COP 26: Какво е необходимо за справяне с изменението на климата

Изменението на климата е едно от най-неотложните предизвикателства на нашето време, като въздействията са глобални по обхват и са безпрецедентни по мащаб. Предприемането на бързи и координирани действия на международно равнище е от ключово значение, за да се гарантира, че този предстоящ въпрос може да бъде разгледан правилно. През годините индустрията за домакински уреди работи за осигуряване на все по-високи стандарти за ефективност, благоприятствайки кръговрата и в крайна сметка давайки възможност за енергийния преход.

“Постигането на необходимите амбициозни цели, определени от ООН за справяне с изменението на климата, е от решаващо значение за Европа и целия свят”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, хвърляйки светлина върху някои ключови препоръки от страна на индустрията, за да се даде възможност за наложително ускоряване на намаляването на емисиите на парникови газове през следващото десетилетие. Въпреки че приетият пакет от предложения със сигурност е насочен към декарбонизация, от решаващо значение е да се гарантира запазването на благосъстоянието на гражданите на всички етапи. За тази цел “глобалното прилагане на принципа “Енергийна ефективност първо” би решило квадратурата на кръга”, обясни г-н Фалчиони, “тъй като би функционирал като ключов лост за намаляване на разходите за енергийния преход, като същевременно се гарантира неговата икономическа ефективност”. В този контекст домакинските уреди биха били голям актив за държавите членки да го спазват, като генерират увеличени икономии на енергия, които не само биха помогнали на националните органи да достигнат целите си, но и биха повишили благосъстоянието на домакинствата по цялото земно кълбо.

Въпреки че ползите от подтикващия енергиен преход са ясни, от решаващо значение е политиките в областта на климата да бъдат проектирани по начин, който да избегне упражняването на допълнителен натиск върху уязвимите домакинства. Инструментите за ценообразуване на въглеродните емисии се очертават като обещаващ път в борбата с изменението на климата, но все още е необходима внимателна оценка, за да се гарантира “постигането на баланс между по-високите цени на CO2 при по-строги правила и достъпността на готовите стоки”, заяви г-н Фалчиони. Освен това “при анализа на въздействията от повишеното ценообразуване на въглеродните емисии е необходим специален акцент върху критичните сектори и производствените входове”, добави той, като подчерта, че е важно да се оценят потенциалните последици от такива мерки върху конкурентоспособността в световен мащаб.

Широкото използване на химикали е допълнителен ключов елемент към дискусията. Прибягване до химикали определено ще се увеличи в близко бъдеще, също и в потребителските продукти. Като индустрия, която вече силно премина към по-ниски хладилни агенти на Global Warming Potential, “подкрепяме широкомащабното внедряване на нови и по-модерни технологии за постигане на целите в областта на климата”, поясни г-н Фалчиони. В този смисъл е важно да се разбере, че все още са необходими флуорирани газове за онези съоръжения, които ще играят ключова роля за постигането на целите на ЕС в областта на климата, включително термопомпи.

Когато разглеждате пътя към поставените амбициозни цели в областта на климата, от решаващо значение е да се гарантира, че законодателството и стандартизацията могат да работят заедно. “Международните стандарти са ключови и даващи възможност да отговарят на изискванията, предписани в правния текст, като реагират на променящите се условия и възникващите предизвикателства; като такива, те играят ключова роля за постигането на целта за декарбонизация”, детайлизира Фалчиони.

Всичко на всичко, борбата с изменението на климата е наложителна за бъдещето на Европа и света. COP 26 е перфектната възможност да се гарантира, че всички усилия могат да се сближат за справяне с извънредната ситуация в световен мащаб по отношение на климата.

Гледайте обяснителното видео на APPLiA за COP 26

http://www.applia-europe.eu/