Цифрово интервю на APPLIA: Защо CBAM е в ущърб на европейската конкурентоспособност

Гледайте дванадесето дигитално интервю на APPLiA, ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, в дванадесетия епизод е в ущърб на европейската конкурентоспособност г-н Paolo Falcioni, генералният директор на APPLIA, защо CBAM в сегашния си формат е в ущърб на европейската конкурентоспособност. Всички, в нов ангажиращ формат.

Каква е икономическата логика зад предложението за CBAM?

За да спечелим разбиране за истинския мащаб на начина, по който CBAM ще бъде в ущърб на европейската конкурентоспособност, първо трябва да дисекция на икономическите последици от предложението. На теория CBAM беше създадена, за да спомогне за намаляване на въглеродните емисии и предотвратяване на риска от изтичане на въглеродни емисии, като установи еднакви условия на конкуренция за производителите на суровини в ЕС спрямо техните колеги извън ЕС. В действителност CBAM има за цел да компенсира по-високите производствени разходи в ЕС, причинени от намаляването на безплатните квоти за СТЕ. “Постигането на това би включвало вземане на еднакво по-скъпи въглеродни интензивни суровини, идващи в ЕС, включително желязо и стомана, цимент, алуминий, торове и електроенергия”, започна г-н Фалчиони.

Какви биха били последиците за индустриалната стратегия на ЕС?

В този си вид CBAM рискува да застраши целите, определени от промишлената стратегия на ЕС, които имат за цел да направят промишлеността на ЕС по-конкурентоспособна в световен мащаб, и да засилят отворената стратегическа автономия на Европа. “Преразглеждането на безплатните квоти за СТЕ, съчетано с предложението за CBAM, ще увеличи производствените разходи за всички производствени дружества в ЕС, разчитащи на определени материали, за да произвеждат своите продукти, включително индустрията за домашни уреди” подчерта г-н Фалчиони. Тоест производствените дружества, базирани в трети държави, ще получат конкурентно предимство пред подобни продукти, произведени в ЕС, тъй като CBAM ще се прилага само за суровините, а не за готовите стоки. При този сценарий продуктите, които се произвеждат в чужбина и се внасят в ЕС, ще бъдат по-конкурентоспособни от създадените от ЕС на родния пазар на много европейски дружества, като се превеждат в неблагоприятно конкурентно положение за производството в Европа. “Това би генерирало стимул за производителите да преместят фабриките си извън Европа с потенциалната загуба на милиони европейски работни места”, обясни Фалчиони.

До каква степен индустрията за домакински уреди ще бъде повлияна от Механизма?

Като цяло индустрията за домакински уреди подкрепя Механизма като част от широк и всеобхватен пакет от мерки, необходими за прилагане за справяне с нарастващия проблем с изменението на климата. Фалчиони обаче подчерта как “предложеният CBAM рискува да даде възможност за депресивна промишлена стратегия, която застрашава европейската икономика и околната среда”, като цяло. Да вземем случая с пералня, произведена в Европа. Производството изисква средно 25кг стомана, 4кг цимент и 3кг алуминий, материали, които всички ще бъдат обект на CBAM. Съгласно текущата СТЕ цената на CO2 възлиза на 90 €/тон CO2. “Това означава, че производителите, базирани в ЕС, ще се сблъскат с 5-10% увеличение на разходите за суровини за производство на една пералня”, подробно заяви г-н Фалчиони. В крайна сметка, ако други региони по света не създадат подобен механизъм, производството в Европа би било в неизгодно световно положение.

Дали предложеният CBAM е екологосъобразен?

Премахването на безплатните квоти на СТЕ в унисон с CBAM има за цел да се справи с изменението на климата чрез поставяне на цена на емисиите на CO2. Във връзка с това е от съществено значение изтичането на въглерод да бъде спряно, така че емисиите да не бъдат просто преместени и произведени другаде. Предлаганият CBAM не само стимулира преместването на фабриките и стимулира инвестициите извън ЕС, но също така просто премества въглеродните емисии другаде. С други думи, “за тези фабрики тогава би било по-добре да останем конкурентоспособни, а не по-екологични”, намекна Фалчиони.

Какво решение следва да бъде предприето за справяне с кризата с климата, като същевременно се обезпечи конкурентоспособността на ЕС?

Полу-готовият Механизъм за регулиране на въглеродните граници призовава за необходимостта от предприемане на решение, което да определи квадратурата на кръга на устойчивостта, като се гарантира конкурентоспособността на ЕС. При тези обстоятелства Фалчиони подчерта необходимостта “да се даде сигурност на инвеститорите, че производството в ЕС ще бъде еднакво конкурентоспособно от производството извън ЕС”.  Поради тази причина “Европейската комисия следва да представи всеобхватно законодателно предложение преди премахването на безплатните квоти за СТЕ, да запази конкурентоспособността на всички европейски индустрии, да запази работните места в ЕС и да покаже водещи позиции на ЕС в световен мащаб, като същевременно задоволи и търговските изисквания на СТО”, заяви той.

Като цяло, както се предлага понастоящем, новата част на емисиите би предвидила мащабна смяна на производството и инвестициите извън Европа, от своя страна, генерирайки значително почукване на последиците за околната среда. Поради тази причина се предприема всеобхватен подход. “Сега, време е да действаме за опазване на бъдещето на Европа”, заключи г-н Фалчиони.

Това и много повече в дванадесето дигитално интервю на APPLiA, достъпно на този link.

http://www.applia-europe.eu/