Дигиталните интервюта на APPLiA: Батерии, които запазват безопасността на потребителите, докато задвижват иновациите

Шести епизод от поредицата кратки дигитални интервюта на APPLiA вече е на разположение. Нашият експерт обхваща батериите и някои основни аспекти в процеса на преразглеждане на Директивата на ЕС за батериите.

Гледайте шестото дигитално интервю на APPLiA ТУК.

В контекста на поредицата от кратки дигитални интервюта, стартирани наскоро от APPLiA, шести епизод относно батерии включва Наоми Марк, Специалист по политиката за околната среда в APPLiA.

Първо, каква роля трябва да играят батериите в сектора на домашните уреди? “Батериите представляват важна част за някои от нашите продукти”, твърди г-жа Марк. Примери за тях включват ръчни прахосмукачки, прахосмукачки за роботи, самобръсначки и дори четки за зъби. “Важно е ясно да се диференцират новите изисквания относно самите батерии и изискванията за продукти с вградени батерии”, обясни тя. В този смисъл преразглеждането на действащото законодателство на ЕС за батериите проправя пътя към по-добра хармонизация на общите правила във всички държави членки, като в крайна сметка запазва единния пазар на ЕС.

“Гарантирането на безопасността на потребителите по всяко време е приоритет номер едно за нашата индустрия, от фазата на проектиране до края на жизнения цикъл на уредите” посочи г-жа Марк. Докато батериите в някои приложения може да са подходящи за отстраняване от крайния потребител, не всички батерии в приложенията трябва непременно да бъдат лесно отстраними. Такъв е случаят с вътрешните акумулаторни батерии, където отстраняването се извършва най-добре от професионалистите. Наистина безопасната отстранимост и заменяемостта на използваните и дефектните батерии в домашните уреди е от ключово значение за подобряване на ремонтопригодността, трайността и повторната употреба на продуктите и като последствие потенциала на правилното рециклиране на батериите.

В контекста на преразглеждането на Директивата на ЕС за батериите и преминаването регламент APPLiA приветства прехода и призовава за новия набор от правила за определяне на приоритета на безопасността на потребителите, докато продължават да стимулират иновациите. “Подходящите изисквания за батериите и продуктите, съдържащи батерии, следва да определят правилните инструменти и условия за осигуряване на правилна работа с използваните батерии, както и да осигурят подходящ срок, който да позволи на производителите на продукти да ги преработят и адаптират към сложните глобални вериги на доставка и производствени процеси”, заключи г-жа Марк.

Това и много повече в шестото цифрово интервю на APPLiA, достъпно на този линк

http://www.applia-europe.eu/