Дигитално интервю на APPLiA: Как продуктова диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, тринадесетия епизод включва г-н Матео Рамбалди, политически директор на APPLiA за енергетиката, за това как продуктовата диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност.

Гледайте тринадесетото дигитално интервю на APPLiA, ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, тринадесетия епизод включва г-н Матео Рамбалди, политически директор на APPLiA за енергетиката, за това как продуктовата диференциация помага за задвижване на енергийната ефективност.

Какво е продуктова диференция и защо това е важно?

Естествено е, че има широка гама от критерии, на които да отговарят продуктите, които потребителите търсят си, преди те да решат да ги закупят. Те включват дизайна, марката, енергийната ефективност, трайността на уреда и не на последно място, бюджета, с който разполагат. Всички тези фактори играят решаваща роля в процеса на вземане на решения. Поради тази причина “важно е да се прави разлика между ефективни и по-малко ефективни продукти за едно и също приложение, за да се идентифицира най-подходящият вариант, основан на нуждите на индивида”, започва Рамбалди. Бойлерите са един такъв пример за продукт, от който има редица променливи, на които потребителите могат да изискват продуктът да отговаря, като например сградата и възможност за инсталиране на нагревател, наличие на местна възобновяема енергия, и разбира се, ценовия диапазон. Накратко , “няма един размер подходящ за всички”.

Каква роля играе енергийният етикет за даване на възможност за диференциация?

От въвеждането му през 1992 г. Енергийният етикет стимулира избора на потребителите, като помага на гражданите на ЕС да получат истинско разбиране за различните предлагани на пазара на ЕС продукти, като същевременно дава възможност за разработването на нови технологии и иновации, към прогресивно по-енергийно ефективни решения.  Като цяло, по думите на Рамбалди, Енергийният етикет е бил “ключов за развитието на устойчивостта на домашните уреди, позволяващи на потребителите да избират най-подходящия продукт, въз основа на техните индивидуални нужди и предпочитания и възможности.”.

Какви биха били последиците от предложения етикет на ЕС за пренастроена скала за някои уреди?

Докато секторът на домакинските уреди подкрепя и изцяло се ангажира с целите за декарбонизация, определени от Зелената сделка на ЕС, от ключово значение е да се очертае потенциалният риск, свързан с въвеждането на общи схеми за етикетиране. “Изстискване на продукти от една и съща технология, с различна енергийна ефективност и потенциали за спестяване в един и същ клас, би рискувало да подтикне потребителите към най-евтиния вариант, а не непременно най-ефективния”, подробно Рамбалди. Като почукване на ефекта, пазарът би могъл да бъде силно повлиян от производителите, които се конкурират един срещу друг в “ценова война”, вместо да се подобри енергийната ефективност на продуктите, поради невъзможността ефективно да се различават продуктите.

Какво решение бихте си предложили, за да се справите с въпроса?

Като цяло секторът на домакинските уреди държи на диференциацията на продуктите във високо отношение, когато става въпрос за предоставяне на потребителите на по-голям избор и улесняване на прехода към понижаване на емисиите на CO2. В този смисъл потребителите могат да увеличат максимално възможностите на етикета с премащабирана скала, когато става въпрос за получаване на цялата необходима информация, преди да изберат най-ефективния продукт сред тези, от които се нуждаят и могат да си позволят. “Следва да се въведат стимули на равнището на ЕС за даване на приоритет на постоянно развиващия се стремеж към иновации на сектора и по този начин да се оправомощят потребителите да се стемят към постигането на по-енергийно ефективен избор”, заключи Рамбалди.

Това и много повече в новото дигитално интервю на APPLiA на този линк.

http://www.applia-europe.eu/