Дигитални интервюта на APPLiA: Кръгови уреди, от етапа на проектиране до края на жизнения цикъл

 

Четвъртият епизод от серията кратки цифрови интервюта на APPLiA е вече на разположение. Това е времето за кръгови уреди. Всичко, което трябва да знаете за основните постижения и принос на индустрията, за да постигнете кръговността.

Гледайте четвъртото цифрово интервю на APPLiA ТУК

В четвъртата серия от кратките дигитални интервюта на APPLiA, Корина Хегарти, директорът на APPLiA за политиката по околната среда говори за “Кръговите уреди”.

В по-широката рамка на Зеления пазар на ЕС и инициативата за устойчиви продукти секторът на домашните уреди играе основна роля в подкрепа на прехода към по-съгласувана политическа рамка на ЕС за кръгова икономика.

Уредите за работа в дома са кръгови от самото начало. Какво означава това на практика? Съществуват много различни начини, по които секторът допринася за постигането на кръговата икономика. “Примери за това варират от намаляването на количеството използвани в производството материали и вещества, разчитайки на устойчиви източници, проектиране за дълготрайност, ремонт, рециклиране и възстановяване до повишаване на ефективността на продуктите по време на тяхната фаза на употреба”, обясни г-жа Хегарти. В тази връзка, APPLiA наскоро пусна уебсайта Circular Appliances website, платформа, предназначена да насочва посетителите през всеки етап от жизнения цикъл на продукта и да демонстрира постиженията на индустрията за повишаване на устойчивостта.

Изпълнението на съгласувана рамка на политиката на ЕС е от основно значение за тази цел. Досега действащата Директива за екодизайн беше успешна в постигането на целите за околната среда, енергийната ефективност и декарбонизацията на продуктите в обхвата им и все още може да бъде постигната много. За всички останали продукти трябва да се обмисли “паралелно законодателство, с подходящи методологии и вдъхновени от добрите практики от съществуващия екодизайн”, коментира г-жа Хегарти. А за евентуалното въвеждане на цифров продуктов паспорт “от решаващо значение е да се гарантира, че събраната информация в крайна сметка ще представлява добавена стойност както за участниците във веригата за доставки, така и за потребителите, както за сектора, така и по продукт по продукт”, добави тя.

Според APPLiA целите на политиката, изборът и стимулите във всички области следва да бъдат ясно и последователно прилагани, за да се гарантира непрекъснат растеж.

Това и много повече в четвъртото цифрово интервю на APPLiA е достъпно на ТОЗИ ЛИНК.

http://www.applia-europe.eu/