Проучване на Обединеното кралство на политиката за свързани с енергопотреблението продукти (ErP)

След излизането на Обединеното кралство от ЕС, новите мерки на ЕС за екодизайн и енергийното етикетиране няма да се прилагат автоматично във Великобритания от 2021 г., така че Министерството на бизнеса, енергетиката и промишлената стратегия (BEIS) ще поеме отговорността за определяне на стандарти и за разработване на политика за ограничаване на въздействието върху околната среда на продуктите, свързани с енергопотреблението (ЕРГ) в Обединеното кралство. BEIS, заедно с Defra , възложи на ICF да предприеме този изследователски проект (ICF study on ecodesign for energy related products), за да помогне за подпомагане на бъдещите приоритети на Обединеното кралство за свързаните с енергопотреблението продукти (ErP). BEIS се фокусират върху енергийната ефективност и т.н., докато фокусът на Defra е върху материалната ефективност.

Целта на проучването е да се идентифицират екологичните ефекти (т.е. продукти, които имат пряко или косвено въздействие върху потреблението на енергия по време на употреба), които имат най-голямо въздействие върху околната среда, като се вземат предвид по-специално техният принос за намаляване на въглеродните емисии и ресурсите и имат най-голям потенциал за подобряване на екологичните си показатели.

Към този момент проучването идентифицира кратък списък на продукти/групи продукти (short list of products/product groups), които според него могат да бъдат предмет на допълнително ErP законодателство. Проучващата група разглежда по-нататъшното намаляване на този кратък списък, преди констатациите в нея да бъдат докладвани за резултатите от политиката на BEIS и за определянето на периода между юли и септември тази година. След това те ще информират индустрията през 2022 г. за впечатленията си от констатациите.

Въпреки че на този етап те се разглеждат като екопроектиране, стремeжа e да следят отблизо и въпросите, свързани с кръговата икономика, като например възможността за ремонт и дълготрайност и да ги прилагат като хоризонтални мерки.