Изявление на глобалната индустрия в подкрепа на нова трансатлантическа рамка за поверителност на данните

Долуподписаните асоциации приветстват неотдавнашното съобщение на ЕС и САЩ за нова Трансатлантическа рамка за поверителност на данните с цел укрепване на защитата на данните, подпомагане на отговорното предаване на данни и за даване на възможност за продължаване на трансатлантическата търговия. Настоятелно призоваваме за бързо финализиране на рамка, която, както заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, “дава възможност за предвидими и надеждни потоци от данни между ЕС и САЩ, като се опазва неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи”.

Прилагането на нова трансатлантическа рамка за поверителност на данните е от критично отношение за конструктивните трансатлантически отношения. Както е посочено в приложението към настоящото писмо, продължаващата несигурност, свързана с предаването на данни, има значителни икономически последици за предприятията от ЕС, износа, работните места, иновациите и МСП, и подкопава способността за насърчаване на високи стандарти за защита на данните.

Предприятията от ЕС от всички сектори и от всички размери разчитат на способността си да прехвърлят данни отговорно по целия свят, още повече днес, тъй като много от тях са преместили предприятията си онлайн на фона на пандемията COVID-19. Компаниите прехвърлят лични данни, за да изпращат бизнес имейли, обработват ведомост и глобални данни за работната сила, работят с доставчици и обслужват клиенти по целия свят.

Централните бенефициенти на нова рамка обаче ще бъдат гражданите на ЕС и САЩ, които ще се възползват от засилената защита на личните данни, тъй като новите дружества участници приемат контрола за поверителност, изискван от програмата, и тъй като се изпълняват нови правителствени ангажименти относно достъпа до данни.

Отново поздравяваме и настоятелно призоваваме Европейския съюз и Съединените щати бързо да въведат в сила новата Трансатлантическа рамка за поверителност на данните.

Изтеглете документа

http://www.applia-europe.eu/