Префокусиране и ребрандиране: история на успеха на APPLiA

Какви са възможностите и предизвикателствата, които идват при префокусирането и ребрандирането на една асоциация? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA Европа, беше поканен да сподели опита на APPLiA на Световния конгрес на асоциациите 2021, глобално изложение, свикано от Асоциацията на ръководителите на асоциацията по отношение на ангажираността и членството.

Първоначално учредена през 1958 г., само една година след Римския договор под името CECED, съкращение, което означава Европейски комитет на производители на домакинско оборудване, Асоциацията излезе в сцената на новородения европейски сценарий с цел да представлява интересите на индустрията на домакинските уреди.

След 60-годишна история и напредък, CECED реши да направи крачка напред в усилията си да отрази най-добре това, което се развива като ориентиран към бъдещето и динамичен сектор. “От ключово значение е една асоциация да представлява изцяло ценностите на своите членове”, налегна Паоло Фалчиони, като очерта основните съставки на успешното ребрандиране. От промяната на името към изграждането на нов имидж за обществеността и преориентацията на организацията, “ние извършихме обширна работа по модернизацията, носейки с него достойно количество възможности и предизвикателства”, обясни г-н Фалчиони. Новосъздадената самоличност скоро бе изправена пред правно предизвикателство от страна на мултинационална технологична компания, насочена към нейната търговска марка и в крайна сметка го преодоля. Въпреки трудностите, повторното стартиране се случи, което поставя началото на историята на успеха на APPLiA.

Напълно модернизираната асоциация беше представена в Брюксел по случай 60-годишнината от създаването си. Префокусирането на идентичността доведе до редица инициативи, включително стартирането на нов уебсайт УЕБСАЙТ, месечен бюлетин, кратка филмова кампания с участието на така наречения “Better Lifestyle Manifesto” и най-новия cartoon на новия енергиен етикет, са само някои от тях. Освен това APPLiA продължи да расте и да разширява мрежата си от национални асоциации, като постепенно укрепва позицията си на равнище ЕС.

В тази рамка и в непрекъснато развиващ се сценарий “ние се ангажираме да продължим да развиваме нашата общност и да оформяме бъдещето на индустрията на национално и международно ниво”, заключи Паоло Фалсиони.