Неволно отделяни пластмасови микрочастици от текстил по време на пране

Присъединете се към нашия уебинар на 28 януари от 10 до 11 ЧАСА.

Регистрирайте се Тук

Водещи на Панелите

Джулия Зила

APPLiA, Мениджър “Енергийна политика и околна среда”

Филип Мари Лакроа

Министерство на екологичния преход, Франция

Мауро Скала

EURATEX, директор “Устойчиви предприятия”

Валерия Бота

ECOS, Програмен мениджър

Виктор Сундберг

 Електролукс, вицепрезидент по околна среда и европейски въпроси

Наличието на пластмасови микрочастици в морската среда е обект на повишено внимание през последните години. На равнище ЕС, след плана за действие за кръговата икономика, Европейската комисия ще започне от самото начало оценка на въздействието на мерките за справяне с пускането на пластмасови микрочастици. През декември 2019 г. Европейският съюз прие правила за екопроектиране на перални машини, които в своя преглед ще включват оценка на ефективността на филтрите за задържане на пластмасовите микрочастици по време на изпирането. На национално равнище малко държави членки са определили разпоредби за справяне с пускането на микровлакна. По време на този уебинар заинтересованите страни ще обсъдят темата и ще поставят сцената за бъдещи политически инициативи.

http://www.applia-europe.eu/