Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

APPLiA отговаря на Комисията за продуктивност към австралийското правителство относно правото на ремонт в Европа.

Правото на ремонт представлява голяма част от актуалната дискусия както на равнище ЕС, така и на световно равнище. В тази рамка, APPLiA Europe беше помолена да сподели опита на индустрията относно правото на ремонт в Европа с държавна агенция, предоставяща политически консултации на австралийското правителство – Комисията за производителност.

Въз основа на рамката на ЕС за екодизайна Пало Фалчиони, генералният директор на APPLiA, представи преглед на основните измерения, които характеризират пазара за ремонт, като очерта някои основни аспекти от жизнения цикъл на продуктите.

“Пазарът за ремонт като част от стратегията на всяка компания за следпродажбени стратегии, възлиза на 4% от приходите на марката и създава обща основа за конкуренция сред индустриите”, коментира г-н Фалчиони. APPLiA е събрала данни от членството си за състоянието на заявките за ремонт и как са били обработени през 2016 г. и 2018 г. 81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., след което са се увеличили до 91% през 2018 г. Тази цифра доказва, че уредите са ремонтируеми.  В разбивката се на разходите за ремонтни дейности се вижда, че за големи уреди например най-голямата част от разходите са за труд, представляващи 42%; 37% от средната цена за ремонт е цената на резервните части; 16% отива на транспорт, а 5% са посочени като други разходи. В резултат на това близо 50 % от разходите са свързани с ремонта, която включва около 32 000 работници, пряко или косвено свързани с ремонтни дейности.

“Ремонтът не може да бъде извършен от всеки от нас, просто защото може да нямаме необходимите технически умения за правилния ремонт на продукта”, обясни Паоло Фалчиони, като посочи, че ключово в думите “поръчка” (право на поправка и ремонта да бъде извършен правилно) е от решаващо значение. Ако уредът не е правилно ремонтиран, безопасността в дома може да бъде компрометирана. Поради тази причина, сервизът трябва да спазва приложимите разпоредби за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да има съответна застраховка, покриваща задълженията, произтичащи от услугата.  Предвид значението на темата за сектора, APPLiA Europe подкрепя учебния план, изготвен от APPLiA Унгария, чиято цел е обучение на младото поколение техници за ремонт на домакински уреди на ниво ЕС.

“Каква е перспективата на индустрията?”, попитаха експертите от Комисията за продуктивност, “по някои национални инициативи за т.нар ” Индекс на ремонтопригодност “? В отговор на това г-н Фалчиони заяви, че националните инициативи създават пречки пред единния пазар и следователно трябва да бъдат избягвани. “Първо трябва да разберем каква е стойността на такъв индекс, особено за потребителите. На всичкото отгоре, е ценно това, което може да се провери”, добави той. В момента все още съществуват твърде много опасения по тези два аспекта.

Друго измерение, което трябва да се има предвид, засяга трайността на продукта. Животът на един уред варира в зависимост от много фактори, които са извън контрола на производителя, включително честота на използване, поддръжка, монтаж и местоположение (стаята е влажна, твърде студена, твърде гореща, зле вентилирана).  Производителите провеждат тестове за издръжливост, но начина на употреба могат да се различават значително сред потребителите. Това, което е сигурно е, че грижата, с която се монтират, използват и поддържат уредите, ще има пряко въздействие върху тяхната ефективност и дълголетие.

Според френското проучване на TNS Sofres, много хора биха искали да запазят своите уреди за дълго време. Развитието на лоялността към потребителите е стратегическа цел за производителите на маркови продукти. Всички недостатъци в качеството на продуктите наистина биха отвлекли потребителите от марката. “Средната възраст на изхвърлените домакински уреди всъщност не се е променила значително с течение на времето, с единствената разлика, че днес те са обект на по-интензивно използване, като същевременно предлагат по-висока производителност и по-висока енергийна ефективност.” отбеляза Паоло Фалчиони.

Да отидем на фазата на рециклиране. Въз основа на законодателството за отговорността на европейските производители за белите уреди, нашите промишлени фондове и управлението на рециклирането на нашите уреди в целия ЕС. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 1/3 от продуктите, особено малките уреди, се изпращат от потребителите в контейнера за отпадъци дори когато те все още не са достигнали края на жизнения им цикъл. Като се има предвид това, от основно значение е да продължим да разширяваме кръговата култура, насочена към улесняване на прехода към по-кръгов модел.

В заключение, APPLiA приветства въвеждането на новия регламент относно екопроектирането, който определя границите на пазара от 1 март 2021 г. Новото законодателство ще определи етапа за равнопоставеност за всички предприятия, като задължава всички участници на пазара да изпълнят набор от минимални изисквания по този начин, което ще даде положително въздействие както върху потребителите, така и върху промишлеността.

http://www.applia-europe.eu/