Материали в контакт с храни: гарантиране на безопасността на храните и общественото здраве

Вече е на разположение петият епизод от поредицата кратки цифрови интервюта на APPLiA. Това е времето за материалите, които са в контакт с храни. Накратко, ангажиментът на индустрията, както е обхванато от нашия експерт, е да гарантира безопасността на храните и общественото здраве.
Гледайте интервюто на APPLiA ТУК.

В контекста на поредицата от кратки цифрови интервюта, стартирани наскоро от APPLiA, петият епизод относно материалите в контакт с храни е на Лара Кариер, мениджър на политиката за Околната среда и Химикали в APPLiA,.

Първо, какво представляват материалите, които са в контакт с храни? Храната играе ключова роля, като част от ежедневието ни. “Преди консумацията храната влиза в контакт с много материали по време на производството, преработката, съхранението, приготвянето и сервирането. Такива материали се наричат материали в контакт с храни”, обясни г-жа Кариер. Примери за това са контейнерите за транспортиране на храни, машини като блендери или кухненски роботи, но също така и други видове кухненски съдове и прибори.

“Гарантирането на безопасността на потребителите е основен прерогатив на равнището на ЕС и за нашата промишленост”, изтъкна г-жа Кариер, като въвежда правната рамка, която обхваща въпроса. До момента Европейският съюз разработи и приложи набор от правила, които съставляват Рамковия регламент относно материалите, в които се използват материалите в контакт с храни, като се осигури хармонизирана правна рамка на ЕС и се определят строги изисквания за материалите. “Като такива уредите се проектират и оценяват внимателно, за да се осигури съответствие с регламента и да се гарантира тяхната висока производителност, надеждност и безопасност за всички граждани на ЕС.”

С оглед на предстоящия процес на преразглеждане, като същевременно се разглежда напълно подходящ за целта настоящит регламент, APPLiA призовава за хармонизирани правила на равнище ЕС относно някои материали, както и задължения за обмен на информация за всеки участник във веригата на доставки. В стремежа си да се опазват безопасността на храните и общественото здраве на всички етапи “укрепването на тези аспекти е от първостепенно значение за продължаване на насърчаването на безопасността на материалите и улесняване на свободното движение на стоки в съюза”, подчерта г-жа Кариер.

http://www.applia-europe.eu/