Определяне на европейска визия за надежден  ИИ (Изкуствен Интелект)

Изкуственият интелект се е разраснал, за да се превърне в област със стратегическо значение и ключов двигател на икономическото развитие. Михал Закжевски, директор “Дигитална политика за конкурентоспособност” на APPLiA, беше поканен да участва в дискусията по предложения от ЕС Закон за изкуствения интелект, на Европейския форум за производство.

Докато за ЕС е от ключово значение да не пропуска тази глобална надпревара от технологична, икономическа и геополитическа гледна точка, “от критична важност е да се работи за развитието на по-добро разбиране на въпроса”, започна Закжевски.  От дълго време европейските потребители са имали възприятие за ИИ, повлияни от научнофантастичен романи и филми, които не отразяват реалността за повечето европейски производители. Поради тази причина е необходимо “общо определение за ИИ, за да се осигури правна сигурност на производителите и регулаторите, така”. Прерогатив, който изглежда се разглежда от проекта на Закона за изкуствения интелект, с необходимост от подобрения по преговорите със съзаконодателите. Като първия по рода си опит, направен от ЕС за влизане в действие на хоризонтален регламент по въпроса, Законът проправя пътя към широк спектър от възможности както за европейските предприятия, така и за гражданите.

Както Закжевски подчерта, че “гъвкавостта трябва да бъде основната съставка на успешна рецепта за ИИ”, това е функционално за нуждите на отраслите на ЕС. “Свръхрегулирането наистина би рискувало да създаде твърде много пречки пред технологичните иновации, като в крайна сметка се отрази отрицателно на конкурентоспособността на индустрията”, подробно заяви той. С това е от критично значение свободата на научните изследвания и иновациите да бъде запазена на всички етапи.

Въпреки че потенциалът на ИИ за гражданите, предприятията и обществения интерес е ясен, запазването на безопасността на потребителите продължава да бъде ключов прерогатив за индустрията. По тази бележка Закжевски посочи колко е важно “да се отбележи справедлив баланс между безопасността и иновациите, с поглед към укрепването на способността на Европа да се конкурира в световен мащаб”. Нека вземем случая на домакинските уреди, във връзка с чл.6 от проектозакона. Продуктите следва да се считат за “високорискови”, само ако системата за ИИ очевидно е предназначена да се използва като основно предпазно устройство или е самият продукт. Ако вместо това системата за ИИ осигурява само допълнителни функционалности, продуктът не следва да се счита за “високорискова”. В този смисъл прилагането на договорени стандарти е от решаващо значение за успешното действие на правните изисквания — от принципи до практика.

Секторът високо цени предложеното законодателство и се ангажира да допринесе за засилване на високите постижения на Европа в научните изследвания и иновациите в областта на ИИ. За да се случи това, се осигурява гладко функциониране на системата за изработване на стандарти. По този решаващ момент Закжевски се позова на чл.41 от проектозакона, като изрази необходимостта да бъде измен по начин, който да гарантира запазването на ролята на организациите за стандартизация на ЕС на всички етапи. Определят се ясни условия относно възможността за издаване на общи спецификации чрез актове за изпълнение, с цел най-добро осигуряване на добре установения стандартен процес на изработване, който функционира в ЕС.

Като цяло проектозаконът дава обмислен старт на законодателния процес в Европа, като поставя основите на трансатлантическото сътрудничество, в стремежа към надеждни иновации и към успешна капитализация на ИИ в Европа.

http://www.applia-europe.eu/