Френски индекс за ремонтопригодност

Франция уведоми СТО за въвеждането на индекс за ремоннтопригодност.

Индексът за ремонтопригодност се състои от 10 елемнта. Предназначен е за показване към момента на покупката, за да информира потребителите за ремонтопригодността на електрическите и електронни продукти. Резултата се получава, като общата оценка от 100 точки се получава от пет критерия, всеки от които с еднакво тегло, като дава възможност за оценка на ремонтопригодността на съответните продукти. Критериите са: документация, предоставена от производителя, лесна разглобяемост на продукта, наличност на резервни части, връзка между цената на най-скъпата резервна част и цената на оригиналния продукт, брояч на употребата (по избор) или други критерии, специфични за категорията на съответните продукти. В Декрета са включени всички електрически и електронни съоръжения, предназначени за потребителите. За всяка категория електрическо и електронно оборудване в заповед на Министъра на околната среда и Министъра на икономиката и финансите се посочват всички критерии и и подкритерии, включително критерии, специфични за категорията, както и методите за изчисляване на индекса. Постановлението обаче предвижда постепенно изпълнение, като се започне от следните категории продукти: перални машини, смартфони, лаптопи, телевизори, електрически косачки (батерии, кабелни, роботи). Производителите, вносителите или други лица, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, са длъжни да изчисляват индекса за съответните категории продукти и да предоставят тази информация. В постановлението са включени датите и процедурите за влизането му в сила.

Пълния тест на Декрета можете да намерите ТУК, а постановлението относно  методите на показване, маркировките и общите параметри за изчисляване на индекса на ремонтопригодност  ТУК