Докъде сме с умните домове?

APPLiA говори на уебинара “Интелигентна автоматизация на дома и растеж на промишлеността, Предизвикателства и възможности до 2027 г.”

Начинът, по който живеем в нашите домашни пространства, както на закрито, така и на открито, се променя – обясни Иън Бел, Глобален водещ за дома и технологиите в Euromonitor International по време на уебинанар “Интелигентна автоматизация на дома и растежа на индустрията, предизвикателства и възможности до 2027 г.”, организиран от HQTS, компания, която осигурява проверки на качеството на контрол, фабрични одити, оценки на доставчици и тестване на потребителски продукти в Азия.

Ситуацията, която пандемията предизвика, се отразява на начина ни на живот и избора ни за покупка на много нива. “Използването на уреди се е увеличило през тези месеци и онлайн пазаруването също регистрира последователно увеличение” информира г-н Бел. Използването на гласовия контрол е станало естествено, докато преди това не се възприемаше толкова. Външните условия се променят, а също и поведението на потребителите. В този смисъл, интелигентните уреди се придържат към времето. “Ние подпомагаме развитието на нов пазар на електроенергия, където търсенето се мобилизира и участва в енергийния пазар.” каза Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA. “Интелигентните уреди могат да помогнат за управлението на сметката за електроенергия, като се възползват от гъвкавостта на търсенето в дома, което означава, че променливото производство на енергия е съчетано с променливо търсене и се отразява в намалени сметки за енергия за потребителите.” продължи той. Като граждани, ние сме свикнали да приемаме енергия за даденост; този нов подход ще ни накара да мислим, че участваме в управлението на търсенето на енергия.

Съществуват три предизвикателства, свързани с тези възможности:

  • в основаната на данни икономика собствеността върху данните е от решаващо значение;
  • поверителност, която трябва да бъде гарантирана;
  • киберсигурност, за да се предотврати всяка възможна атака.

Какво прави ЕС, за да посрещне тези основни предизвикателства?

  • Относно неприкосновеността на личния живот в ес, има предложение на Комисията на ЕС, което се обсъжда в Съвета, чийто обхват в момента обаче не е напълно ясен. Например, следва да е възможна превантивна поддръжка и регламентът да не позволява това.
  • Що се отнася до киберсигурността, съществува акт от юни 2019 г. насам. Секторът на домакинските уреди има за цел да се осигури сертифицирана рамка за европейски продукти, услуги и процеси – “продуктите трябва да бъдат сигурни по проект и схемите трябва да останат доброволни”, обясни г-н Фалчиони.
  • Изкуственият интелект е много важен, тъй като е свързан с иновациите. По тази тема ще бъде предложен хоризонтален регламент, но дефиницията на ИИ все още не е ясна. По тази тема трябва да се избягва свръхрегулирането, така че иновациите да не бъдат затруднени.

“Това е открито поле в момента”, каза Александра Дешампс-Сосино, автор на книгата и консултант на IoT. В своя намек тя премина през различните аспекти, свързани с интелигентните решения за дома и сподели някои размисли. “Има много възможност да се уверите, че тези устройства носят услуга за потребителя. Потребителите стават все по-взискателни и осъзнават въпроси като неприкосновеността на личния живот и киберсигурността”, продължава г-жа Сосино.

Дискусията продължи и можем ли да гледаме на: https://www.youtube.com/watch?v=A91_ePNq1tw&feature=emb_logo

http://www.applia-europe.eu/