Кръгови уреди: устойчива рецепта

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, представи на “Енергийните разговори”, като част от Седмицата на устойчивата енергия на ЕС (EUSEW) 2021 (EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2021 ) и сподели основните съставки с кръгови уреди към по-устойчива икономика в Европа и по-широкия свят.

Секторът на домакинските уреди преследва циркулярност през целия жизнен цикъл на продуктите: започвайки със суровини, последвани от проектирането на продукта, производството, употребата и потреблението, ремонта, рециклирането и оползотворяването. На този втори етап рециклираните отпадъци се връщат обратно в икономиката като вторична суровина и цикълът започва отново. “В кръгова икономика продуктите работят по предназначението си възможно най-дълго, преди да бъдат превърнати в други домашни уреди или различни инструменти, които продължават да предлагат услуга на потребителите”, подробно представи г-н Фалчиони, въвеждайки основните “съставки”, изтъкнати от сектора. С цел насочване на гражданите на ЕС през жизнения цикъл на продукта APPLiA разработи основен уебсайт, предоставящ няколко подкрепяща информация посредством конкретни данни.

През годините домакинските уреди достигат все по-високи стандарти за ефективност. От оптимизирането на времето до намалените сметки за енергия “такова подобрение на общата ефективност на продуктите също се превръща в подобрен стандарт на живот за всички граждани на ЕС”, обясни г-н Фалчиони. Според данни енергийната ефективност на уредите нараства експоненциално от 2008 г. и “секторът непрекъснато работи за преодоляване на съществуващите пропуски и в крайна сметка благоприятства за енергийния преход”, продължи той. В тази степен е от ключово значение целите, изборът и стимулите на политиката във всички области на политиката да са ясни и последователно прилагани за създаването на пазара на устойчиви кръгови бизнес модели и възможности от гледна точка на жизнения цикъл на продуктите.

Издръжливостта и ремонтопригодността на продукта са други две ключови съставки към майсторската рецепта. Дълготрайните продукти намаляват потреблението на ресурси и отпадъците. В това си качество това е централен елемент от подхода на Европа към циркулярността и той е напълно подкрепен от сектора на домакинските уреди. Когато става въпрос за етапа на ремонт, домакинските уреди днес са ремонтируеми. “По данни, събрани от членовете на APPLiA, 91% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2018 г.”, заяви г-н Фалчиони. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са ключов елемент за поддържане на доверието с потребителите и за незастрашаване на усилията за прилагане на кръговата икономика.

Доброто изпълнение е от ключово значение за успешната рецепта. За тази цел циркулярността включва всеки сектор и всеки един от нас. Това поставя основата на това, което APPLiA нарича “кръгова култура”. Постигането му води до кръгов процес, който се прилага за всички жизнени етапи на уредите. Това е обществена промяна, която включва всички нас, като граждани, в преминаването към кръгов модел.

http://www.applia-europe.eu/