Къде стои ЕС, когато става въпрос за енергийната ефективност на домакинските уреди?

Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLIA и Джулия Зила, мениджърът по околна среда & Енергийна политика APPLiA бяха поканени да говорят на Конференцията за енергийно регулиране, с домакин AEB Русия и да споделят опита на ЕС относно постигнатия напредък по отношение на Регламента за енергийната ефективност в Европа.

Под по-широкия чадър на Зелената сделка на ЕС Европа е световен лидер по пътя към декарбонизация. С най-скорошния пакет Fit for 55, определящ ЕС по пътя към намаляване на емисиите на парникови газове (GHG) с 55 % през 2030 г., “никой да не остане назад” е основния наратив, което подчертава необходимостта от приобщаване, когато става въпрос за последиците от разпределението на енергийния преход. ” Установяването на устойчиви продукти като норма в ЕС е от ключово значение, за да се предоставят възможности на потребителите към по-кръгов и информиран избор”, заяви г-жа Зила, хвърляйки светлина върху значението на превръщането на циркулярността в култура за всички. Значителен напредък се осъществява, за да се гарантира, че енергийната ефективност се превръща в осезаема реалност в домовете в целия ЕС. За тази цел от основно значение е “европейските граждани да бъдат част от енергийния преход”, добави г-н Фалчиони.

Въвеждането на новия енергиен етикет за някои категории продукти считано от 1-ви март 2021 г. и съответстващата му база данни EPREL са крайъгълни камъни на плана на Европа към кръгова икономика. “EPREL е първата продуктова база данни, която предоставя подробна информация на потребителите за всички регистрирани продукти, подобрява прозрачността относно уредите, пуснати на пазара на ЕС, и подтиква хората към по-устойчиви и информирани решения”, обясни г-жа Зила.

При разглеждането на европейския път към икономически ефективен енергиен преход е от ключово значение законодателството и стандартизацията ефикасно да работят заедно. Накратко ” законодателството следва да определя изискванията и стандартите следва да описват как да се измерват тези изисквания”, посочи г-н Фалчиони, подчертавайки как солидни доказателства за осъществимост, правилна измеримост и повторяемост правят перфектната рецепта при разработването на адекватни стандарти.

Всичко на всичко, индустрията за домакинск уреди подкрепя прилагането на нови регламенти за енергийна ефективност в Европа и се стреми да създаде по-устойчива, кръгова икономика за всички.

http://www.applia-europe.eu/