Специално издание – Дигиталните интервюта на APPLiA: Електронни отпадъци, всичко, което трябва да знаете

Осемте епизода и специалното издание на поредицата кратки дигитални интервюта на APPLiA вече са достъпни. Г-н Eric Dewaet, изпълнителен директор на Recupel, илюстрира въздействията на електронни отпадъци върху околната среда и ключовата роля, която играят потребителите с това отношение.

На 14. октомври се отбелязва Международният ден на електронни отпадъци International E-Waste Day— годишна инициатива, стартирана от WEEE Forum за повишаване на осведомеността относно нарастващата тема за електронни отпадъци в Европа и по света. Тазгодишната тема ще се съсредоточи върху решаващата част, която всеки от нас има в превръщането на циркулярността в реалност за електронни продукти. За случая поискахме от г-н Eric Dewaet, изпълнителен директор на RecupelRecupel, да сподели с нас някои прозрения относно значението на най-добрите практики за обезвреждане на електронни отпадъци за потребителите, в “специално издание” на поредицата кратки цифрови интервюта на APPLiA.

Изхвърлянето на електронни отпадъци е постоянно нарастваща област на безпокойство, която трябва да бъде разгледана, но какво въздействие правилно оказва изхвърлянето на електрически уреди върху обществото и околната среда? “Е-отпадъците са най-бързо развиващият се поток отпадъци в света”, изрита г-н Dewaet. С числата обаче събирането на електронни отпадъци не съответства на скоростта на неговото обезвреждане. На европейско равнище само една трета от всички генерирани електронни отпадъци се рециклират правилно. “За да може всеки един от нас да допринесе за това предизвикателство, е от изключително значение”, посочи той, като подчерта, че резултатът от рециклирането на електронните устройства възлиза на над 80%.

На етапа на рециклиране има пропуски, които трябва да бъдат затворени. “Recupel работи за увеличаване на събирането на електронни отпадъци, в унисон с партньорите в областта на третирането и повторната употреба, за да прокара иновациите и непрекъснато да увеличава нивата на резултатите от обеззамърсяването и рециклирането”, подробно описва той. Правилното изхвърляне осигурява най-малко отрицателно въздействие върху околната среда чрез прибягване до повторна употреба, когато е възможно, и до състояние на съвременното обеззамиране, както и чрез връщане на суровини за производство на нови уреди. “Това наричаме градски добив”, коментира г-н Dewaet. В този контекст потребителите и организациите за обезвреждане на електронни отпадъци трябва да работят заедно за напредъка на броя на рециклираните електронни отпадъци.

Електронният отпад е глобален въпрос и като такъв, той изисква да се преодолее глобалното усилие. Всеки един от нас играе основна роля за превръщането на циркулярността за електронни продукти в реалност. Какви точни стъпки трябва да предприемат потребителите, за да изхвърлят счупен домашен уред? По данни около 11 уреда на домакинство са оставени в къщата неизползвани, само в Белгия. “Това е първото предизвикателство, което трябва да се преодолее”, обясни той, хвърляйки светлина върху значението за използваните или остарели уреди, които трябва да бъдат отведени до точките за рециклиране (recycling points). Наистина електронните устройства съдържат вредни вещества, които, ако не са правилно обработени, могат да причинят щети на околната среда и хората.

В едно изречение г-н Dewaet призова потребителите “всички да бъдат “градски миньори” към създаването на истинска кръгова икономика в Европа и по-широкия свят.

Това и много повече в “специалното издание”, достъпно на този link.

http://www.applia-europe.eu/