Дигитално интервю на APPLiA: Колко сигурно от дизайна на уредите може да помогне за намаляване на рисковете за киберсигурността

Какво означава домакинсските уреди да бъдат “сигурни по дизайн”? И защо това е критично? Михал Закжевски, директор дигитална политика и политика за конкурентоспособност на APPLIA, разказва това и много повече в петнадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте дигиталното интервю ТУК.

Защо киберсигурността е важна за сектора и какво означава даден продукт да бъде “сигурен по дизайн”?

Изкуственият интелект (ИИ) и киберсигурността пораснаха, за да бъдат неразделна част от усилията на Европа да се превърне в глобален център за надежден ИИ, с постоянно развиващия се технологичен напредък. От интелигентни перални машини, които автоматично сстартират, когато разходите за енергия са най-ниски до хладилници, които могат да проследяват датите на изтичане на срока на годност и да създават списъци за пазаруване, гарантирането на безопасната употреба на уредите е от решаващо значение за установяването на доверие между производителите и потребителите към напредъка в иновациите на сектора на домакинските уреди в Европа. За да наследи наистина огромните гаранции, които ИИ трябва да предложи, е от ключово значение за създаването на сигурна и стабилна система за киберсигурност, които пази срещу всяка потенциална заплаха за информацията на потребителите. “Ако системите за домашна сигурност са деактивирани от нападател, това би могло да компрометира безопасността на дома и на хората, които живеят в него, включително евентуална загуба на лични данни”, подчерта Закжевски. Това е мястото, където понятието “сигурност по дизайн” влиза в игра, като гарантира “прилагането на контрол за сигурност, който вече е в процеса на разработване на уреда, чрез създаването на наслояване на бариери за защита на устройството, неговата информация, както и мястото му в мрежата”.

Каква е ключовата загриженост на индустрията, тъй като Европа се стреми към цифров преход?

Когато става въпрос за започването на цифровия преход, даването на възможност за гъвкавост относно регулирането на продуктите е от критично значение. Въвеждането на различни, несвързани законодателни актове, насочени към киберсигурността, може да възпре технологичните иновации, като в крайна сметка се отрази отрицателно на конкурентоспособността на индустрията. “Незряла екосистема, носеща разпокъсаността на законодателството и стандартите, рискува да пропадне бързо по отношение на сигурността, като същевременно възпрепятства доброто функционирането на единния пазар”, предупреди Закжевски.

Какво би искала да види APPLiA в новия пейзаж на политиката за справяне с киберсигурността?

Появата на Закона за устойчивостта на киберпространството бележи ключов момент на напредъка към гарантиране на безопасността на всички приложения. В тази връзка “индустрията счита за важно да се въведе централизирана правна справка за регулирането на продуктите относно киберсигурността, Чрез този акт, с поглед да се установи хоризонтална рамка”, като се спазват принципите на Новата законодателна рамка, като същевременно да играе и основна роля за гарантиране на правна сигурност, намаляване на бизнес разходите, понижаване на цените за потребителите и повишаване на конкурентоспособността на индустриите на ЕС на световния пазар.

Гледайте дигиталното интервю ТУК.

http://www.applia-europe.eu/