Дигитални интервюта на APPLiA: Ремонт, гарантиране на безопасността на потребителите и използваемостта на продуктите

Гледайте десето дигитално интервю на APPLiA, ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани от APPLiA, десетия епизод включва Младшия Специалист по политики в APPLiA в областта на околната среда, по проблемите на ремонта.

Продуктите са днес са поправими. Според данните, събрани от членството в APPLiA, “91% от исканията към производителите са довели до действителен ремонт през 2018 г.”, започва г-жа Кастелс, като посочва, че ремонтът е не само възможен, но и в днешно време една бетонна реалност. И все пак, не е достатъчно продуктите да бъдат ремонтирани, те трябва да бъдат “ремонтирани право”.

Безопасността на потребителите е приоритет номер едно за индустрията за домакински уреди. Тъй като темата за ремонта ескалира в политическата програма на ЕС, Кастелс обясни рисковете, които могат да дойдат с безусловни ремонти. “Ако даден уред не бъде правилно ремонтиран и процедурите за изпитване на безопасността не се спазват, безопасността на потребителите в рамките на дома би могла да бъде компрометирана”, обясни подробно тя. Поради тази причина сервизите трябва да спазват приложимия регламент, но и да имат съответната застраховка, покриваща всяка отговорност, която може да е резултат от услугата. Имайки предвид това, необходим е обрат в най-често срещаното “право на ремонт”; “Потребителите следва да имат право продуктите им да бъдат ремонтирани от професионални сервизи с технически умения и компетентност по конкретни приложения, да гарантират запазването на аспектите на безопасността и използваемостта на всички етапи.”

И така, каква роля имат потребителите, когато става въпрос за ремонт? Въпреки че е от изключително значение определени ремонтни операции да се извършват от професионалисти, “простата поддръжка на уредите може да се извършва безопасно с малки технически умения”, каза г-жа Кастелс. Това включва например отстраняване на котлен камък от кафемашина или подмяна на филтър във прахосмукачка. Във време, когато натискът върху производителите нараства, за да улесни ремонта за потребителите, запазването на безопасността на дома и хората, които живеят в него, остава ключов прерогатив за индустрията.

Предвид релевантността на темата и в стремежа си да обучава млади поколения техници в Европа, APPLiA подкрепя учебното пособие, произведено от APPLiA Унгария, което скоро ще бъде предоставена на всички професионални работници по ремонта онлайн.

Това и много повече в десето дигитално интервю на APPLiA, достъпно на този link.

http://www.applia-europe.eu/