Устойчивост на практика: икономика, околна среда и общество

Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA, бе поканен да говори на третото издание на Конгреса за домакински уреди AGD, за да сподели европейската перспектива по отношение на постиженията на индустрията в поощряването на кръговостта.

Изменението на климата и влошаването на околната среда са екзистенциална заплаха за Европа и земното кълбо. В този смисъл “Зелената сделка на ЕС представлява реакция на променящия се свят, в който всеки един от нас трябва да направи всичко от себе си към устойчивостта”, започна г-н Фалчиони. За тази цел трябва да се вземат предвид всички измерения на дискусията: икономически, екологични и обществени. “През годините индустрията за домакински уреди работи за осигуряване на все по-високи стандарти за ефективност и за гарантиране на кръговостта през целия жизнен цикъл на продуктите”, продължи той. От проектирането до края на употребата всяка стъпка е внимателно проектирана така, че да постига като резултати по-устойчиви модели на производство и потребление, като благоприятства “Кръгова култура” сред европейските граждани.

За постигането на тази цел е от ключово значение да се гарантира, че материалите и ресурсите се поддържат в икономиката възможно най-дълго, че генерирането на отпадъци е сведено до минимум, както и че дълготрайните продукти, споделянето, цифровизацията, както и възстановяването на ресурсите се превръщат в стандарт. “Днес 90 % от материалите, идващи от официално събраните уреди, се възстановяват, рециклират и са готови да влязат отново в производствен кръговрат, но все още една трета от ресурсите остават без документи”, обясни г-н Фалчиони, като подчерта значението за държавите членки да се ангажират да затворят цикъла на материалните потоци. “Определянето на правилните изисквания, гарантиращи, че всички отпадъци са правилно събрани, докладвани и третирани, осигуряването на достатъчна конкурентна икономическа среда за всички участници е от ключово значение за смекчаване на въздействията върху обществото и околната среда”, отбеляза той.

Като цяло индустрията за домакински уреди обхваща предизвикателството да се стреми към по-устойчиви решения за проправяне на пътя към кръгова икономика.

http://www.applia-europe.eu/