Цифрово интервю на APPLiA: Как да изчислим квадратурата на кръга на стратегията на ЕС за полупроводниците

Как секторът на домашните уреди се справя с предстоящото недостиг на консумативи за полупроводници? Какво е от ключово значение за успешна стратегия на ЕС за чиповете? Алваро Вилас, младши служител на APPLiA в областта на политиката в областта на цифровите технологии и конкурентоспособността, обсъжда в четиринадесетия епизод от дигиталните интервюта на APPLiA.

Гледайте четиринадесетото дигитално интервю на APPLiA тук.

Като начало каква роля играят полупроводниците в цифровия преход на ЕС?

За да се разбере значението на полупроводниците за улесняването на цифровия преход на ЕС, от ключово значение е да се признае ролята, която играят като цяло. Основополагащи за широк спектър от цифрови трансформации, полупроводниковите технологии са в основата на изследователската и развойна дейност на продуктите за множество сектори, включително индустрията за домакински уреди, която силно разчита на вноса на такива технологии за производството на своите продукти. Това е основната причина за загрижеността за значителния недостиг в предлагането на чипове на различни крайни пазари.

Досегашният световен недостиг на чипове за 2020 г. “вече установи консолидирана тенденция, която рискува да има сериозни последици за европейската икономика, оказвайки въздействие върху предлагането на разнообразни стоки, включително домакински уреди”, очерта Вилас. Истинският гръбнак на цифровизацията – чиповете изпълняват различни функции в съвременните продукти, които са жизненоважни за техните резултати, което ги прави истински съществен и тактически компонент на веригата на промишлеността както на равнище ЕС, така и на световно равнище.

Как индустрията за домакински уреди се справя с предстоящия световен недостиг на консумативи за полупроводници?

Притежаването само на 10 % от пазарния дял в световните полупроводници, Европа и по-конкретно, европейските дружества, вече са претърпели последствията от недостига, чрез драстични промени в производствените си процеси, веригите на доставки, както и следпродажбените услуги. “Това изисква прилагането на предстоящите мерки за увеличаване на пазарния дял и намаляване на зависимостта на ЕС”, заяви Вилас. За тази цел Съюзът следва да предприема хармонизирана стратегия, с поглед да избегне надпревара за национални субсидии за микрочипови заводи, което би рискувало да предизвика разпокъсаността на единния пазар.

Въвеждането на Закона за чиповете на ЕС, разкрита от Европейската комисия през февруари 2022 г., “бележи стъпка в правилната посока”, обаче, основавайки се на еквивалентни инициативи, предприети на световно равнище, от САЩ и Китай например, “Законът трябва да има за цел да създаде по-балансирани взаимозависимости и да проправи пътя Европа да расте по-силна в цялата верига на стойността, ” подробни Вилас.

What is key to a successful state-of-the-art EU chip ecosystem? 

Upon tackling the global crisis of semiconductors, Europe should make “securing chip availability for all uses a key priority”, towards creating a robust manufacturing environment that could deliver to all European companies, equally. As such, “while fostering the development of cutting-edge technologies, Europe should also ensure the production of more traditional chip designs ranging up to 50 mm,” explained Vilas, this way establishing a level-playing field for all sectors relying on their use. In this regard, the most recent mobilisation of 43 billion euros as part of public and private investment should trigger long-term private investment.

Какво е от ключово значение за една успешна съвременна екосистема от чипове на ЕС?

При справянето със световната криза на полупроводниците Европа следва да направи “осигуряването на наличност на чипове за всички ключов приоритет”, към създаването на стабилна производствена среда, която би могла да достави на всички европейски дружества, еднакво. Като такава, “като същевременно благоприятства развитието на авангардни технологии, Европа следва също така да гарантира производството на по-традиционни дизайни на чипове, вариращи до 50 мм”, обясни Вилас, като по този начин установи условия на равнопоставеност за всички сектори, разчитащи на използването им. В тази връзка най-скорошното мобилизиране на 43 милиарда евро като част от публични и частни инвестиции следва да предизвика дългосрочни частни инвестиции.

И накрая, какво е необходимо на Европа, за да напредне в световната технологична надпревара?

В днешно време технологичното лидерство се превърна в централно измерение на геополитическата сила. Следователно, Европа да се ангажира с правилния подход към технологичното овладяване е от изключително значение. По-специално, тъй като нацията е изправена пред голям тласък да набира скорост в глобалната полупроводниково проектиране и производствена екосистема, Vilas подчерта как печелившата рецепта “трябва да намери квадратурата на кръга на технологичния суверенитет и конкурентоспособността на ЕС, като се увери, че никой няма да бъде изоставен.

Гледайте пълното интервю на този link.

http://www.applia-europe.eu/