Дигитален идентификатор на сектора на домакинските уреди в Европа

12 Feb 202 Италианският изследователски център Osservatorio Digitale направи 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното представяне на директните членове на APPLiA Europe. Комуникацията е от жизненоважно значение за всяко предоставяне на бизнес услуги. През последните години цифровите комуникации по-специално са доказали потенциала си да подобрят опита си с услуги, да...