Време е за прилагане на индустриалната стратегия на ЕС

Няма Европейски съюз без единен пазар на ЕС. От първостепенно значение за ЕС е да  остане релевантен участник на световната сцена, да се очертае ясен промишлен план.

Няма Европейският съюз без единен пазар на ЕС. От първостепенно значение за ЕС е да  остане релевантен участник на световната сцена, да се очертае ясен промишлен план. Очаква се да се публикува промишлената стратегия на ЕС. Въпреки това, според коментарите по проекта, документът ще остави малко място за конкретни действия.

На най-високо равнище в институциите на ЕС е постигнато споразумение относно необходимостта от прилагане на единния пазар на ЕС. Съществуват обаче много примери за практики и инициативи, които се пораждат в ЕС и които биха навредили на функционирането му. “За нас законодателството трябва да работи на практика. Чуваме много позиции относно значението на единния пазар на ЕС за пазара на работни места, икономиката и иновативния ни двигател, но фактите рпоказват друго”, коментира Паоло Фалчони, генерален директор на APPLiA. Механизмът за коригиране на границите на въглеродните емисии (ОБО), предложението на Европейската комисия за налагане на данък върху въглеродните емисии, отделяни от някои материали, внасяни в ЕС, е един от примерите. APPLiA коментира инициативата в това видео, обяснявайки защо проблемът с изместването на въглеродни емисии ще се влоши и европейската конкурентоспособност ще бъде отрицателно повлияна, ако предложението остане такова.

Отново някои държави — членки на ЕС, ръководени от Франция, представят предложения за кръговата икономика, в които е предвидено повишаване на пречките в рамките на единния пазар. Други включват задължителните микрофибърни филтри за перални машини, изисквани от януари 2025 г. Законодателството на Франция е изолирано и преди да са били направени разследвания на равнище ЕС, както и забраната на претенциите за “биоразградими” продукти и опаковки. В Испания в момента се обсъжда специфично законодателство относно етикетирането на жизнения цикъл на продуктите и критичните компоненти, наред с въвеждането на задължителна “Зелена точка”, преразглеждането на регламента относно разширената отговорност на производителя и регламентите за опаковките.

“Като сектор, ние многократно сме сигнализирали за проблема”, продължи г-н Фалчиони, “като се обърна директно към Европейската комисия, за да подчертае факта, че такова законодателство трябва да бъде първо обсъдено на европейско равнище.” Въпреки усилията APPLiA наблюдава тенденция на инициативи, които ще срутят функционирането на единния пазар на ЕС. В резултат на това силата на Съюза ще бъде компрометирана и това ще има отражение върху конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар.

http://www.applia-europe.eu/