Кръгови уреди: път през всеки етап от жизнения цикъл на продуктите

APPLiA с удоволствие стартира своя website Circular Appliances, цифрова платформа, която води през всеки етап от жизнения цикъл на домакинските уреди, от проектирането до крайната употреба и е насочена към показване на постиженията на сектора и насърчаване на по-устойчива култура сред европейските граждани.

Ефективното използване на ресурсите и материалите са водещи принципи на индустрията. Още

Тук започва всичко: уредите са кръгови по дизайн. Още

Промишлеността на ЕС за домакински уреди осигурява уреди, които улесняват живота ни, като пестят време, енергия и вода, като осигуряват чиста и здравословна домашна среда. През годините секторът поднови ангажимента си за постигане на кръгова стойност през целия жизнен цикъл на продуктите, като осигурява все по-високи стандарти за ефективност. За да разберете по-добре значението на кръговата икономика и за обществото, постигнатите досега от сектора резултати, новият уебсайт на APPLiA ще ви позволи да се впуснете в пътешествие през всеки етап от жизнения цикъл на продукта. Въз основа на конкретни данни, реални примери и най-новите публикации, проекти и дейности, извършвани от Асоциацията за целта, уебсайтът на “Кръгови уреди” е създаден, за да ви позволи да откриете какво означава кръговратност за индустрията.

Индустрията консумира по-малко енергия по време на производството. Още

Повечето от енергията се консумира по време на фазата на използване. Като потребители ние сме отговорни за нашето въздействие върху модела на общественото потребление. Още

Всъщност, през всички етапи на живота на устройството се повишава цикличността на уредите: започва със суровини, следвани от дизайна на продукта, след което преминава през производство, употреба и консумация, ремонт, рециклиране и възстановяване. На този последен етап рециклираните отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторична суровина и цикълът започва отново. В кръговата икономика продуктите служат за целта си възможно най-дълго и след това се превръщат в други домакински уреди или различни инструменти, включително пейки или велосипеди, като продължават да предлагат услуга на потребителите. Съществуват различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които навлизат в кръговата икономика: насочване към ефективността на суровините от източника, например чрез намаляване на количеството на използваните материали при създаването на продукти, повишаване на ефективността на устройствата по време на тяхната фаза на използване, използване на по-устойчиви материали, проектиране за дълготрайност и ремонт, както и за възстановяване. Освен това се очаква цяла нова гама от устойчиви алтернативи, като например модели продукти като услуги и цифрови решения, които могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и усъвършенствани знания и умения. Тези нови устойчиви стоки, услуги и предприятия, заедно с традиционните модели на продажби, могат да допринесат за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление.

Днес уредите са ремонтируеми. Още


Повече рециклирани отпадъци се вкарват обратно в икономиката като вторични суровини. Още

Чрез един завладяващ и интерактивен формат, уебсайтът на “Кръгови уреди” предлага на обществеността цялостен опит с възможност да се потопите във всяка фаза от жизнения цикъл на продукта и да откриете как индустрията на домакинските уреди задвижва кръговия преход. Всичко това се основава на това, което APPLiA нарича “кръгова култура”, което означава да се съберат всички обществени участници за постигане на по-амбициозни цели за кръговата икономика. С цел улесняване на изпълнението на програмата APPLiA обедини тези две взаимосвързани инициативи , “Кръгови уреди” и “Кръгова култура”, в един цялостен инструмент, като предостави няколко подкрепящи информация и насочва гражданите на ЕС чрез по-устойчиво поведение.

За повече информация посетете www.circularappliances.eu

http://www.applia-europe.eu/