Интервюта с APPLiA: CBAM, Механизъм за корекции на въглеродните емисии

Ето и втория епизод от поредицата от кратки дигитални интервюта на APPLiA. В този формат експертите отговарят на въпроси и обсъждат гледната точка на сектора на домакинските уреди по ключови теми за ЕС. Идеята е да се захранва дебата чрез докладване на опита от сектора. Да продължим с CBAM.

Гледайте второто дигитално интервю на APPLiA тук.

След първия епизод на новоразработените дигитални интервюта APPLiA започва кратко интервю със специалиста по политиките за Дигитални технологии и Конкурентоспособност Еоин Кели в Асоциацията, като обсъди механизма за коригиране на въглеродните емисии, както беше предложен от Европейската комисия.

“Предвиждаме някои предизвикателства при прилагането на механизма. От една страна, сме загрижени за въздействието върху конкурентоспособността на промишлеността”, обясни г-н Кели, когато генералният директор на APPLiA попита за последиците от прилагането на CBAM.

За да бъде използван, CBAM трябва да бъде прилаган не само върху суровините, но и върху крайните продукти, така че да се избегне вносът в ЕС да бъде по-конкурентен от продуктите, произвеждани в ЕС. Данъкът само върху суровините би стимулирал европейските производители да преместят заводите си от Европа. Това би означавало по-малко работни места в Европа и влошаване на изместването на въглеродни емисии, което е проблемът, който Комисията на ЕС искаше да се справи на първо място.

Как да накарате CBAM да работи: Ангажирайте други световни лидери, като на Китай и САЩ в многостранен подход, който е в съответствие с правилата на СТО. “Трябва да бъдем лидери в демонстрирането, че можем да постигнем целите в областта на климата и да поддържаме конкурентоспособността на ЕС”, заключи Еоин Кели.

Това и много други е обхванато от това второ цифрово интервю, достъпно на този линк.

http://www.applia-europe.eu/