Асоциацията.

http://www.applia-europe.eu/