Безопасна употреба на диизоцианати

На 4 август 2020 г. Европейският съюз публикува ограничението на REACH за диизоцианити, което ще въведе задължителни изисквания за обучение на работниците, които използват диизоцианати от 24 август 2023 г.

За да се помогне на заинтересованите страни да разберат следващите стъпки, ISOPA и ALIPA публикуват актуализирана версия на своята електронна книга относно ограничението, с цел да предоставят кратко въведение и да отговорят на някои от основните въпроси, които участниците по веригата на стойността на полиуретаните могат да имат.

Електронната книга можете да изтеглите от ТУК

 Освен въведението, предоставено от електронния книга, ISOPA/ALIPA се ангажира да предоставя повече информация и да отговаря на въпроси от страна на заинтересованите страни. Ако понастоящем не получавате актуализации от ISOPA/ALIPA, можете да се регистрирате за бъдещи актуализации чрез този ФОРМУЛЯР.

http://www.applia-europe.eu/