SCIP – обработка на досиетата за нотификация с над 1 000 компонента

Поради технически ограничения ECHA не е в състояние да обработва досиетата за нотификация с над 1 000 компонента на SCIP. От края на април нататък техническата надстройка до портала за подаване на заявления на ECHA ще информира потребителя, че тези досиета не могат да бъдат обработени поради големия брой компоненти, включени в досието, и подаването им ще бъде неуспешно.


За досиета с повече от 1 000 компонента, подадени преди 26 март 2021 г., ECHA ще се свърже с подателите, за да обсъди евентуалните опасения и да подкрепи повторното представяне, като вземе предвид препоръките в ръководството за потребителя “Requirements for SCIP Notifications” (“Изисквания към нотификациите в SCIP”) и “Key tips for successful SCIP notifications” (“Основни съвети за успешни нотификации в SCIP”), за да се гарантира успешно подаване. Ако използвате подаването на информация от системата към системата (S2S), трябва също да приведете вашите ИТ системи в съответствие с изискванията, посочени в ръководството за потребителя и ключовите съвети.

Забележка: Броят на компонентите е технически определен като брой документи в IUCLID.

Съвети за успешна системна интеграция

Погледнете актуализирания системен (S2S) сервизен материал. Той предоставя препоръки и добри практики за успешна интеграция на S2S. Ще намерите съветите за успешна интеграция в Приложение Б, Страница 30.

Information on system-to-system submission for industry

(Информация за подаването на данни S2S за промишлеността)