Домакинските уреди: път към по-устойчив начин на живот

Паоло Фалчони, генерален директор на APPLIA, беше поканен да сподели ключовите етапни от пътя на индустрията за домакински уреди към устойчивост на webinar, организиран от Европейското дружество на инженерите и индустриалците (SEII).

Първо, как започна всичко? Когато мислим за крайната цел – устойчивост, “важно е да погледнем назад към обстоятелствата, довели до необходимостта от основаването на нашата Асоциация”, започна г-н Фалчиони. И все пак, историята на индустрията за домакински уреди в Европа е дълбоко свързана със създаването на самия Европейски съюз. Появи се на бял свят само една година след Договора от Рим (1957 г.). Однователите на CECED – Conseils Europeen de la Construction Electro-Domestique, известен днес като APPLiA, “видяха новородената Европа като естествената родина, за да създадат своята организация”, обясни той, “целящ подобряване на енергийната ефективност на продуктите, пуснати на новосъздадения общ пазар”. Тук започна пътя към устойчивост.

Тъй като производителите започнаха да се ангажират с производството на все по-ефективни продукти, първите енергийни етикети влязоха в сцената като водач, за да осигурят ясна и проста индикация за енергийната ефективност на уредите. Въведена за първи път през 1992 г. и впоследствие разширена през 2010 г. и в крайна сметка през март 2021, със сравнителна скала А до G, енергийният етикет на ЕС е заченат за пилотните потребители на по-енергийно ефективни продукти, като същевременно насърчава производителите да инвестират в иновации чрез използване на по-енергийно ефективни технологии. И все пак, крайната цел за подобряване на устойчивостта и енергийната ефективност е довела до създаването на еднакви условия на конкуренция за всички производители в ЕС, като призова за установяването на определени равни минимални изисквания. На кръстопътя между отрасъла и законодателството е създаването на произтичащата от това Директива за екопроектиране, с която се отбелязва консолидирането на справедливо пътуване към устойчивост и се отваря вратата към ефективното използване на ресурсите.

Да вземем случая с пералнята. От първия ръчно захранван модел излязъл през 50-те години на 20 век, “това революционно изобретение измина дълъг път, за да посрещне днес авангардни технологии”, коментира г-н Фалчиони. През годините домакинските уреди прдоставят все по-високи стандарти за ефективност. От оптимизирането на времето до намалените сметки за енергия “такова подобрение на общата ефективност на продуктите също се превръща в стандарти за подобряване на високата ефективност на живот за всички граждани на ЕС”, продължи той. Тъй като секторът се стреми да затвори съществуващите пропуски в преследването на енергийния преход, “напредването на устойчивия начин на живот е мисия, която включва всеки един от нас по целото земно кълбо”, подчерта Фалчиони. “Това води до преминаване към това, което APPLiA нарича кръгова култура  кръгова култура.” Накратко, кръгова революция, която включва всеки жизнен етап от уреди и всеки един от нас, като граждани, към кръгова икономика.

http://www.applia-europe.eu/