Съвместни препоръки от промишлеността за ефективна хармонизирана стандартизация

Настоящият документ съдържа конкретни препоръки за премахване на пречките в хармонизираната стандартизация. С оглед на предстоящата стратегия за стандартизация ще бъде необходим конструктивен диалог за намиране на полезни взаимодействия, за да се изпълни стратегическата стойност на стандартизацията.

Приветстваме препоръките, направени от седемнадесетте делегации на “Конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и ефективната хармонизирана стандартизация в ЕС” на Съвета по конкурентоспособност на 27 май 2021 г., както и конкретните стъпки на Европейската комисия за подобряване на процесите за хармонизирана стандартизация, както се предлага в актуализираната индустриална стратегия.

Убедени сме, че за доброто функциониране на европейската система за стандартизация, включително хармонизирана стандартизация, промишлеността трябва да остане ключово заинтересовано лице, което да доведе до компетентност и опит в споменатата система.

Изтеглете текста съвместните препоръки от ТУК

http://www.applia-europe.eu/