Постигане на по-широк достъп до енергийна ефективност

APPLiA бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale  за основните резултати, постигнати в рамките на проекта STEP-IN по линия на “Хоризонт 2020”, относно енергийната бедност.

Днес около 50 милиона домакинства в Европейския съюз изпитват енергийна бедност в недостатъчните нива на основни енергийни услуги, като отопление, охлаждане и осветление. Осведомеността по този въпрос в цяла Европа се разраства бързо, за да разработят съобразени с нуждите и ограниченията решения, които да отразяват нуждите и ограниченията в различни географски контексти.

APPLiA Europe, представляваща индустрията за производство на домакински уреди, бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale, за основните резултати, постигнати в рамките на проекта 2020 STEP-IN project по линия на “Хоризонт 2020” относно енергийната бедност. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност на място и се застъпва за по-широк достъп до ефективност.

“Според данните около 55% от домакинствата в Европа не притежават съдомиялна машина. И най-важното е, че има значителна разлика в степента на навлизане между страните в Европа”, стартира Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Борбата с енергийната бедност изисква прилагането на солидна политическа рамка и въвеждането на нови бизнес модели, като например Papillon Project, за да се разшири достъпът до енергия в цяла Европа “. Енергийното етикетиране и новото законодателство на ЕС в областта на екопроектирането също са част от решението, като се гарантира, че на пазара се пускат само продукти с висока енергийна ефективност. “Разширяването на достъпа до енергия ще спомогне за постигането на по-високи енергийни цели и ще позволи на гражданите да спестят пари от сметките си за енергия за битови нужди”, каза г-н Фалчиони.

Необходими са съвместни усилия както на равнището на политиките, така и на обществено равнище, за да се отговори по най-добрия начин. Всъщност гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръговата култура и в по-общ план да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката и околната среда като цяло. С цел да се подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който предоставя полезни информативни инструменти за прилагането на по-добър и по-кръгов начин на живот за всички граждани. За повече информация посетете www.circularculture.eu

http://www.applia-europe.eu/