Дигитално интервю на APPLiA: Пластмасови микрочастици, справяне с глобално предизвикателство

Гледайте единадесето дигитално интервю на APPLiA, ТУК.

Единадесетият епизод от дигиталните интервюта на APPLiA вече е на разположение. Генералният директор на APPLIA Паоло Фалчиони се срещна с Джулия Зила, мениджър “Политика” на APPLIA за енергетиката и околната среда, за да обсъди пластмасовите микрочастици и да докладва за подхода на ЕС, предприет за справяне с въпроса.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, единадесетият епизод включва г-жа Джулия Зила, мениджър “Политика за енергетиката и околната среда” на APPLiA, както и г-н Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, относно пластмасовите микрочастици.

Разбирането на това, което се има предвид под пластмасовите микрочастици, е от ключово значение за справянето с нарастващия въпрос за замърсяването с пластмасови микрочастици в Европа и на световно равнище. Докато се провеждат продължителни дискусии относно опитите за дефиниране на пластмасови микрочастици, обикновено се съгласява, че “пластмасовите микрочастици са много малки частици от пластмасов материал, дори по-малки от 5мм, които могат да произхождат от редица различни източници”, започна г-жа Зила. Те могат умишлено да бъдат направени и добавени към продукти за повишаване на определени свойства, какъвто е случаят с лекарствата или продуктите за козметични грижи, така наречените първични пластмасови микрочастици. Вторичните пластмасови микрочастици вместо това, произтичат от разпокъсаността и изветрянето на по-големи пластмасови предмети, които могат да се натрупват под формата на влакна, мъниста, люспи, пелети или прах. И все пак, “количеството емисии на пластмасови микрочастици в морската и неморската среда все още е въпрос на обсъждане”, подчерта Зила.

Замърсяването с пластмасови микрочастици е глобално предизвикателство в много отрасли и сектори. През последните години пластмасовите микрочастици в околната среда получиха все по-голямо внимание и особено, “пералните машини бяха в радара на медиите като основен източник на замърсяването с пластмасови микрочастици от текстилни източници”, подробно описва г-жа Зила. Въпреки това, като нововъзникващи области на научни изследвания, липсват точни научни основи към такива тревожни екстраполации. Поради тази причина “индустрията за домашни уреди работи за оценка на мащаба на въпроса и се ангажира с разгръщането на възможни решения за справяне със замърсяването с пластмасови микрочастици в Европа”. Като ключов актьор в дискусията “APPLiA възложи на Изследователския институт на Швеция (RISE) да извърши Преглед на литературата относно емисията на микрочестици при пране на текстил, събиране и сравняване на съществуващите данни. Освен това “Асоциацията е координатор и на новосъздадения Коннсорциум за Освобождавенто на пластмасови микрочестици в процеса на пране в домакинствата “, обясни г-жа Зила относно тези предварителни, а по-скоро конкретни усилия, предприети от APPLiA, за да допринесат за глобалното обсъждане на пластмасовите микрочастици и в крайна сметка да спомогнат за решаването на този предстоящ въпрос.

Тъй като международните усилия се мащабират за справяне с проблема, “се обсъждат законодателни предложения за намаляване на освобождаването на пластмасови микрочастици в Австралия, САЩ и Канада, докато Франция току-що прие закон, въвеждащ филтри за пластмасови микрочастици, считано от януари 2025 г.”, очерта г-жа Зила. По същия начин “това се очертава и като препоръка за доклад в Обединеното кралство и е предмет на текуща дискусия относно въвеждането на изискване пералните машини да бъдат оборудвани с филтри за пластмасови микрочастици, понастоящем в Люксембург”, продължи тя. С това отношение прилагането на различни регламенти в цяла Европа рискува да възпрепятства свободното движение на стоки и като цяло да застраши единния пазар на ЕС. Нещо повече, това би могло да доведе до ефект на възпрепятсване както за индустрията, така и за потребителите, с малка яснота относно истинските ползи за околната среда. “Ето защо приветстваме Инициативата на ЕС за замърсяването с пластмасови частици, стартирана от Европейската комисия, което не се отнася само до пералните машини, но разглежда целия жизнен цикъл на текстила, включително производството, фазата на използване и края на живота”, продължи г-жа Зила.

Продължавайки напред, секторът отново изразява позицията си относно привеждането на всички държави — членки на ЕС, да обсъдят въпроса за пластмасовите микрочастици и възможните мерки за смекчаване на последиците на европейско равнище и подкрепя приемането на мерки на политиката нагоре по веригата, като призовава за подход, основан на жизнения цикъл, който би спомогнал за набелязването на най-рентабилното решение на глобален проблем.

Това и много повече в единадесето дигитално интервю на APPLiA, достъпно на тази link.